Annons

Glöm CAD som STAPELVARA: Om PTC, Creo 6.0 och renässansen inom design & konstruktion

Många initierade branschbedömare talade länge om 3D CAD som en stapelvara; ett verktyg som nått sitt utvecklingsmaximum och framöver mest skulle bli föremål för ”finputsning” i utvecklingshänseende. Särskilt mekanik-CAD. Fick de rätt? Tveksamt, teknologiutvecklingen har ofta en tendens att säga emot dom som förutspår framtiden. Det finns en dynamik med flera faktorer X, som ingen hade kunnat föreställa sig för att man utgått ifrån och viktat in för mycket av det existerande som bedömningsgrund. Men utväxlingen på den nya tidens verktyg överträffar med råge vad man bara för några år sedan kunde tänka sig. Man talar idag t o m om en renässans för design och CAD-verktygen spelar en framträdande roll i detta.
Med IoT, digitala tvillingar, generativ design, simuleringens ökande betydelse, AR/VR (Augmented och Virtual Reality), 3D-printing och annat ställs idag helt nya krav på 3 CAD-mjukvarornas kapabiliteter och förmåga att koppla och integrera till det nya som krävs.
Andra effekter som påverkar är hur dagens produkter utvecklats med en tippning av innehållet mot mer AI (Artificiell Intelligens), ökat elektronik-, mjukvaru- och i-netrelaterat innehåll.
I skenet av detta blir det uppenbart att de PLM-utvecklare som fortsatt att satsa stora resurser på kontinuerlig utveckling av sina 3D-CAD-lösningar träffat rätt. Siemens PLM har gjort det med sitt flaggskepp NX, Dassault och CATIA ligger i samma spår och när konkurrenten PTC nu släpper sin nya version av Creo, står det klart att de ovan beskrivna trenderna också där slår igenom.
PTCs Brian Thompson, senior VP och CAD-bas, menar till och med, ”att PTC med den här versionen av Creo tar ledningen inom renässansens för design.”

Precis som Dassault Systemes chef, Bernard Charles, använder PTCs Brian Thomson begreppet, ”renässans”, som en bild av det som nu händer inom produktframtagningsvärlden och CAD-sidan är ett område som återigen flyttat fram sina positioner som nyckelteknologi och möjliggörare.

PTCs Creo-bas, Brian Thompson, talar precis som Dassaultchefen, Bernard Charles, om en renässans inom designarbetet. Bilden är tagen under Develop 3Ds event 2017.

Ny teknologi demokratiserar digitala kapabiliteter
Tanken bakom vad både Thomson och Charles beskriver är att en ny tidsålder har börjat, precis som vid renässansen. De förändringar som ägde rum för omkring 500 år sedan var dramatiska och framför allt boktryckarkonsten innebar att tankar, teorier och nya ideér plötsligt fick en plattform för en allt bredare spridning. Idag är det en ny ”boktryckarkonst” som slår igenom, en digital ”produktutvecklingsbok”. Dagens tekniska framsteg gör det lättare att föra de virtuella och de verkliga världarna närmare varandra. Vetenskapen blir en del av tekniken, men bidrar också till att demokratisera informationsspridningen och möjligheten att använda de nya teknologierna. De blir en del av den dagliga rutinen för en mycket bredare publik, vilket i sin tur speglas i att innovativa processer påskyndas i en rad olika branscher.

Plattform som ger operativ ryggrad
I allt detta spelar plattformar för kunskap och know-how och som ger en operativ ryggrad till nya affärsmodeller, en avgörande roll. På den nya tidens plattformar inom produktframtagning kan man kombinera de olika programmen inom flera domäner. Vid sidan av traditionell mekanik-CAD, flyttar elektroniken fram sina positioner, integrerad mjukvarutveckling likaså. Simulering tenderar i alla dessa hänseenden att bli en allt viktigare bit i utvecklingsarbetet och där människan tidigare hade ett obestritt herravälde inom designen börjar AI-relaterade teknologier, som t ex generativ design och automatiserade multifysiklösningar ta över allt mer av bedömningarna och t o m delar av skapandeprocessen.
Också tillverkningssidan har dragits med in i dynamiken och den där drömmen om ett sammanhållet produktframtagningssystem, som kunde hantera även automation och OT-teknik (Operativ Teknik), parallellt och fritt kommunikativt kopplat till produktutvecklingen och konstruktionsarbetet, närmar sig det möjligas gräns. Samtidigt är 3-D-printing inte bara är på väg att bli en del av vad CAD-programmen kan och ska hantera, utan närmast revolutionerar och radikalt förändrar metodik och design på tillverkningssidan.
CAD som stapelvara – glöm den tanken.

