Annons

Gäst hos PLM&ERP News – HPE’s Stephan Andersson: Om ägandet av data i 5G-miljöer

”Utrullningen av nästa generations mobila nätverk, 5G, är i full gång. 5G-nätverken ger både ökad säkerhet och högre hastigheter jämfört med tidigare generationer. Med det skapas möjligheten att överföra större datamängder, från fler enheter över stora avstånd. Digitalisering och ny teknik sätter kommunikation mellan enheter och dataanalys i centrum, ägandeskapet och sekretessen runt densamma blir avgörande för konkurrensen i alla branscher.

KINESISKA LEVERANTÖRER AV UTESTÄNGDA
All data som når Internet går däremot genom en basstation, kortfattat en serverhall i miniatyr som ansluts till en 5G-antenn. Denna 5G-anslutna hårdvara har under år 2020 och 2021 varit ämne för stor debatt på riksdagsnivå – en debatt som kulminerat i att kinesiska leverantörer av basstationer stängts ute ur svensk 5G-utbyggnad på säkerhetsgrunder av inga mindre aktörer än Säpo och Post- och Telestyrelsen.
Mängden information som genereras väntas öka lavinartat i framtiden och om data redan idag är en guldgruva för ett fåtal, kommer hela världens framtid vara datadriven. På EU-nivå förbereds projektet Gaia-X, där bland andra HPE är en av initiativtagarna. Gaia-X är tänkt att vara en öppen och säker decentraliserad lösning för framtidens kommunikation över Internet, där data och tjänster kan erbjudas i säkrast möjliga miljö – att EU ställer sig bakom ett sådant projekt vittnar om en förståelse för mängderna data som kommer skapas, samt värdet av densamma.

Hewlett Packard Enterprises ramverk för lösning, marknadsplats och tjänster, som syftar till att hjälpa organisationer att göra sig redo för datainfrastruktur Gaia-X.

5G RITAR OM KARTAN
HPE är lika delaktiga i utvecklandet och utrullningen av Gaia-X på ett teoretiskt plan som vi handgripligen är i utbyggnaden av 5G-nätverken. Med exempelvis HPE 5G Core Stack har vi en open-source-lösning för 5G-nätverk som kan rullas ut på så lite tid som en timme – och allting bygger på existerande Platform-as-a-Service-lösningar med full modularitet för integration av framtida teknik.

Säkerhet är något HPE tar på största allvar. Basstationer har traditionellt varit centraliserade och monolitiska, vilket i sin tur har betytt att nedtid på en del av stationen inneburit en risk för nedtid på hela nätverket. Med 5G och HPE 5G Core Stack ritas kartan om, hela systemet är utformat så att ett enda fel inte kan sänka nätverket tack vare redundans hela vägen ned på tjänstnivå – redundans som till och med kan spridas ut över enheter som geografiskt är belägna på annat håll.
Vi är en del av 700 miljoner telefonabonnenters vardag i över 160 länder genom 300 telefonoperatörer och kommer även med 5G fortsätta propagera för öppna lösningar med enklast möjliga hantering och snabbast möjliga utrullning. Viktigast av allt: med HPE vet du vart din data tar vägen – den är din.”


Av Stephan Andersson
Country Manager
Hybrid IT HPE

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title