Annons

GÄSTKRÖNIKA: PTC’s CAD-chef Brian Thomson om fem sätt att slösa bort dyrbar designtid – och vad man kan göra åt saken

”På PTC har vi förmånen att betjäna kunder som arbetar med att koppla ihop alla delar av sin designprocess, och utföra en strategi som vi kallar den ”digitala tråden”. En digital tråd finns när data flödar genom hela företaget, utan luckor, så att en förändring av en CAD-modell manifesterar sig automatiskt i designmiljön och i varje aspekt av produkthantering.

Jag vill understryka att inget mjukvaruverktyg – inte ens uppkopplade sådana – kan garantera innovation. Men jag hävdar att när du spenderar din tid klokt och väl, kan du skapa omständigheter som är mer gynnsamma för att upptäcka nya, användbara idéer. Nedan försöker jag hjälpa dig att göra det genom att identifiera fem stora ”tidstjuvar”.

Creo Simulation Live, som drivs av ANSYS, bryter ner barriärerna mellan CAD och CAE, vilket gör det möjligt för designers att se realtidssimulerings-resultat i modelleringsmiljön medan de fortsätter att utveckla sina konstruktioner.

Simulering för lite och för sent
Vi har sett designers komma hela vägen till testbädden innan de upptäckt att deras produkt har ett stort grundläggande problem som de kunde ha åtgärdat tidigare – innan 90 procent av produktkostnaden var inbakad. Vi har också hört från såna som lämnat in en CAD-modell till sina analytiker, experter inom tillämpad fysik, för att bara några dagar senare få information om ett grundläggande fel; ett fel som designerna kunde ha åtgärdat mycket tidigare om de insett att det fanns.
Men här finns vägar som leder till att bli av med tidsspillande:
Fundera t ex på vad som skulle hända om du som designer använde simulering som var inbyggt i ditt CAD-verktyg med kapabiliteter så smarta och ”osynliga”att du knappt märkte skillnaden mellan de två. Tänk dig en lösning där du kan testa grundläggande scenarier, snabbt iterera och utveckla dina egna modeller till en punkt där analytiker kan spendera sin tid på frågor som bättre förtjänar deras expertis.

Denna lösning finns: vår egen produkt, ”Creo Simulation Live”, driven av Ansys, körs direkt i Creos designmiljö och svarar automatiskt i realtid på alla ändringar du gör i din modell. Och detta med en samtidig feedback som blir en del av designprocessen. Du kommer inte ens att se det som en separat del – du vet bara att du arbetar med mycket snabbare feedback på lösningar på ditt designproblem.

Föreställ dig nu att du har arbetat i motorsportens värld på elitnivå. Det är högsäsong för racing. Dina kunder vill att du gör designändringar och lätta racerbilsdelar så fort du kan. HPE COXA, en leverantör av produkter, ingenjörslösningar och teknikprojekt för prestandabils- och motorsportsektorerna, fann att användningen av realtidssimulering tidigt hjälpte dem ofta att hantera dessa krav. Detta innebar alltså att analys kunde ske tidigare, vilket hjälpte designteamet att nå den optimerade designen på kortare tid.
Lika viktigt, realtidssimulering innebar att HPE COXAs specialiserade analytiker fokuserade på mer komplexa simuleringar som var värda deras insatser. Resultatet? Bättre delar nådde kunderna snabbare.

Aktivera effektiv digital tillverkning med Creo-svitens NC- och Tool Design-lösningar.

Kollisioner? Undvik dem!
Få situationer är mer utmanande i tillverkningen än när en verktygsmaskin och en del kolliderar. Som designer vill du göra allt du kan för att minska risken för att ett fel uppstår mellan design- och programmeringsskedet – och minska ditt eget arbete också.

Alltför många av våra kunder förlitar sig fortfarande på manuella överlämningar mellan designmiljön och de tillverkningsexperter som planerar hur nya delar ska bearbetas.
En användare berättade för oss hur de gick tillväga för att återskapa kritiska designegenskaper för CAD-designen i CAM-systemet. Detta är en avgörande process eftersom CAM-systemet använder informationen för att sätta upp verktygsbanor för bearbetning. Vår kund rapporterade att deras process var helt manuell: ingenjörer registrerade för hand var och en av koordinaterna på mer än 2 000 punkter i 2,5D CAM-systemet. Som vi säger på amerikansk engelska, ”vad kan gå fel?”

Creo tillhandahåller avancerade kapaciteter för numerisk styrprocess-planering genom ett brett utbud av anpassningsbara automationsfunktioner – inklusive Creo NC och Tool Design – som tillåter användare att skapa och simulera en mängd olika tillverkningsprocesser – inklusive upp till femaxlig flerspindlig bearbetning – direkt på Creo-modellen. Tillverkningsingenjörer kan för närvarande arbeta med designers innan den första delen bearbetas. Du kan till och med replikera stegen och använda dem som en mall. Det finns ingen ”handoff” eftersom de två parterna arbetar tillsammans i den digitala världen, där kollisioner kan upptäckas och förhindras.

När man sätter ihop samma del två gånger i en modell visas en ”förälder-barn-relation” (”Parent-Child-Referencies”) mellan de två delarna i ”Reference Viewer”.

Träning – drar inte nytta av det
Att brottas med programvara är alltid en dåligt belönande och irriterande aktivitet för alla. En kund berättade för oss om en upplevelse där teamet äntligen hade bestämt varför en liten konsol tog så lång tid att ladda. Ingenjören hade en ofullständig förståelse av ”parent-child-referenser” och hade således definierat platsen för ett hål 15 nivåer djupt i aggregatet. Den ”lilla” konsolen hade externa referenser till 150 komponenter.

