Annons

GÄSTKRÖNIKA: ”Att förlita sig bara på molnjättar som Microsoft, AWS och Google innebär jättestora risker”

”När formuleringen ”digitize or die” får mer än 181 000 träffar i en Google-sökning, är chansen stor att det ligger faktiskt ligger något i uttrycket. Och visst, i Sverige är det inte längre en fråga OM digital transformation behövs, utan mer en fråga om hur mycket en organisation kommer att kunna förvandla sin strategi, erbjudande och affärsmodell för att överleva. Många har kommit längre än att ”bara” peka på Blockbuster och Kodak som avskräckande exempel på vad som händer när du inte lyckas hänga med och vara tillräckligt innovativ. Vi ser att många organisationer nu tar beslut om anpassa stora delar av sin verksamhet till molnet och därmed sätter sig i en bra position för att löpande kunna utveckla verksamheten. Problemet är bara att en förflyttning till och lagring av data i molnet, också innebär en helt ny exponering för risker som faktiskt också kan förgöra din organisation.

”Om det inte finns i molnet, vill vi inte ha det”
Mellanrubriken ovan innehåller förmodligen den vanligaste feedbacken som en mjukvaruleverantör får idag. Efter många år inom IT-branschen är jag också övertygad om att molnmodeller verkligen är överlägsna när det gäller att skapa en pålitlig och robust IT-miljö, som gör det möjligt för företag att hålla jämna steg med den hastighet och flexibilitet som slutkunder och anställda i nästan alla branscher efterfrågar.

Dagens molnplattformar kan ligga till grund för fantastiska förändringar och effektiviseringar när det gäller att samla in, lagra, bearbeta och i realtid svara upp på behov av vår nya valuta – data. I Sverige finns det flera multinationella företag och en mycket levande start-up-scen, och båda spelar en stor roll i att göra Sverige till ett rikt och relativt sett välmående land. En del av företagen är rent av födda i molnet, medan andra håller på att migrera så mycket data till molnet. Jag menar att alla företag till slut kommer att inse att deras verksamhet kommer att försvinna om de inte digitaliseras. Det antagandet ligger också i linje med det ambitiösa regeringsmålet att etablera Sverige som nummer ett i världen när det gäller att utnyttja de möjligheter som digitaliseringen innebär.

Allt går inte på räls
Så varför skriver jag nu om detta, om nu allt går som på räls? Svaret är att allt inte går som på räls.
I själva verket är det rent ut sagt skrämmande att se hur många svenska företag agerar, och egentligen bara klarar av att utföra halva framgångsekvationen. Den andra hälften, att se till att du faktiskt kan använda systemet, tillhandahålla och agera på den information som ditt företag förlitar sig på, ignoreras helt enkelt. Det måste ske en förbättring här. Låt mig ge ett exempel: Black Friday är på väg och innebär att många handlare kommer att tävla om kunder under denna kritiska försäljningsperiod. Många har idag moderna molnlösningar och är redo att agera på den förväntade peaken i kundefterfrågan i realtid. Men vad händer om deras data eller tjänster plötsligt blir otillgängliga? Vi vet alla att konkurrenten bara är ett klick bort. Och hur är det med streamingtjänster, hotellbokningssidor eller online casinos som plötsligt inte är tillgängliga? I bäst fall bryts transaktionerna, men det som är mer troligt är att varumärket i fråga tappar kundlojalitet som kan ha tagit år att bygga upp.

En av de största missuppfattningarna
I det här sammanhanget upplever vi också en av de största missuppfattningarna inom det moderna näringslivet idag. När man talar med CIO:er, är det mycket vanligt att de tror att deras data är helt säker, om den ligger lagrad hos tjänster från AWS, Google eller Microsoft. Men de omfattande servicenivåavtalen (SLA) hos dessa giganter, garanterar ofta bara nätverkets tillgänglighet eller infrastrukturens hållbarhet. Det är dock kunderna själva som ansvarar för sitt eget dataskydd. Det här skulle CIO:erna veta om, i fall de bara tog sig tid att läsa igenom serviceavtalen noggrant. Microsoft, till exempel, flaggar tydligt för risken i sitt serviceavtal, genom att rekommendera sina kunder att implementera en tredjeparts dataskyddslösning ovanpå sin molntjänst. De skriver bland annat:

Vi strävar efter att hålla tjänsterna igång: Alla onlinetjänster drabbas emellertid ibland av störningar och avbrott, och Microsoft ansvarar inte för några störningar eller förluster som du kan drabbas av. I händelse av ett avbrott kanske du inte kan hämta ditt innehåll eller dina data som du har lagrat. Vi rekommenderar därför att du regelbundet säkerhetskopierar ditt innehåll och dina data som du lagrar på tjänsterna eller lagrar appar och tjänster från tredje part.

Förvånansvärt få Google-träffar…
Det här betyder att även om data kan ge dig och ditt företag ett betydande värde, så kan det också göra dig oerhört sårbar om du inte har en robust och proaktiv strategi för Cloud Data Management. Omfattar din digitaliseringsstrategi också en korrekt riskbedömning, inklusive en exit-strategi för att flytta data till olika molntjänster så snabbt som du behöver, och kan du säkerställa företagskontinuitet och korrekt molndatahantering oavsett vad? Om inte, så måste du agera nu. ”Digitize or die” var gårdagens budskap. Du mötte det hotet framgångsrikt. Men hur bra kommer du att hantera det idag alltför okända mantrat: ”Digitize and risk dying”?
Med tanke på vad som står på spel, så ger formuleringen förvånansvärt få träffar i en Google-sökning…

Av Victor Engelbrecht Dohlmann, nordenchef för Veeam

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title