Annons

FUSION 360 MANAGE & UPCHAIN: Autodesk paketerar PLM/PDM-verktyg och gör dem tillgängliga under en licens

Produktlivscykelhantering (PLM) handlar om att hantera en produkt från början till slut – från vaggan till graven – ifråga om sånt som kravställning, design, tillverkning, leverans, och även kopplat till eftermarknadsservice när produkten finns i slutanvändarens händer.

En helt molnbaserad SaaS-lösning
Som noterades initialt är Fusion 360 Manage helt molnbaserat och ger användarna vad Autodesk kallar ”Instant PLM”, allt via webbläsaren. Autodesk tillhandahåller ett öppet API som möjliggör integration med andra system. Detta är nyckeln till framtida integrationer mellan Fusion 360 Manage och Upchain.
Produktdatahanteringssystem (PDM) hanterar tekniska designdata och processer. Det Upchain som Autodesks alltså köpte så sent som i april 2021 är vad som kan sorteras in under vad analytikern CIMdata brukar kalla cPDm-lösningar, ”collaborative Product Definition management.”  Upchain ett molnbaserat PDM-system.
Som sådant innebär detta att användare kan ha omedelbar åtkomst var som helst till sina data och processer, från vilken webbläsare eller mobil enhet som helst. Med denna PLM-lösning kan man standardisera affärsflöden, den tillhandahåller CAD-integration, förbättrar ny produktintroduktion (NPI) och introducerar kvalitetshantering, ändringsorder, stycklistor och leverantörssamarbete, m fl lösningar.
Autodesk Fusion 360 Manage with Upchain levererar sålunda i enlighet med detta data- och processhanteringsfunktioner som gör det möjligt för tillverkare att digitalt transformera produktutveckling och samarbetsarbetsflöden.

Med Autodesks Fusion 360 Manage och PLM-lösningen Upchain kan man arbeta med produktdata på t ex mobila enheter var och när som helst med att granska design, ta fram BOMar, ändra, skapa och delta i ändringsorder.

Lätt att komma igång
Konfigurerbara, direkta arbetsflöden innebär att det är lätt och snabbt att komma igång. Många applikationer kan vara igång inom några dagar. Man behöver ju heller inte implementera hela lösningen på en gång.
APIerna innebär att det finns integrationer med andra system som ERP, CRM eller hanteringssystem för försörjningskedjan, SCM, Supply Chain Management.
Att använda Fusion Manage och Upchain tillsammans stänger kort sagt gapet mellan PDM och PLM.En styrka med Upchain är filhantering med dess multi-CAD-integration, inklusive framtagning av BOMar baserat på CAD-modellerna.

På väg att integreras med Forge?

Men det finns överlappningar i funktionaliteten hos dessa Autodesks PLM- och PDM-produkter. Hur företaget planerar att integrera de två plattformarna återstår fortfarande att svara på. Men en trolig utveckling är att Autodesk slår samman dessa plattformar och integrerar dem med Forge. Att erbjuda produkterna tillsammans är det första steget i den processen.

Slutligen: den som har ett existerande kontrakt på Fusion 360 Manage eller Upchain får dock vänta tills detta löper ut innan man kan licensiera båda på en licens.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title