Vi vill alla vara produktiva användare – om så bara för att det är mer intressant och roligare. Jag definierar en produktiv användare som en person som har de kunskaper och färdigheter som behövs för att bygga design på det mest effektiva och robusta sättet – vilket också är vad som måste hända om du ska kunna dra nytta av alla avancerade teknologier.

Jag uppmuntrar varje användare att prioritera sin egen utbildning, och jag uppmuntrar ledningen att utveckla en gedigen utbildnings- och inlärningsstrategi för teamet som helhet. Här på PTC har vi gjort inlärning till ett kännetecken för Creo oavsett om du behöver vägledning i stunden, vill bygga färdigheter för ett kommande projekt eller behöver lära dig applikationen.

För frågor som dyker upp när du arbetar, vänd dig till Creos miniverktygsfält i sammanhanget. ”Learning Connector” går ett steg djupare genom att tillhandahålla snabba handledningar och tillgång till sammanhangsberoende, uppdaterat hjälpmaterial som är tillgängligt med en knapptryckning.

På längre sikt, leta efter ett strukturerat virtuellt läromedel som erbjuder både flexibilitet och en samarbetsupplevelse. ”Creo LEARN Online” har en mängd olika instruktörsledda erbjudanden, samt certifiering för att ge de verifierbara resultat till en attraktiv kostnad som ingenjörsledning och högsta ledarskapet vill ha och dessutom behöver.

Den modellcentrerade metoden för produktutveckling kallas Modell-Baserad Definition (MBD). MBD handlar om att skapa, organisera och hantera en 3D-modell och den åtföljande semantiska (maskinläsbara) produkttillverknings-informationen (PMI).

2D-ritningar – lita på dem
Jag har starka åsikter om detta. En 2D-ritning är ett snabbt spår för att undvika fel och kommunikationsavbrott. Jag minns fortfarande en kund som på frågan om hur de hanterade sena designförändringar svarade att de hade ett ”sneakernät.” Som namnet antyder; när förändringar inträffade sprang någon ner till tillverkningsgolvet med nya ritningar som skulle läggas upp ovanför CNC-maskinerna och prydda med röda pennmärken. För alla som undrar över risken för misstag var detta en alarmerande syn.

Jag vill vara tydlig på nästa punkt: din fullt definierade 3D-modell måste vara centerpunkt för dina designansträngningar. Du har inte råd att tömma din verksamhet på tid och energi eftersom du använder 2D-ritningar. Fråga dig själv hur du kommer att lyckas i effektivitetskampen när ofullständiga och/eller feltolkade 2D-ritningar undergräver dina försök att producera korrekt tillverkade delar. Vilka inhemska lösningar har du behövt utveckla? Vi arbetade med en kund som hade tre separata uppsättningar ritningar. Det räcker med att säga att detta system inte fungerade.

Den modellcentrerade metoden för produktutveckling kallas Modell-Baserad Definition (MBD). MBD handlar om att skapa, organisera och hantera en 3D-modell och den åtföljande semantiska (maskinläsbara) produkttillverknings-informationen (PMI).

När jag säger att den här modellen är helt definierad menar jag att den fångar designavsikten och den geometriska formkontrollen, och fungerar därmed som den enda källan till sanning för hela företaget och en som alltid är uppdaterad. Detta är inte bara ett mer effektivt tillvägagångssätt i allmänhet, utan alla från verkställande kontor till verkstadsgolvet kan hämta vad man behöver från modellen med antingen själva modellen eller en plug-and-play-visning.

Så här uttryckte PTC-kunden det:
”I kärnan är modern modellbaserad designfilosofi uppbyggd kring detta koncept: ersätt dokumentation som den grundläggande produktionen av ingenjörsdesign med en holistisk, sammankopplad modell som beskriver designen,” sa Jeff Olsen, VD Hiller Measurements.

Inom Design Exploration-miljön kan du börja planera ändringarna av dina designs. De verkliga fördelarna med Creo bl a att du kan utvärdera alla designmöjligheter. Med lösningen kan man med säkerhet hantera konsekvenserna av komplexa designförändringar, interagera med dessa designrecensioner och effektivt införliva designförändringar. Och dessutom dokumentera beslutsprocesserna.

Utforskningsverktyg för design – lita inte på dem
Det här tidsspillet dyker upp när du är upptagen av att överväga flera sätt att uppnå ett visst designmål. Det slutar med att du skapar en labyrint av överflödiga kopior av en enda design, som var och en representerar ett sätt att lösa problemet. Dessa kopior försvinner snabbt. Även om du kan hitta det du tycker är det bästa alternativet, kommer du förmodligen inte ihåg hur du kom fram till det.

Creo löser detta problem åt dig. Tack vare ”Design Exploration”, inbäddad i Creo, hanteras hela denna process åt dig, inklusive att ”komma ihåg” kopplingarna mellan alla dina olika designidéer så att du vet exakt vilken beslutsväg du tog till det slutliga resultatet. Du kan till och med spara hela ”designutrymmet” för att konsultera senare eller dela med andra om du vill utforska eller förklara din beslutsprocess.

Alla vill använda sin designtid så bra som möjligt. Varje minut du sparar genom ett effektivt arbetsflöde öppnar upp tid för att överväga designproblemet framför dig och använda dina mjukvaruverktyg på bästa möjliga sätt.
Jag tillbringade flera år i industrin innan jag började med mjukvarubranschen, och tiden jag arbetade med de problem jag hade tränats i att lösa var några av de mest givande ögonblicken jag kan minnas. Jag önskar detsamma för dig.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title