Annons

Nye chefen för VOLVOs lastbilsproduktion: ”Jag vill skapa en miljö där folk vågar testa utan rädsla för att misslyckas”

Basfakta om Jens Holtinger, är att han är född 1970 och började sin karriär inom Volvokoncernen 1995.
Han har bred internationell erfarenhet och har haft en lång rad positioner inom produktion, bland annat som fabriksansvarig i Gent, Belgien, Skövde och Tuve, Sverige.
Idag arbetar Jens Holtinger som ansvarig för lastbilsproduktionen i Europa och i Brasilien. Han tillträder sin tjänst den 1 oktober, 2020, och han vet precis vad det handlar om, en produktionsvärld under starkt förändringstryck.

UTMANANDE TEKNOLOGISK DYNAMIK
Det är som sagt ingen liten organisation Holtinger tar över på lastbilssidan. Samtidigt finns det inom koncernen tillverkningsorganisationer för det mesta som har med transporter att göra, från lastbilar, bussar och entreprenadmaskiner till motorer och marina kraftlösningar. En sällsynt diversifierad bild alltså, som inte blivit mindre komplex i skenet av övergången till elektrifiering av transportlösningarna och utvecklingen av alternativa kraftkällor, som vätgas och bränslecelldrivna fordon.
Allt detta parallellt med att utvecklingen allmänt går mot ett stegvis införande av självkörande fordon, både vad avser lastbilar och entreprenadmaskiner, där man f ö också kommit mycket långt i utvecklingen av batteri- och eldrift. Vidare finns nya additiva teknologier på agendan, som 3D-printing, vilket prövas och implementeras och där IoT, sensormonitorering och IIoT (Industrial IoT) har framträdande roller i planeringen av hur framtidens tillverkning ska se ut.
Här utvecklar Volvo nu olika teknologier vars innehåll också delas över hela koncernen. Det ger kraft och ökad speed i utvecklingsarbetet för hela organisationen, men ställer förstås också tuffa krav på samordning och organiserad teknologidelning.

Lastbilskoncernen satsar hårt på att utveckla lösningar för den digitala tråden och man gör det till stor del baserat på PTC-verktyg. På scenen i Boston under PTCs globala LiveWorx 2019-event, demonstrerade Volvo Groups Bertrand Felix hur man jobbar med PTCs AR-lösningar (Augmented Reality) som en del i utvecklingen av en digital tråd. ”Med AR kan vi exempelvis förbättra kvalitetskontrollerna av motorerna,” berättade Felix.

PTC-BASERADE PRODUKTUTVECKLINGSVERKTYG INOM PLM
När det gäller produktutvecklingsverktygen är bilden också tämligen diversifierad med en mjukvaruportfölj innehållande lösningar från alla de stora leverantörerna på PLM-området, plus speciallösningar där så krävs från ytterligare andra utvecklare.
På lastbilssidan är det framför allt PTC’s lösningar som varit centrala, med CAD-mjukvaran Creo som viktigt inslag och PTC’s PLM-svit Windchill på cPDm-sidan. Men man har även dragit igång utvecklingen av IoT/IIoT- och AR-baserade pilotlösningar inom tillverkningsarbetet, byggda på PTC’s IoT-plattform ThingWorx och AR (Augmented Reality) baserat på Vuforia.
Men här finns också Dassault Systemes med i bilden med CAD-lösningen CATIA, eller har funnits kanske man ska säga, i samband med hyttdesign.

DIGITALA TVILLINGAR blir ett viktigt inslag i de smarta fabriker Volvoledningen ser framför sig.

DE DIGITALA VERKTYGEN SOM
TRANSFORMERAR LASTBILSBRANSCHEN
På sista raden står det idag klart att digitaliseringen och den fjärde industrirevolutionen kommer att transformera alla industrier, lastbilsbranschen inkluderad. Detta påverkar lastbilarnas evolution dels ifråga om hur de produktutvecklas och tillverkas, dels hur driften, supporten och hela livscykeln ser ut. Och Industri 4.0-koncept kommer att spela en betydande roll i det nya landskapet.  
Visserligen är teknik och teknologi viktigt, visst, men människorna i produktionen, deras inställning och kunskap är ännu viktigare. Utan dem går det inte att genomföra en framgångsrik omställning. 
Icke desto mindre är sånt som 3D-modeller, VR/AR, digitala tvillingar och trådar redan viktiga inslag i produktionen, men kommer framförallt att bli faktorer som knyter ihop processerna. PLM-plattformen finns med och kvar, men som en del i en helhet som tydligt bär prägeln av en större PIP-plattform (Product Innovation Platform), som den definieras av analytikerna CIMdata och Gartner Group.

