Annons

Halt väglag: Smart DIGITAL LÖSNING från ÅF och Volvo

En ny digital lösning från teknikkonsulten ÅF och Volvo Cars gör att Trafikverket bättre kommer kunna undersöka väglaget. Målet är att bidra till minskad halka och färre olyckor på svenska vägar.

Trafikverket mäter och analyserar kontinuerligt väglaget på landets vägar, men dagens mätmetoder har geografiska och tidsmässiga utmaningar. Genom förädlade data från Volvo-bilar kommer ÅF att förse Trafikverket med väglagsinformation med hög tillförlitlighet. Detta ger myndigheten möjlighet att agera snabbt och strategiskt för att minimera tiden som vägbanan är hal vid kall väderlek.
– Vi är glada att få leverera denna lösning till Trafikverket tillsammans med Volvo Cars. Teknikutvecklingen med mängder av tillgänglig data innebär både stora möjligheter och nya samarbeten. För ÅF är detta bra exempel på hur vi digitaliserar inom infrastruktursektorn, säger Mats Påhlsson, divisionschef på ”Infrastructure ÅF”.

Webbaserat gränssnitt. Väglaget kommer att visualiseras på kartor och diagram och levereras via ett webbaserat gränssnitt. Projektet pågår under två år varefter det utvärderas. De första leveranserna till Trafikverket sker före årsskiftet.
Alla Volvo-bilar i Sverige som har halkvarningstekniken Slippery Road Alert omfattas av insamlingen av data. Data som delas med Trafikverket är anonymiserad.
– Volvo Cars jobbar ständigt med att öka säkerheten för alla trafikanter, inte bara de som kör en Volvo, säger Eva Lahti, direktör för ”Driver Assistance” på bolaget.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title