Annons

”Gamla rävar, nya krafter”: Erfarenhet trumfar ungdomlig entusiasm – i PLM-branschen

”Alla de som någonsin har sökt ett något så när kvalificerat jobb i Sverige vet att åldersfixeringen är på topp för närvarande. Detta är inte minst tydligt inom IT-branschen. Dagens rekryterare skjuter in sig på ”millenials”, de som föddes runt sekelskiftet och har vuxit upp med Internet, smartphone, appar och sociala medier. De som föddes tidigare kan ägna sig åt att mata duvor i parken. Det är som att praktisk erfarenhet har förlorat sin betydelse.”
Det skriver PLM&ERP News’ reporter, Bo Nyström, i dagens krönika.

För bara något år sedan uttryckte flera tunga (äldre) representanter för verkstadsindustrin sin oro över bristen på ingenjörer och över att alltför få ungdomar söker sig till teknisk högskoleutbildning. Oron blev inte mindre när Parisavtalet slöts. Eller när bilindustrin beslöt sig för att ställa om till el och grönt. Ytterligare tryck kom med talet om Internet of Things (IOT) och Industry 4.0 (den 4:e industriella revolutionen). Därmed intensifierades  jakten på IT-kunniga ingenjörer.

Samtidigt bytte HR-folket (rekryterarna) fot, från mekanik till el, elektronik och mjukvara/ systemutveckling.

Rutinerade 50-talister startar nytt. Och a propå åldersfixering, så går nu många rutinerade maskiningenjörer födda på 50-talet i pension, vilket inte minst drabbar de s k SMB-företagen (Small Medium Business), de som, inte minst i valtider, sägs generera de flesta nya jobben.

Men alla gamla rävar lämnar inte IT-tåget. Vi har ett bra exempel på detta, i Rolf Gustafsson och Jeppe Sörensen, båda maskiningenjörer (of course), från Lunds TH respektive Chalmers TH. De har tillsammans nära fyra decenniers erfarenhet, huvudsakligen från just SMB-marknaden. De har nu satt upp sin egen lådda, på kontorshotellet Arkipelagen i sydvästra Göteborg. De känner varandra sedan länge. De grundade nämligen Maxiom AB tillsammans 1997. Där var Gustafsson VD till slutet av förra året – 2017.

Deras nyetablerade verksamhet vilar på tre ben; ett 25-tal kunder med SmarTeam (Dassault Systemes/PDM) kopplat till ett CAD-system.  SpaceClaim (direktediterad CAD) och egenutvecklade (Sörensen i nätverket Maxiom Partners) Toolbox for SpaceClaim (en verktygslåda för utveckling av kundanpassde designlösningar – med standardkomponenter) och, sist men inte minst, FluidFlow, ett modulärt designprogram för  tryckfallsberäkningar  och komponentdimensionering i komplexa rörsystem.
Märk väl, att vi här talar om en delvis nystartad verksamhet, men inte en start-up som ska introducera ett helt nytt koncept. Den här verksamheten bygger på teknikkunnande och gedigen erfarenhet.

Möter SMB-bolags begränsade resurser. De två förstnämnda benen/avsnitten hanteras av Gustafsson i samarbete med Maxiom (med Maxiom Flow AB som bas) och Semcons 3D (Dassault Systèmes) License Agency under ledning av Kjell Folkesson, medan FluidFlow kommer att hanteras  av  Sörensen. Men duon har inga gränser sinsemellan, utan jobbar tillsammans i så stor utsträckning som möjligt – för kundernas bästa.

Vi känner Gustafsson sedan två decennier och har bra koll på hans käpphästar; med grund i ett ytterst lyhört öra för kundernas förutsättningar och önskemål.
– SMB-företagen har begränsade ekonomiska resurser och saknar vanligen, med undantag för användarna, IT-kunskap och mognad. Och ledningen kämpar för att hänga med i konkurrensen eller försöka springa ikapp och förbi konkurrenterna. Här kan vi hjälpa dem på traven, med verktygsval, implementation, vidareutveckling och metodik/utbildning, i små, väl avvägda steg. Toolbox är en viktig bit i den här verksamheten, den är något som vi vet uppskattas av kunderna, inte minst av dem som har valt att satsa på SpaceClaim som designverktyg. Det bästa exemplet har vi i blekingska NovaCast, som med Toolboxens verktyg och SpaceClaim har utvecklat ett ytterst sofistikerat system för optimerad gjutningsteknik, NovaMethod, säger Gustafsson samtidigt som han vill tona ner sin egen roll och i stället lyfta Sörensen, som i alla år på Maxiom har flugit under VerkstadsForums radar.

FluidFlow en annan femma. FluidFlow är en nämligen helt annan femma. Här handlar det inte om diskret tillverkning, utan om processindustri och komplexa rörsystem för transport av vätskor, gas, kombinationer av gas och vätska, slurry (material löst i någon form av vätska) och pappersmassa.
– FluidFlow produceras och utvecklas av Nord-Irländska Flite Software, i staden Derry, och vi fungerar som återförsäljare och utbildare i Norden. Kundlistan är lång, med många tunga aktörer; Sweco, SAAB, Volvo Penta, Forsmark (kärnkraft), SCA Packaging, Sydkraft, Pöyrö, Lloyds Register, Preemraff, Scanraff, ABB Corporate Research, Ahlstom Power, OKG (kärnkraft), Kockums, Outokumpo och Siemens Turbo Machinery för att nämna några, säger Sörensen

Erfaren produktutvecklare. Om Sörensen ska sägas att han är en mycket erfaren produktutvecklare, dessutom språkkunnig; engelska, tyska, franska, danska och svenska är språk han behärskar. Plus lite italienska. Hans företag heter Acapire, italienska för ”Det Rätta”, vilket passar som hand-i-handske för en mjukvarutvecklare och beräkningsspecialist. Han har en M.Sc. i Mechanical Engineering & Naval Architecture från Chalmers och har jobbat med utveckling av CAD-system för fartygskonstruktion  för Kockums Computer Systems samt med hydrostatiska beräkningar  på Götaverken GVA under varvets guldålder. Så han är som klippt och skuren för uppgiften som säljare och utbildare för Flite Softwares FluidFlow.

Någon som tror att ett par nyexaminerade millenials trumfar dessa gamla rävar?

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title