Annons

Geely expanderar CEVT: Klart med tomt till innovationscenter

I slutet av juni ifjol blev det klart att Volvo Cars-ägaren Geely fortsätter sin lyckade satsning på produktutvecklingsresurser i Göteborg. Geely annonserade då att man ska bygga ett stort innovationscenter på Lindholmen. Centret ska ge plats för 3 500 anställda.
Nu meddelar man att marken där centret ska ligga är inköpt, en tomt på 26 500 kvadratmeter med närhet till till flera potentiella samarbetspartners som Chalmers, AB Volvo, Lindholmen Science Park och forskningsinstitutet Rise. Men här finns också en rad andra etableringar med inriktning på fordonsindustri och grön teknik.
Köpeskillingen anges till 358 miljoner kronor.

Sedan avsiktsförklaringen mellan kommunala stadsutvecklingsbolaget Älvstranden Utveckling och Geely, som tecknades i juni 2017, blev det klart att fordonstillverkaren ville ha och skulle få mark på Pumpgatan på Lindholmen.
Det nya innovationscentret blir ett miljardbygge och Gang Wei, vice VD för Geelys teknologiproduktutvecklingsbolag CEVT i Göteborg, menar också att man från kinesiskt ägarhåll ser Göteborg som ett, ”andra hem”.
– Vi har gjort signifikativa investeringar i Göteborg, säger han.  Sverige och Göteborg är faktiskt Geelys andra hem. Vi startade Cevt för fem år sedan med bara några få personer, nu har vi fler än 2 200 anställda. Så Göteborg är en viktig partner för Geely i Europa i framtiden.

Älvstranden i Göteborg är Geelys val för placering av det nya innovationscentret med plats för 3 500 medarbetare.

Ska vara i drift 2020-21. Förhoppningen är nu att man ska kunna börja bygga så snart som möjligt för att kunna ta centret i drift 2020-2021.
– Med de nya ytorna får vi plats för 3 500 medarbetare. Men det handlar inte bara om antalet anställda, vi vill också attrahera den allra bästa kompetensen och resurserna i Göteborg, Sverige och övriga Europa, säger Gang Wei.

Fokus på Geelys nya innovationscenter blir elektromobilitet – alltså elfordon och sånt som uppkopplade tjänster och IoT. Med denna inriktning blir det också tydligt att det testlabb för elfordon som Chalmers och Rise planerar för i Göteborgsområdet ökar attraktionen för den kinesiska Volvo Cars-ägaren.

Planen är att det nya innovationscentrets första etapp ska påbörjas i sommar.
Kommunen bedriver parallellt ett större detaljplanearbete där stora delar av Geelys satsning ingår liksom en skola och ett nytt färjeläge.

Lite mer om Geelys plattformsutvecklingsbolag CEVT. I en tidigare artikel i VerkstadsForum har vi berättat om CEVTs historia och arbete. Bolaget har lite i skymundan seglat upp som en av de senare årens snabbast växande automotiveföretag. Det bildades 2013 i samband med att Volvo Cars sökte efter en produktutvecklingspartner och uppdraget att fixa detta gick till rutinerade Saab- och GM-mannen Mats Fägerhag. Efter en del sonderande på marknaden lanserade han en lite annorlunda lösning, som alla i sammanhanget gillade: ”Vi bygger upp ett eget företag som inte bara hjälper VCC utan även Geely med att utveckla de plattformar som behövs”.
Så föddes CEVT, China European Vehicle Technology, och den så kallade CMA-plattformen (Compact Modular Architecture). CMA är utvecklad för mindre bilar och öppnar för en framtid med djärvare design och teknik, vilket gäller för exempelvis premiumbilarna i 40-serien, men också för utveckling av andra bilar som tas fram inom konstellationen Volvo Cars och Geely.
– CMA-arkitekturen är i princip bottenplattan till de här bilarna. Vi utvecklar, krocktestar och provkör. Sedan gör Volvo en ”top hat” – skalet och inredningen – till sina bilar. Medan vi, när det gäller Geely, även fått uppdraget att konstruera skal och inredning till Geelys bilar. Inalles har vi beställningar på ett tiotal kompletta modeller från Geely, säger Fägerhag, idag VD för CEVT.
För CEVTs del har utvecklingen inneburit att man på bara drygt två år gått från hundratalet anställda till dagens drygt 2000 och planen för 2018 och framåt ligger på en ökning till ca 3 500 medarbetare. Man har förutom kontor i Göteborgs klassiska industrikvarter på Lindholmen och i Trollhättan också kontor i Kina, med ca 500 anställda. Budgeten låg under 2016 på drygt 3 miljarder kronor årligen.