PTC är en av de mest proaktiva aktörerna på marknaden
Det är i den här miljön som CAD-utvecklarna idag manövrerar. Man egenutvecklar och man köper in såna kapabiliteter som är rationella att kopplas ihop med det man redan har, men som skulle ta för lång tid att utveckla själva.
PTC tillhör i denna skara de mest proaktiva aktörerna. Det vore måhända att gå ett steg för långt att påstå att detta parametrikens klassiska moderbolag (Pro/ENGINEER) ligger i spets i den totala bilden av racet mot det ovan beskrivna, men man leder på en del avgörande områden – IoT och AR (Augmented Reality) är goda exempel – och ligger mycket långt framme på andra. Bland analytiker inom PLM och diskret tillverkning, som givit sig på utmaningen att ranka de främsta aktörerna har PTC t o m toppat sammanvägningen av hela PLM-området. Forresters senaste Wave är ett exempel, QKS’ s k SPARK Matrix för PLM 2018 ett annat.
De här rankningarna kan förvisso diskuteras; i den ena (Wave) har man inte tagit med alla delar av PLM-området (exempelvis CAD-verktygen) och kopplingarna mot automationssidan saknas (MES). I den andra finns tuffa konkurrenter, som Dassaults 3DEXPERIENCE inte med. Men oavsett detta är bilden av PTC under Jim Heppelmanns ledning att få bolag är lika proaktiva och satsar lika hårt på att ta sig ikapp inom sånt där man ännu har en bit kvar.
Det är ingen tillfällighet att bolagets totala aktievärde på Wall Street generellt ligger högre än någonsin tidigare.

Med Creo Simulation, liktydigt med den från ANSYS inlicensierade Discovery Live-teknologin, kan man systematiskt göra simuleringsstyrd design till ett bärande inslag i utvecklingsarbetet.

Creo 6.0 – realtidssimulering
baserad på ANSYS Discovery Live-teknologi
Så till den nu föreliggande nya versionen av CAD-mjukvara Creo 6.0. Inom PTC menar man att man ligger i takt med tidens och kundernas krav och behov av kapabiliteter.
– I takt med att företag arbetar för att få sina produkter till liv digitalt, vänder de sig till Creo för simulering i realtid, design för additivtillverkning och mer fördjupande, effektivt och säkert samarbete med hjälp av molnbaserad AR, eller ”förstärkt verklighet”, säger Brian Thomson. Han fortsätter:
– I 30 år har vi varit ledande inom CAD-marknaden och har hjälpt våra kunder att synas i mängden och stå ut på sina respektive marknader. Nu möjliggör vi för kunderna att innovera vidare med nya möjligheter som tar dem fram till de yttersta gränserna av vad man kan göra inom industriell design. Och vi gör allt detta inom ramen för Creo-plattformen.

Stora ord förstås, men tillhör saken när man ska marknadsföra. Men bortom retoriken finns nu trots allt en hel del intressant: Creo 6.0 introducerar nya möjligheter ifråga om realtidsimulering och utökar möjligheterna till att använda augmented reality i konstruktionsarbetet (AR) och additiv, 3D-printbaserad, design, tillsammans med flera andra viktiga produktivitetsförbättringar. Även vässade möjligheter för samverkan med andra intressenter i utvecklingsarbetet finns med på förbättringssidan.
 
