Annons

Global molnspelare ökar sin tekniska ”intelligens” med lösningar från svenska Snow

En av de större spelarna inom företagsmolnhantering, Informatica, har valt svenska Snow Softwares plattform för att möjliggöra förbättrad insyn och hanterbarhet för sin globala IT-verksamhet.
Det är ett gott betyg till Snow, som är framstående på ”intelligenta” tekniklösningar på området. Informatica menar att man med dessa kan få en komplett bild över sitt tekniska landskap och möjliggöra nya digitala lösningar för den dagliga verksamheten.

Informatica har under 25 år byggt upp en stock på mer än 9000 kunder. Tidigare använde företaget funktioner för mjukvaruhantering från en leverantör inom IT-servicehantering (ITSM). För att kunna stödja sin pågående digitala omställning, ökade molnanvändning och fortsatt innovation behövde Informatica mer fullständig och omfattande data om hela sitt tekniska ekosystem. Teamet sökte en specialbyggd plattform som kunde ge ökad insyn i IT-verksamheten och säkerhetsställa att teknikinvesteringar levererade maximalt värde för verksamheten.
– Vi tog in Snow på grund av de förändrade kraven när Informatica flyttar mer kapacitet till molnet. Att hantera nya molnkapaciteter, nya verktyg och ökade risker innebar att vi behövde en ny plattform som kunde erbjuda en tydlig förståelse av exakt vad som hände i vårt ekosystem. Allt det positiva med molnet – att det är lätt att distribuera, lätt att använda, extremt elastiskt – är utmaningar när du försöker att kontrollera en miljö och förstå den från ett kostnads- och tillgångshanteringsperspektiv. Användare har idag fullständig makt att göra avsteg från efterlevnadsprinciper, men de har inget ansvar för konsekvenserna av bristande efterlevnad, säger Richard Scott, IT-verksamhetschef på Informatica.

Optimerad användning
Med Snows plattform får Informatica en omfattande bild av sitt tekniska landskap, och får möjlighet att se och optimera all användning i såväl lokala, hybrid-, moln- och till och med ickesanktionerade applikationer.
– Vi valde Snow på grund av produktens helhetsomfattning såväl som det fullständiga utbudet av data. I slutändan ger intelligensen från Snows plattform möjlighet att bättre kontrollera vår infrastruktur så att vi kan stödja verksamheten idag och skala upp för framtiden, säger Scott.

Gränssnitt från Snows License Manager.

Förutom den övergripande insynen utnyttjar Informatica Snows avancerade kapacitet för SaaS och Oracle för att hantera två av sina största utmaningar. De planerar också att integrera Snows data med sin ITSM-plattform för att förbättra leveransen av IT-tjänster.
– Informatica hjälper tusentals organisationer att utnyttja kraften av sin data, och Snow är stolt över att kunna stödja dem i det uppdraget. För att leverera nyskapande teknologi, behöver innovatörer som Informatica full insyn och hanterbarhet av sitt IT-landskap. Snows engagemang för användbarhet i kombination med världens största crowdsourcade dataintelligenstjänst säkerställer att vi kan erbjuda åtgärdsinriktad teknisk intelligens även i de mest komplexa digitala miljöerna, säger Ken Schock, CRO, Chief Revenue Officer, på Snow.

Allmänt om Snow kan noteras att bolaget har mer än 4 000 organisationer runt om i världen som användera av bolagets plattform. Snow har sitt huvudkontor i Stockholm och hävdar att man har, ”fler lokala kontor och regionala supportcenter än någon annan leverantör av mjukvarutillgångs- och molnhantering.”

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title