Annons

Analytikern Gartner: SaaS i molnet på väg att bli ”det nya normala” – förväntas växa med 40 procent på två år

En intressant poäng i detta är att pandemin fungerat som en multiplikator för CIOernas intresse för molnet. Men det är också ett intresse som inte är kostnadsneutralt. Tvärtom räknar Gartner med att tillväxten i SaaS-investeringar kommer att driva upp företagens poster för IT-relaterade kostnader upp till 20 procent per år. Budgetar och utgifter ökar alltså med 20 procent per år i SaaS och pandemin spelar en stor roll:
– Ja, händelserna förra året gjorde det möjligt för CIOer att övervinna sin motvilja att flytta uppdragskritiska arbetsbelastningar från lokalt installerat till molnet, säger Sid Nag, forskningsdirektör vid Gartner och tillägger: Även i frånvaro av pandemin skulle läget fortfarande vara en bristande aptit på att utveckla egna datacenter.
Är du CIO är alltså en relevant åtgärd att ta höjd för denna utveckling i budgeten.

Sid Nag, forskningsdirektör vid Gartner.

VIRTUALISERING OCH EDGE COMPUTING BIDRAR TILL ATT DRIVA UPP KOSTNADSBILDEN
Vad mer är det som driver kostnadsbilden uppåt, för det finns mer? Fler saker, säger Nag:
– Nya tekniker som containerisering, virtualisering och edge computing blir mer vanliga och driver ytterligare molnutgifter. Enkelt uttryckt har pandemin fungerat som en multiplikator för CIOernas molnintresse.
Det kan ju tyckas en aning paradoxalt att få se en så kraftfull kostnadsuppgång just nu, då
de flesta nationer upplever makroekonomisk motvind. Men det spelar ingen roll, menar Gartneranalytikerna. Pengar finns uppenbarligen fortfarande och att möta ännu en pandemisk situation är en repris på en mardröm som ingen ansvarig CIO vill vara med om. Därför prioriterar man om och satsar det som måste satsas och resultatet blir, ”en enorm tillväxt för satsningar som stöder eller levererar offentliga molntjänster.”
”Programvara som en tjänst (SaaS) är fortfarande det största marknadssegmentet och förväntas uppgå till 122,6 miljarder dollar år 2021, eftersom efterfrågan på relaterade applikationer kräver en annan typ av SaaS-upplevelse (se tabell 1 nedan).
Infrastructure-as-a-service (IaaS, ”infrastruktur som en tjänst) och desktop-as-a-service (DaaS) kommer att se den högsta tillväxten 2021, 38,5 % respektive 67,7 %, eftersom CIOerna står inför fortsatt tryck för att skala infrastruktur som stöder flytt av komplexa arbetsbelastningar till molnet och kraven från hybrid arbetskraft,” skriver Nag.

PANDEMIN SOM EN TRIGGER FÖR SAAS
Vi var ovan inne på pandemins betydelse som trigger för SaaS- och molnutvecklingen.
Gartner pekar i sin analys på att när organisationer mobiliserar för massiv global produktion och distribution av COVID-19-vaccinationer är det SaaS-baserade applikationer som möjliggör viktiga uppgifter som automatisering och effektiva försörjningskedjor, de är helt enkelt avgörande. Sådana applikationer visar fortfarande pålitlighet vid skalning av vaccinhantering, menar Nag, vilket i sin tur hjälper CIOer att ytterligare validera det pågående skiftet till molnet.
– Det är viktigt att notera att användningen och upptaget av molnteknik, som tjänat företag väl under den pågående krisen, inte kommer att se likadant ut de närmaste åren, säger Gartneranalytikern. Det kommer att utvecklas vidare från att betjäna användning och case, som infrastruktur och applikationsmigrering till de som kombinerar moln med teknik som artificiell intelligens, IoT, 5G och mer.

Med andra ord kommer molnet att fungera som lim mellan många andra tekniker som CIOer vill använda mer av, så att de kan ta ett grodhopp över utvecklingen som man menar kommer att prägla läget för lång tid framöver när de behandlar mer komplexa och framväxande användningsfall.
Det blir minst sagt en disruptiv marknad framöver, och som sagt, det som sitter på pengarna gör klokt i att ta höjd för kostnadsökningarna som krävs för att bli en konkurrenskraftig framtidsaktör. I alla fall om det går som Gartner tänkt sig.

Kombinationen av Arena och moln CAD-plattformen Onshape (bilden ovan) etablerar PTC som en av de ledande leverantörerna av rena SaaS-lösningar för produktutvecklingsmarknaden.

HEPPELMANNS AGGRESSIVA LEDARSKAP DRIVER PTCs SaaS-SATSNING
Hur det hela utvecklas för aktörer som PTC, som alltså är en av de mest proaktiva spelarna på SaaS-, moln-, PLM- och automationsarenan, återstår att se. Konkurrensen är knivskarp med framför allt Siemens Digital Industries och deras X-lösningar med plattformar som Mendix. Man ska inte heller glömma att SOLIDWORKS jobbar stenhårt med att få upp sina communityanvändare på 3DEXPERIENCE-plattformen, som är Dassault’s svar på SaaS, molnet och PLM. Liksom att Autodesk i och med köpet av Upchain PLM tagit sikte på samma sak för sin community och andra hugade PLM-spekulanter. Även om det står klart att det är en bit kvar av integrationsarbete innan man får upp och kontakt med bolagets övriga bitar. Noteras ska också att även Aras PLM vill vara med i kampen om ovan relaterade bitar.
Men klart är att PTC i Jim Heppelmanns ledarskap har en aggressivt framåtsyftande drivkraft att ta stor plats i detta växande utrymme, SaaS-baserad PLM och CAD, särskilt relaterat till SMB-marknaden med Atlas-plattformen.
Förvärven av Onshape och Arena PLM är de tydliga signalerna om vart Heppelmann och PTC är på väg. Kombinationen av Arena och moln CAD-plattformen Onshape etablerar PTC som en av de ledande leverantörerna av rena SaaS-lösningar för produktutvecklingsmarknaden och utökar PTCs närvaro på den attraktiva mellanmarknaden, där SaaS-lösningar blir standard, hävdar Heppelmann.
– Tillsammans kommer Arena och Onshape att tillhandahålla en kraftfull, ren SaaS CAD- och PLM-miljö, positionerad för att fånga den snabbt växande växlingen mot SaaS för produktdesign, utveckling och förverkligande, sa han tidigare till PLM&ERP News’ Verdi Ogewell. Han fortsatte:
– Den kombinerade lösningen gör det möjligt för tillverkare att förbättra samarbetet och påskynda innovation, inte minst under de förhållanden som skapas av den globala pandemin. Med Arena och Onshape får vi ett midmarketpaket som är ledande inom SaaS.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title