CEVTs PLM-ansvarige – Eric Gräns – spelar en nyckelroll. Missa inte att läsa PLM&ERP News artikel om CEVT på engelska, som ligger upplagd på vår amerikanska systersajt, ENGINEERING.com. Gräns finns här också med i ett adderande TV-reportage. Klicka på rubriken: Volvo Cars, CEVT and “Platform Thinking” in Automotive Product Development” för att läsa artikeln och titta på TV-reportaget.

Eric Gräns och CEVTs plattformsutveckling. En av CEVTs verkliga nyckelpersoner är Erik Gräns, han är VP och ”Director PLM Development”. Tillsammans med Martin Töppner, Business Solution Architect och några andra medarbetare lyckades CEVT på rekordkorta nio veckor implementera sitt PLM-system, baserat på Siemens PLM Teamcenter-svit. Denna lösning är också en ryggrad i CEVTs arbete att utveckla fordonsplattformar för Geelygruppen.

Få saker är idag lika centrala som begreppet ”plattform” inom produktframtagningsvärlden. Från grundbetydelsen av en slags fysisk betongplatta har det breddats till att innefatta rent metafysiska värden. En plattform kan bestå av allt från abstrakta kombinationer av bi­nära tal, ettor och nollor, i en parametriskt förpackad konstruktionsmall med avsikt att på ett rationellt sätt ta fram varianter på ett grundtema, till sånt som mjukvarupplägg – exempelvis ett PLM-system – som stöder delar av, eller hela produktutvecklingsprocessen. Lika väl som det kan vara en uppsättning rent fysiska parter, komponenter som kan kombineras enligt bestämda mönster.

Även om betydelserna kan vara flera är symboliken glasklar när det gäller produktutveckling och tillverkning; genom att skapa mönster och inom vissa fastlagda gränser av ”färdiga”, konsistent varierbara geometrier, kan man exempelvis inom fordonsindustrin nå ”superrationella” produktutvecklings- och produktionsprocesser. Plattformar alltså, som avstamp för en mer konkurrenskraftig och lönsam produktframtagning.

Volvo Cars ett bra exempel på CEVTs kapacitet. Volvo Cars (VCC) är ett excellent exempel på hur detta konceptuella tänkande satts i system. Här lägger man grunden för ett nytt projekt med en PLM-plattform; design i Dassault Systemes CATIA (V5 och delvis V6), sparar produktdata och konfigurationer i Volvos egenutvecklade KDP (Konstruktionsdata Personvagnar) och plockar ut komponenterna för vidare bearbetning, konstruktion och ändring (bl a simulering och beräkning) ur PDM-systemet Siemens Teamcenter. Detta är en utvecklad plattform, baserad på erfarenheterna från C3PNG, som man arbetade med under Ford-decenniet, och successivt kompletterad med de verktyg som behövs för simuleringsdriven produktutveckling och systems-based design.

Så långt IT-stödet för produktutveckling, men det finns flera plattformar i VCC-världen och nu talar vi om utvecklingen av själva fordonen och motorerna:

  • Arkitekturen för de ”stora” bilarna, SPA (Scalable Platform Architecture), är en sådan. Det handlar här om modeller som XC90, XC60 och nya S och V90
  • Även motorutvecklingen bygger på plattformstänkandet: VEA (Volvo Engine Architecture) heter den i detta sammanhang.

Men användningen av plattformar behöver alls inte inskränka sig till att gälla ett enda företag. Genom att dela plattform med flera företag kan ytterligare produktivitetssteg tas. Företrädesvis handlar det då om delning mellan företag inom en och samma koncern.

I och med CEVTs fortsatta expansion och det utvecklade jobbet med elektromobila innovationer kommer bolaget att spela en fortsatt nyckelroll som bas för Geelys framgångar, Volvo Cars inkluderat.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title