INDUSTRI 4.0 I PRAKTIKEN. Volvo Groups hyttfabrik i Umeå har cirka 1500 anställda. Här jobbar man enligt Industri 4.0-upplägg med avancerade automatiserade processer där anställda och robotar arbetar sida vid sida för att säkerställa kvalitet och leveransprecision på bästa sätt. ”Att arbeta på en anläggning med så hög teknisk nivå som här i Umeå är otroligt utvecklande för ingenjörer som jag och medarbetarna i mitt team. Med alla de teknologier som nu utvecklas snabbt inom Industri 4.0 ser vi stora möjligheter till ytterligare utveckling i vår redan moderna fabrik,” säger Sandra Finér, ansvarig för Engineering and Maintenance, som inkluderar Volvo Cab Competence Center, med uppgift att stödja utvecklingen av nya produkt- och processkoncept för hytter när det gäller stämpling, body-in-white och ytbehandling.

FLEXIBILITET ATT SNABBT KUNNA SKALA UPP OCH NER
Framtidens produktion, som alltså är del av Holtingers utmaning, kommer att handla om flexibiliteten att snabbt kunna skala upp och ned produktionen i takt med efterfrågan. Något som inte minst aktualiserats den gångna våren och sommaren under trycket av Coronapandemin. Samtidigt gäller att man etablerat system och lösningar för att hantera sånt som sena förändringar och tillfälliga störningar, som alltid förekommer i en komplex tillverkning som lastbilsproduktion. 

I detta siktar Volvo Group, som vi rapporterat om i tidigare artiklar, på att utveckla ett självbalanserande system med högt automatiserade, smarta arbetsstationer, som blir ”flytande” i perspektivet av att de fysiskt ska kunna flyttas runt kring produktionslinjerna där de för tillfället behövs. Andra bilder vi får vänja oss vid är att se cobotar, ”samarbetsrobotar”, jobba ihop med människorna på golvet. 
En slags ”basmontering” av fordonen hanteras på huvudlinjen, medan speciella anpassningar hanteras vid eller av sub-assembly-enheter. Finessen med ett självbalanserande system är att det ”självt” hjälper till att anpassa produktionstakten i förhållande till de enheter som parallellt finns på linjen för tillverkning/sammansättning. 
Vidare ska visualisering spela en växande och stor roll också på verkstadsgolvet, där sånt som VR (Virtual Reality) och AR (Augmented Reality) används för att visuellt stödja hur delar ska monteras och ge upplevelser som konkretiserar och ökar insikten kring produktionen på de individuella stationerna. ”3D för alla,” kort sagt.
Men införandet av allt detta landar till slut i vad människorna i organisationen vill, inspireras av och är beredda att genomföra. Vad kan man som chef göra för att få med dem på tåget?
Det är i detta Jens Holtinger kommer att spela en avgörande roll.

”VILL SKAPA EN MILJÖ DÄR
MÄNNISKOR VÅGAR TESTA NYA SAKER”
På nätet hittar man inte särskilt många intervjuer med Jens Holtinger, men i en krönika i Volvo Group Magazine diskuterar han kring sin syn på industriellproduktion och hur man ska få människor och organisation att utvecklas och våga ta till sig det nya. Han framhåller i detta att, ”varje minut, dygnet runt, fattas många små beslut av Volvokoncernens medarbetare. Det vi presterar, de förbättringar vi gör och våra innovationer bygger mer på alla dessa små handlingar, än på stora steg och stora projekt. Om vi allihop arbetar i samma riktning är jag helt övertygad om att vi kan bli det mest framgångsrika företaget av alla.”
Holtinger konstaterar också, precis som vi varit inne på ovan, att vi lever i ett teknologiskt dramtiskt tidevarv:
”Förändringen går snabbt,” skriver han, ”och vi måste arbeta på ett nytt sätt. Lösningen är inte en centralstyrd organisation. Vi som chefer måste visa ödmjukhet och ha ett coachande ledarskap. Då kan vi få de 10 000 små besluten att röra sig i samma riktning.”
Men han kommer också djupare in på chefsrollen. Hur kan vi som chefer påverka läget, undrar han.
”Vi kan låta människor utvecklas. Vi kan främja öppenhet och kommunikation – och vara närvarande. Jag som chef har ett ansvar för att skapa en miljö där människor vill testa nya saker och där de inte är rädda för att misslyckas. Om vi ger våra medarbetare friheten att agera kommer de att fatta de 10 000 beslut som vi behöver för att komma vidare, inte minst i det här teknikskiftet.”

EN TUFF UTMANING
I detta ligger huvudspåret, men det hindrar inte att de digitala verktygen kommer att få en ny framträdande roll. Regissör och mannen som ska balansera upp det hela till en smidigt fungerande helhet är Jens Holtinger. Att få ihop IT, PLM och OT (Operativ Teknik) parallellt med att inspirera människorna som ska hantera det hela är en tuff utmaning, men Holtinger har bakgrunden som gör det hela möjligt.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title