Annons

GÄSTKRÖNIKA: Amazoneffekten inspirerar digital transformation

"Amazon-effekten" är en term som många har hört, men vad betyder den egentligen? ERP-utvecklaren Epicors Terri Hiskey, VP för produktmarketing på tillverkningssidan, har funderat kring detta i dagens gästkrönika. Exakt vilken betydelse man lägger in begreppet varierar, skriver Hiskey, men konstaterar sammanfattningsvis att Amazon-effekten har gjort mycket mer än att förse konsumenterna med ett nytt sätt att shoppa. ”Den har skapa nya sätt att arbeta och dikterar idag förändringar från konsumentfronten till driften av ditt företag.”

”Medan saker och ting alltid har en tendens att betyda olika saker för olika människor, hänvisar ”Amazon-effekt-begreppet” i allmänhet till fenomenet att, konsumenternas samspel med Amazon driver nya förväntningar på hur köpare och leverantörer interagerar med företag, inklusive tillverkare.

Med Amazon söker vi efter vad vi behöver och får en lista med objekt med ”stjärnklassificeringar” bredvid kundrecensioner. När vi bestämmer oss för att köpa, kan vi inhandla produkten med ”Amazon One-Click”, om Amazon har vår betalningsinformation. När beställningen är gjord får vi en länk som gör att vi kan spåra produkten från det ögonblick som ordern är placerad till det ögonblick den mottagits. Bekvämt, personligt och friktionsfritt. Det är exakt vilken typ av upplevelse kunderna vill ha.

Inspirerar till att inleda den digitala tranformationsresan. Amazon-effekten är en god grund för många tillverkare att starta sina digitala transformationsresor. Enligt ny forskning har mer än 8 av 10 köpare på företagssidan samma erfarenhet som när de köper produkter för sig själva. Tänk på följande:

  • Nästan 75% av företagskunderna förväntar sig att leverantörerna ska anpassa sitt engagemang till sina behov
  • Mer än 66% förväntar sig Amazonliknande köpupplevelser
  • Två tredjedelar har bytt leverantörer för att få en mer konsumentliknande upplevelse

    B2B-köpare vill söka och upptäcka inköpsalternativ med ett utbud inkluderande en mängd produkter på ett och samma ställe innan de slår till och beställer en produkt. Återigen: De förväntar sig också att denna ”inköpshub” ska kunna tillhandahålla den sökbarhet, säkerhet och friktionslöshet som utmärker Amazon.

Tillverkare förväntas också idag att kunna ge en sådan transparens till slutkunderna och samma typ av holistisk och förenklad köpupplevelse.

Att göra mer än att bara leverera varan. För detta ändamål måste tillverkarna tänka på hur de kan lägga till och utöka värdet utöver att bara leverera en produkt. Det kan innebära att nya tjänster erbjuds kring produkter på eftermarknaden.
Anpassning kan också ge tillverkarna en nyckeldifferentiator och vissa prövat t o m att använda modeller där kunderna själva konfigurerar den produkt de vill köpa. För tillverkare innebär det att kunna tillgängliggöra lösningar för engineering-to-order, configure-to-order och assemble-to-order (”konstruktions-, konfigurations- och tillverkningsmallar”) för att uppfylla dessa specificerade krav.

Inga tvekan alltså om att Amazon-effekten driver en betydande förändring av hur tillverkarna arbetar. Men, med stora förändringar kommer också stor möjligheteter. Tillverkare som börjar jobba efter kundcentrerade strategier kan uppnå betydande resultat på sista raden.

Industry 4.0 hjälper tillverkare att konkurrera i en Amazon-era.
Eftersom tillverkare står inför pressen för att leverera en Amazon-liknande upplevelse, måste de också effektivisera ”back-end-operationerna” med Industry 4.0-inspirerade och genomförda tillvägagångssätt. Här kommer sånt som IoT, AI (Artificiell Intelligens), maskininlärning, robotar, automation och Big Data-analyser in i handlingen. Dessa bitar stöder större flexibilitet, smidighet och lyhördhet, vilket bidrar till förbättrad kundnöjdhet.

I centrum för den digitala transformationen är IoT-relaterade lösningar de viktigaste för att strömlinjeforma och förenkla tillverkningsprocesserna. Kombinerade mjuk- och hårdvarulösningar (i det senare fallet exempelvis en drone) kan exempelvis göra ett otroligt mycket snabbare arbete av det manuellt så intensiva inventeringsjobben. Parallellt kan ”Google Maps” digitalt visa det uppkopplade fabriksgolvet och skapa en vässad operativ medvetenhet om när maskiner visar tecken på minskade prestanda eller platser som behöver underhåll för att arbetarna ska kunna hålla linjerna smidiga och undvika mekaniska störningar.

Medarbetare som bär ”smarta handskar” med 2D-streckkodsteknik kan spåra delar med en enkel handskanning. Haptisk återkoppling ger användarbekräftelse att rätt produkt har skannats, vilket ger en ny nivå av processkvalitet och effektivitet.

Smarta fabriker med integrerade IT-system. Avancerade algoritmer förändrar också hur tillverkningen går till. Smarta fabriker med integrerade IT-system ger bättre information till alla delar i försörjningskedjan, vilket leder till ökad produktionskapacitet och produktivitet. AI möjliggör information som kan vidtas för att driva beslut om anpassningsprocesser eller förutsäga framtida beteenden baserat på tidigare trender.
Robotar och annan automatiserad teknik är integrerade för att förbättra hastighet och effektivitet, vilket gör det möjligt för tillverkningsföretag att optimera produktionsflöden, lager, pågående och värdekedjebeslut.

Det hela kokar ner till  att Amazon-effekten har gjort mycket mer än att förse konsumenterna med ett nytt sätt att handla. Den står för en ny era präglad av nya sätt att arbeta och dikterar förändringar i hela ditt företags operativa och tangerande verksamheter (typ eftermarknad). Vi har blivit vana vid omedelbarhet och intuitivitet kring transaktioner, och vi förväntar oss nu samma från processer och produkter, vilket kräver mer innovation från tillverkare.

För att kunna realisera dessa nya krav och förväntningar måste tillverkarna omfamna digital transformation, som stöds av ERP. Detta i akt och mening att befria och smörja informationsflödet och produktionen i företaget. Detta ökar produktiviteten och öppenheten, samtidigt som kostnaderna sänks. Men viktigare ändå kanske: Det yttersta målet är att uppfylla kundernas förväntningar.”

GÄSTKRÖNIKÖR: Terri Hiskey, Epicor

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title