Annons

STORA PLUS för Capgemeni, Addnode och Combitech

Tiderna är goda i digitaliseringens spår för konsultbranschen. De senaste veckornas strida ström av rapporter indikerar glasklart på detta. Några exempel som står ut på sina respektive nivåer är:
* I det globala perspektivet gigantspelaren Capgemeni som rapporterar in en omsättning 2017 på 12,8 miljarder euro, i svenska kronor drygt 120 miljarder alltså. Denna jätte har 200 000 anställda och är globalt verksamma i över 40 länder. Omsättningsökningen på digitaliserings- och molnsidan var 24 procent och nådde 5 miljarders euro-vallen. Vinsten netto gick upp med 11 procent till 820 miljoner euro.
* I det regionala perspektivet kan man peka på svenska IT-koncernen Addnode, som under 2017, ökade sin årliga intäkt med 15 procent till 2,5 miljarder kronor under 2017, med EBITA (vinst) på 212 miljoner kronor.
* Försvarskoncernens, Saab, teknikkonsultdotter Combitechs försäljning ökade med 28 procent och uppgick till drygt 2,3 miljarder, vilket är den högsta siffran någonsin.

Bra siffror på de flesta fronter alltså. När det gäller Addnode har PLM&ERP News tidigare rapporterat att PLM-benet, med TechniaTranscat som primus motor, spelat en viktig roll för de goda tillväxtsiffrorna. Det starka resultatet, påpekar dock koncernchefen, Johan Andersson, var delvis en följd av TechniaTranscats köp 2017 av den brittiska PLM-tekniken och ingenjörsfirman Intrinsys. PLM-division har två varumärken, TechniaTranscat och Intrinsys, som tillsamans ökade omsättningen för detta ”ben” med 28 procent, jämfört med 2016.

Bästa resultatet någonsin under ett kvartal. – Resultatet av Intrinsys-köpet har varit mycket positivt och bidrog till vår positiva övergripande utveckling, särskilt under fjärde kvartalet, säger Addnodes koncernchef Johan Andersson.

Under fjärde kvartalet ökade f ö nettoomsättningen med 18 procent och EBITA uppgick till 101 miljoner kronor.

PLM-konsulten TechniaTranscats CEO, Jonas Gejer, kan se tillbaka på ett mycket bra år. Behoven av goda råd i skenet av bl a teknikutvecklingen har skapat en stor efterfrågan på både tjänster och mjukvarulösningar, säger han. TechniaTranscat är franska PLM-utvecklaren och marknadsettan inom PLM, Dassault Systems, största s k ”Value Solution Partner”. Men vad är det på ett djupare plan som skapar tillväxten? Missa inte PLM&ERP News uppmärksammade reportage på vår amerikanska systersajt, ENGINEERING.com.

– Det är det bästa resultatet vi någonsin haft för ett kvartal, med vinst per aktie ökade med 46 procent jämfört med samma kvartal föregående år, säger Andersson.
För en spelare som TechniaTranscat utgör den teknologiska utvecklingen inom industrin en näringsrik mylla. I en tid då beroendet av de fördelar PLM levererar till produktutvecklare är efterfrågan stor. Ska man peka på någon problembild så är det, liksom allt som har med IT-utveckling att gör, den skriande efterfrågan på kompetent personal. PLM-konsulternas kunder inom industrin som helhet går igenom stora tekniska förändringar och detta har stor inverkan på de ledande PLM- och ERP-konsulterna. Den tekniska utvecklingen har en betydande inverkan på det utvecklande produkt- och tjänsteutbudet relaterat till PLM och Internet of Things (IoT). För att läsa mer om var denna utveckling får för följder och hur stora spelare som TechniaTranscat och Accenture påverkas, klicka på rubriken: Accenture, TechniaTranscat and the Changing Realities for PLM Service Providers. Artikeln, som är publicerad på ENGINEERING.com, är PLM&ERP News analys av hur utvecklingen ser ut för aktörerna på konsultområdet inom PLM. Vi har i detta talat med TechniaTranscatchefen, Jonas Gejer, och Accentures globala industrichef, Eric Schaeffer.

Combitechs rekordsiffror. Vi var ovan inne på SAAB-ägda teknikkonsulten Combitech och, som sagt, även här pekar utvecklingen mot rekordsiffror. Rapporten avseende helåret 2017 visar såväl kraftigt ökad försäljning och vinst samt förbättrad rörelsemarginal.

Plus 28 procent och totala intäkter på 2 334 miljoner är den högsta siffran någonsin. Den svenska och den finska verksamheten har haft en positiv utveckling under året med ökad vinst och förbättrad marginal. Även den norska verksamheten har förbättrats. Antalet medarbetare ökade under året med 71 personer till 1881 vid årets slut. Och precis som när vi talar om Addnode/TechniaTranscat: ”Rekryteringsbehovet är fortsatt stort under 2018”, konstaterar bolaget i sin rapport.

Köp och digitalisering driver intäkterna uppåt. Även när det gäller Combitech har bolagsförvärv haft en inverkan på resultatet. Bl a kan noteras att man i februari 2017 förvärvade teknikinformationskonsulten Tikab. Men med Atlas Copco, eller som de numera heter, Epiroc, kring gruvdigitalisering. På digitaliseringssidan, som också i detta fall driver affärsutvecklingen, är digitaliseringen av flyg, försvar och telekom, viktiga bitar.
– 2017 har varit ett otroligt bra år för Combitech. Vi förbättrar oss på alla nyckeltal samtidigt som verksamheten utvecklas och nya partnerskap knyts. Roligt är också att vi stärker vår nordiska närvaro genom att etablera verksamhet i Danmark, sedan tidigare finns vi i Sverige, Finland och Norge. Våra kunder önskar framför allt stöd för att möta den digitala transformationen samtidigt som intresset för Cyber Security är fortsatt stort. Jag räknar med att 2018 blir ett händelserikt år och ser med tillförsikt framåt, säger Combitechs VD, Hans Torin.

Digitalisering och molntjäsnter ger stort plus för Capgemeni. Slutligen några ord från Paul Hermelin, styrelseordförande och CEO för Capgemini Group.

– Vårt fantastiska resultat 2017 kan definitivt kopplas till kundernas digitala transformationsagenda. Men det gick bättre än vi planerat, omsättningen blev högre än vår målsättning.

– Omsättningen inom digitalisering och molntjänster närmar sig 5 miljarder euro i 2017 och utgjorde 40 procent av vår totala omsättning i fjärde kvartalet. Vår driftsmarginal på 11,7 procent fortsatte att utveckla sig mot vår halvårsambition, i linje med vår affärsplan.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title