Annons

GÄSTKRÖNIKA: Pandemin har lett till att fler produktutvecklar på distans

På samma sätt som Google blev verbet “att googla” visar vår ökade användning av ordet “Zoom” hur beroende vi blivit av videomöten för att hålla ihop våra team. Utmaningarna under pandemin har varit många, inte minst för designingenjörer, men vi har också hittat nya sätt att genomföra de så viktiga enskilda mötena på, där de bästa resonemangen utvecklas och de starkaste idéerna skapas.

HUR STÄLLER MAN EN DUM FRÅGA I ETT VIDEOSAMTAL?
Vi ska inte heller glömma bort att dessa personliga samtal är avgörande för att yngre medlemmar i teamet ska kunna lära sig och utvecklas. Ett vanligt, och relevant, uttryck är: Var aldrig rädd för att ställa dumma frågor. Men hur ställer man en “dum” fråga i ett videosamtal med sex personer? Jo, genom att vara tydlig med att det inte bara är de som pratar mest som får igenom sina idéer. Genom att kunna lägga fram förslag anonymt – och därmed på ett effektivt sätt ta bort rädslan för ett nej – är det mer sannolikt att idéer rankas baserat på hur bra de är, snarare än på vem som lägger fram den.
Teknologierna som har gjort detta möjligt förbättras hela tiden och det dyker hela tiden upp nya lösningar anpassade efter vårt nya sätt att jobba. Många av metoderna och lösningarna kommer att fortsätta användas också efter pandemin och spela en viktig roll i framtiden. Vi har vant oss vid att jobba hemifrån vilket lett till att företag börjat planera hur de kan dra ner på kontorsytan.
Men teknologi löser inte bara problem utan skapar också nya möjligheter för engagemang. Tack vare de nya arbetssätten är det numera också mycket lättare att samlas för att lära sig, träna och samarbeta, oavsett var i världen man befinner sig.

HACKATHONS ALLT VANLIGARE
Hackathons på nätet, dvs en virtuell samlingsplats där teknikintresserade kan lösa problem, är något som växt fram inom ingenjörscommunityn de senaste åren. Pandemin och den resulterande teknologiutvecklingen har gjort att hackathons numera är nödvändiga verktyg för att visa hur viktig produktutveckling är.
Hackathons och andra samarbeten på nätet kommer inte att ersätta fysiska möten, men det finns distinkta fördelar med den virtuella miljön: här finns inga begränsningar vad gäller plats, talare och experter från hela världen kan delta – begränsade bara av tidzoner. Det innebär att gruppen som presenterar representerar ämnet snarare än platsen. Detsamma gäller för deltagarna. Människor som har en bred bakgrund kan också delta eftersom eventet sker online. Det ger potentiellt en mycket mer gynnsam miljö med både djup och bredd och kunskap och expertis som annars inte skulle ha funnits där. Att jobba tillsammans oavsett om det handlar om produktutveckling, att dela kunskap och genomföra utbildning, är därmed verkligt global.

VIRTUELLA TEAM KAN INTE RAKT AV ERSÄTTA FYSISKA
Tack vare teknologiframstegen har det blivit enklare att genomföra utbildning, träning och utveckling liksom kreativ utveckling av koncept, utan geografiska begränsningar. Ett perfekt sådant exempel är den kommande InspireON Sustainability Training Hackathon från Protolabs.
Virtuella utvecklingsteam kommer aldrig att helt kunna ersätta personliga möten, men de svåra perioderna när vi inte fysiskt kunnat träffas på samma sätt, har inneburit en snabbare teknologiutveckling och nya sätt att arbeta.
Året som gått har varit oerhört tufft för många och jag ser verkligen fram emot en tid då vi besegrat Coronaviruset. Jag ser också fram emot att fysiskt kunna träffa mina kollegor, samtidigt som jag kan se att samarbetet med dem som finns längre bort, kommer att fortsätta utvecklas.

Av
Bjoern Klaas
VP och VD för
Protolabs i Europa

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title