Annons

GÄSTKRÖNIKA: ”Dags att ersätta enkelspårighet med flexibla tillverkningslösningar,” menar Rockwells europachef

”Flexibilitet är ett mål för många tillverkare – av goda skäl. Organisationer inom alla marknadssegment som lyckats införa flexibla verksamhetsmodeller har blivit branschledande tack vare detta.
Tänk på Amazon och Alibabas engagemang med att förnya kundupplevelsen, eller hur biltillverkare anpassar sig till nya regler för utsläpp av koldioxid. Flexibilitet är ett vinnande koncept när man ställs inför nya omständigheter och marknadsförhållanden.
Men vad innebär det att vara en flexibel tillverkare? Flexibilitet handlar om hur snabbt man kan anpassa sig. Det handlar om att skapa ett smidigt flöde från behov till leverans, från beslut till implementering och från utmaning till lösning.

Ersätter enkelspåriga och statiska modeller
Flexibilitet ger tillverkarna möjlighet att anpassa sig till sin marknad genom att ersätta enkelspåriga och statiska verksamhetsmodeller med en kontrollnivå och respons som aldrig tidigare varit möjlig.
Flexibilitet handlar om mycket mer än bara teknik. Teknik är visserligen grunden till de förändringar som hela tiden driver och skapar nytänkande, men dessa förändringar kan inte implementeras utan stöd av ett flexibelt organisatoriskt ramverk. Därför måste du hela tiden tänka i nya banor för att identifiera de områden som kan möjliggöra flexibilitet i din organisation.

Att skaffa sig fokus
Utgångspunkten för en ökad flexibilitet är att identifiera var potentiella hinder och flaskhalsar kan finnas. Det kräver en omfattande granskning av alla områden som hjälper dig tillgodose marknadens behov. En sådan översikt underlättar inte bara problemlösningen utan ger även möjlighet att omdela resurser för att främja pågående verksamhetsförbättringar. När vi samarbetar med våra kunder fokuserar vi därför på följande områden:

o Teknik
På teknisk nivå kan man finna större flexibilitet genom att använda intelligenta system. Under flera årtionden baserades tillverkning på statiska, åtskilda produktionslinjer som styrdes av ofta otympliga verksamhetssystem.
I dagens era av digitalisering kan tillverkare kombinera verksamhetssystem med IT för att skapa nya möjligheter till datainsamling och analys på detaljnivå. Denna analys kan sedan användas för att anpassa och förfina verksamheten.

o Kompetens
Ett av de allvarligaste misstagen en tillverkare kan begå är att fokusera så uteslutande på tekniken att de glömmer bort den mänskliga faktorn. Skickliga operatörer, tekniker och analytiker är bara en del av den personal som krävs för en flexibel produktion. Avancerade tekniska funktioner är inte särskilt användbara om personalen inte kan utnyttja dem. Specialisering och fortsatt kompentensutveckling stödjer därför ett flexibelt tillvägagångssätt genom att säkerställa att de tekniska förändringarna går hand i hand med personalens kompetensnivå.

o Ledningsstöd
Flexibilitet handlar också om strukturerna för beslutsfattande. Beslutet att tillverka en ny produkt för att möta nya kundkrav, eller att stänga ned en tidigare lönsam produktlinje på grund av tydliga marknadsförändringar måste fattas snabbt och gemensamt. Att ha med sponsorer från styrelsen, gärna med en bred representation från de olika delar inom företaget och stöd av en tydlig ledningsstruktur, kan avsevärt öka oddsen för ett framgångsrikt innovationsprojekt.

o Konsumtionsmönster
En av de mest anmärkningsvärda affärstrenderna under det senaste decenniet har varit övergången till abonnemangsbaserade konsumtionsmönster. Vi har sett det i de appar och onlinetjänster som vi använder oss av, och vi ser nu samma strategi inom tidigare kapitalkrävande områden. Att äga fysiska maskiner är ett stort åtagande och låser tillverkaren till den under hela maskinens livscykel. Att istället hyra en maskin ger en större flexibilitet för tillverkaren, vilket kan göra det lättare att driva OpEx-effektiviteter, och med en ökad förmåga att uppgradera eller ändra riktning när nya funktioner kommer ut på marknaden.

o Marknadsinsikt
Det sista området handlar om kundförståelse. I många organisationer har marknadsföring traditionellt sett ansetts vara en egen enhet som ansvarar för att öka försäljningen utan någon direkt påverkan på själva produkten. Det är inte längre en gångbar metod. För att hålla sig steget före marknaden, måste försäljning och marknadsföring nu knytas direkt till tillverkningen. Genom att förstå vem kunden är, vad kunden vill ha (just nu) och hur kunden vill ha det levererat, kan produktionen anpassas löpande för att leverera dessa behov. Detta gäller inte bara produktegenskaper och kvalitet, utan även etiska och hållbara frågor som blir allt viktigare för kunderna.

Sätta igång, trappa upp snabbt
Det är viktigt att ta itu med bristande flexibilitet inom vart och ett av dessa områden för att skapa en stadig grund att bygga och verka på. Vi hjälper våra kunder att utvärdera dessa områden i den egna verksamheten och föreslår lösningar till förbättringar.
Med hjälp av ett brett nätverk av samarbetspartners hjälper vi sedan till att utforma och inleda ett ”proof-of-concept” så att kunden kan stresstesta idén i verkligheten. Detta innebär normalt initiala investeringar och tilldelning av resurser för att upprätthålla den nya verksamheten under flera månader och följa upp resultatet.
När konceptet väl har visat sig vara effektivt och kompletterande processer har etablerats, hjälper vi våra kunder att trappa upp till full produktion.

Flexibilitet genom utformning
Genom att utforma en tillverkningsmiljö i en smartare och mer kundfokuserad tid är flexibilitet lika mycket ett tankesätt som ett konkret sätt att samordna produktionen.
Anpassning till nya marknadsförhållanden både vad det gäller kortsiktiga och långsiktiga trender kräver en mentalitet som inte håller fast vid gamla värderingar och arbetssätt, utan som är villig att omfamna förändringar för att nå nya resultat. Det innebär att man måste röra sig snabbare, inte bara på en enda produktionslinje utan hela organisationen, och att hastigheten bara kan komma från en flexibel grund.

Av Rockwells EMEA-direktör för Industri- och OEM, Paolo Butti

FOTNOT: Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), är ett av världens största företag inom industriell automatisering och information. Med säte i Milwaukee, Wisconsin i USA, sysselsätter Rockwell Automation omkring 23 000 människor som utför tjänster åt kunder i mer än 80 länder. FactoryTalk, PharmaSuite och ThinManager är varumärken som tillhör Rockwell Automation Inc.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title