Annons

GLASSIG ORDER till AFRY: Nya processanläggningar för nära 40 MILJONER kronor

Hennig-Olsen Is är Nordens äldsta glasstillverkare. Varje år producerar fabriken i Kristiansand cirka 32 miljoner liter glass och frysta desserter. Det är nästan halva den norska glassmarknaden. Efter en omfattande upphandling valde Hennig-Olsen AFRY som leverantör av stora delar av den nya processanläggningen.

DAGS ATT UPPGRADERA PROCESSANLÄGGNINGEN
Företaget har under de senaste tio åren haft en jämn tillväxt i omsättning och produktion. Produktionsökningen har hittills uppnåtts genom att utnyttja befintlig kapacitet. Tiden är nu inne för att uppgradera stora delar av processanläggningen till ny och modern teknik som ger utökad kapacitet, flexibilitet samt stabil kvalitet. Den nya lösningen kommer också reducera energiförbrukning och svinn i produktionen.
AFRY ska leverera, montera och driftsätta två processanläggningar, våtmixanläggningar, tankgrupper och ventilmatriser. I processleveranserna ingår också projektledning, processdesign, pumpar och tillhörande instrumentering.

Hans Vedde, chef för Food & Pharma på AFRY i Norge.

TOTALLEVERANSER TILL LIVSMEDELSINDUSTRIN
Vi ska också konstatera att projektet är en viktig byggsten i AFRYs fortsatta satsning inom totalleveranser för livsmedelsindustrin i Norge.
– AFRYs omfattande verksamhet inom Food & Pharma internationellt innebär att vi har tillgång till bred kompetens över nationsgränserna, i det här fallet genom kolleger i Danmark. Tillväxten inom området gör att vi utökar den norska arbetsmiljön inom processdesign och automation – vi har plats för fler duktiga medarbetare i teamet, säger Vedde.
Det sammanlagda värdet på kontraktet för projekten uppgår till drygt 40 miljoner norska kronor, vilket är nära nog lika mycket i svenska kronor.
Den nya processanläggningen ska enligt planen stå klar under första kvartalet 2022.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title