Annons

Han blir ny chef för Boston Consulting Group svenska rörelse

Erik Flinck är som sagt en långvägare BCG, som han verkat på sedan 2005 med ett uppehåll på ett par år då han arbetade som ansvarig för gruppstrategi och företagsförvärv på Sandvik. Han har också varit ansvarig partner på BCG för rekrytering, ett område som fortsatt kommer att vara prioriterat för att kunna möta den växande efterfrågan.
– Efterfrågan på kvalificerad rådgivning växer. Den drivs framför allt av företagens utmaningar kopplade till den gröna omställningen, digitaliseringen och det nya geopolitiska läget. Det är utmaningar ett enskilt företag har svårt att lösa på egen hand, säger Erik Flinck.

Söker de mest drivna ledarämnena
– Vi letar efter de mest drivna människorna och är duktiga på att utveckla både våra medarbetare och vårt ledarskap, men vi behöver fortsätta utmana oss själva när det gäller var någonstans vi söker. Talang finns inte bara på handelshögskolor och ingenjörsutbildningar utan överallt, och vår största utmaning är att hitta rätt personer med bred kunskap och erfarenhet, säger Erik Flinck.
Erik Flinck är 42 år och har en utbildning från KTH i industriell ekonomi, samt en ekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm och Stockholms universitet. Han tillträder som Sverige-VD under maj och efterträder Thomas Jensen som går vidare till en roll som chef för BCG i Norden.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title