Så här ser det ut:
Kapabel realtidssimulering. Som PLM&ERP News tidigare rapporterat har PTC licensierat in ANSYS Discovery Live-teknologi, liktydigt med Creo Simulation Live, som dn heter i PTCs version. Detta ger realtidsåterkoppling och stöd för designbeslut. Klart är också att ANSYS-lösningen på detta område är snabb och tillförlitlig, även om man när det gäller komplexa konstruktioner förstås får söka sig till mer avancerade mjukvaror. Men på sista raden möjliggör Creo Simulation att man systematiskt kan gör simuleringsstyrd design till ett bärande inslag i utvecklingsarbetet.
Lösningen är snabb, lättanvänd och helt integrerad i Creo-modelleringsmiljön. Snabb, visst, men hur snabb? Man kan faktiskt räkna med att få pålitliga resultat resultat inom ramen av sekunder när programmet körs i bakgrunden. Därmed kan konstruktörerna nu iterera snabbare, göra fler itereringar och därmed vässa produkten ytterligare; liksom att de kan upptäcka problem tidigare, effektivisera sina arbetsflöden, minska kostnaderna, skapa fler alternativ och snabbare få ut bättre produkter till marknaden.

Samverka med Augmented Reality. Det här är en av PTCs främsta distanser. AR i deras tappning är långt ifrån gångna tiders darriga, lågreaktiva och svårhanterade lösningar. Teknologin kan förbättra sättet på vilket man utformar och samarbetar kring modellerna. Denna idag även molnbaserade teknik erbjuder ett effektivt sätt att dela designinformation och samarbeta säkert med kollegor, leverantörer, kunder och tillverkare.
Med ”Creo AR Design Share” integrerad i varje Creosäte, kan designers och tillverkare iterera snabbare, göra färre prototyper och engagera sig i mer meningsfulla konstruktionsgranskningar. I Creo 6.0 finns både fler och nya möjligheter att göra AR ännu mer värdefullt med modell- och behörighetshantering för upp till 10 samtidiga deltagare i sessionen. Man kan visa 3D-modeller i mindre eller full skala i smartphones, på surfplattor och i HoloLens-glasögon. AR-upplevelserna kan nu också enkelt nås och ”displayas” med länkar, ThingMarks och QR-koder.
 
Additiv konstruktion – 3D-printing. I ”Additive Manufacturing-modulen” levereras de verktyg och anslutningar som behövs för additiv tillverkning och 3D-printing. Här finns ett brett utbud av tillverkningsprocesser som kan stödjas. Användare kan konstruera, optimera, validera och skriva ut utan att lämna Creo. Detta är alldeles utmärkt och kan definitivt vara tidsbesparande ifråga om övergripande processtid, färre processled och mindre risk för fel.

Creo 6.0 ger ökad flexibilitet för konstruktörer genom att de kan bygga stokastiska skum, formelstyrda eller konforma latticemönster, eller allmänt lättviktiga, höghållfasta materialstrukturer, gyroider. Användare har nu möjlighet att analysera och optimera byggorientering så att printtiden blir snabbare och behovet av supportstrukturer minskar, säger Brian Thompson.
Creo 6.0 introducerar också utökat stöd för 3MF.

Intrycket av Creo 6.0 är allmänt att användbarheten ökat, bland annat via ett förbättrat användargränssnitt med bl a nya ”miniverktygsfält” för att skapa och ändra funktioner och moderniserade funktionspaneler.

Förbättrad produktivitet. Allmänt förväntar man sig förstås att en ny version av en CAD-lösning som Creo ska föra med sig ökade prestanda. Kanske också innehålla en ”dos” vässat användargränssnitt och förbättringar av sånt som snabbkommandon och funktionsknappar. Så är också fallet med Creo 6.0.
Intrycket är generellt att användbarheten ökat, bland annat via ett förbättrat användargränssnitt med nya ”miniverktygsfält” för att skapa och ändra funktioner, moderniserade funktionspaneler och förbättringar i modellträdet. Andra förbättringar inkluderar förbättringar av avancerade ramverk och intelligenta fästanordningar, modellbaserad definition, kablage och kärnmodellering.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title