Annons

HÅLLBARA TRANSPORTER: Scania vässar eftermarknaden för snabbare utveckling av ellastbilar och elbussar i Europa

Scanias Alexander Vlaskamp, chef för försäljning och marknadsföring i bolaget säger att partnerskapet kommer att förenkla för bolagets kunder till en övergång mot hållbara transporter.
– En komplett laddningslösning omfattar energiförsörjning, laddning av hårdvara och programvara samt installation, underhåll och andra relaterade tjänster anpassade till varje kunds specifika behov. Detta starka partnerskap med ENGIE och EVBox Group kommer att bidra till och underlätta våra kunders övergång till en allt mer elektrifierad resa mot mer hållbara transporter, säger han.

Alexander Vlaskamp är chef för försäljning och marknadsföring i Scania.

INTELLIGENTA OCH SKALBARA LADDNINGSLÖSNINGAR
För EVBox Group gäller, enligt ett pressmeddelande, att de ska förse Scania med intelligenta och skalbara laddningslösningar med hög effekt som är skräddarsydda för sina kunders behov – inklusive både hårdvara och programvara. ”För att stödja sina kunder under hela elektrifieringsprocessen kommer Scania inte bara att erbjuda elbilar utan också elektriska laddningslösningar. Dessutom kommer Scania att erbjuda fälttjänster och utbildningar för sina förare som en del av sitt normala utbud,” skriver man.
För ENGIEs del handlar det om kommer att utforma, erbjuda, installera och underhålla den elektriska laddningslösningen och relaterade tjänster till Scanias kunder i olika nyckelregioner.

AMBITIONEN ÄR ATT GÅ MOT
HÅLLBARA TRANSPORTLÖSNINGAR I EUROPA
Vidare noteras att Scania, EVBox Group och ENGIE delar samma syfte att påskynda övergången till en koldioxidneutral ekonomi genom minskad energiförbrukning och mer miljövänliga lösningar.
Partnerskapet mellan de tre företagen börjar med verksamhet i tretton europeiska länder som kommer att utvidgas till andra regioner från slutet av 2021. ENGIE och EVBox Group kommer att arbeta tillsammans med betrodda regionala partners som Caverion och Alpiq.
– Elektrifiering av transitering och transport är ett av de viktigaste initiativen för att minska utsläppen – särskilt eftersom transporter utgör nästan en fjärdedel av Europas växthusgasutsläpp. Detta partnerskap ger nya möjligheter för EVBox Group, och med över tio års erfarenhet är vi övertygade om att vår expertis och vårt konkurrenskraftiga erbjudande kommer att stödja Scania i att uppnå sina affärs- och hållbarhetsmål, säger Kristof Vereenooghe, VD för EVBox Group.

FÖRSTA PARTNERSKAPET I SITT SLAG I EUROPA
Hans kollega, Shankar Krishnamoorthy, VP för ENGIE Group tillägger att man delar ambition och vision med den tysk-svenska lastbiltillverkaren.
– Scania och ENGIE delar tanklarnma kring att driva övergången mot hållbara transportlösningar. Detta europeiska partnerskap som är sitt första av sitt slag, för elbilar och bussrörlighet är resultatet av ömsesidigt förtroende som utvecklats genom vårt historiska samarbete om gasmobilitet. Vi är stolta över att kunna samarbeta med detta nya elektriska lastbilsegment som erbjuder lovande potential för stads- och stadsnära bruk.
ENGIE kommer nu att designa, erbjuda, installera och underhålla ledande laddningslösningar och relaterade tjänster till Scania-kunder, vilket gynnas både av eget europeiskt nätverk av kvalificerade tekniker och från andra regionala nätverk.
Sammanfattningsvis ska konstateras att de steg som Scania tar i och med dagens deklarerade samarbete är av stor vikt på den fortsatta elektrifieringsresan. Med 91 700 lastbilar och 7.800 bussar levererade under 2019 har man volymer som ger en stor inverkan på området hållbara transporter.
Ifjol omsatte Scania över 152 miljarder kronor, varav cirka 20 procent var tjänsterelaterade.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title