Annons

Han blir PTC-partnerns, PDSVISIONs, nye CEO

PTC-partnern PDSVISION växer så det knakar. Från att bara för några år sedan ha varit en regional nordisk spelare är bolaget idag faktiskt PTCs största globalt verksamma VAR (Value Added Reseller). Det har man blivit baserat på en kombination av organisk tillväxt och en rad företagsförvärv. Bolagets lösningar är allmänt centrerade kring PTC- och Ansys-lösningar. Framför allt talar vi då om PTCs PLM-plattform Windchill, med 3D CAD-mjukvaror som CREO och molnbaserade Onshape, IoT-programmet ThingWorx och augmented reality-lösningen Vuforia. Plus mjukvaror från världens ledande utvecklare av simulerings- och analysprogram, Ansys.
Utrustad med denna arsenal har bolaget på kort tid, runt två år, gått från intäkter på ca 400 miljoner till dagens beräknade årsomsättning för 2023 på cirka 120 miljoner euro, motsvarande drygt 1,4 miljarder kronor.
Det här är en expansion som förstås är välkommen för huvudägaren, finska CapMan-fonderna, men det ställer också nya krav på hur bolagets verksamhet ska bedrivas inom ramen för representation världen över; huvudkontoret ligger i Sverige och sedan har man kontor i Danmark, Finland, Tyskland, Indien, Norge, Nordamerika, Singapore, Sydafrika, Sverige, och Förenade Arabemiraten. Att vara en regional aktör är en sak, att vara en global storspelare är en helt annan. Det kräver en ny sorts ledaregenskaper som ofta ligger utanför de kompetenser som präglat den grundläggande entreprenörsanda som drog igång verksamheten. Inom CAD-området är DASSAULT’s SOLIDWORKS ett bra exempel på hur man i takt med en global expansion flera gånger fått förändra ledarskap och bemanning av topposterna.
Idag är PDSVISION där. Bolaget annonserar en rad förändringar på ledande poster för att ytterligare stimulera tillväxten.
• Ny verkställande direktör (CEO) blir Mats Oretorp, känd inom IT-sektorn för sin beprövade meritlista inom datortillverkaren Dell, där han haft olika seniora ledarroller i Väst-/Central- och Nordeuropa. Han tillträder rollen från och med den 7 augusti 2023.
• Jag är hedrad över att få leda detta erfarna och engagerade globala team, säger han i en kommentar och tillägger: ”PDSVISION är på en tillväxtresa där kontinuitet är en av de viktigaste framgångsfaktorerna. Därför känner jag mig trygg i upplägget där jag kommer att arbeta nära nuvarande CEO Johan Klingvall och styrelsen för att förverkliga PDSVISIONs strategier. Dessutom är jag fast besluten att fortsätta att främja den starka företagskulturen som stärker våra begåvade individer och levererar oöverträffat värde till våra kunder.
• Rutinerade PLM-mannen, som funnits med som ledare under hela PDSVISIONs resa, Johan Klingvall, tar i och med dagens besked över rollen som styrelseordförande, med en speciell inriktning på affärsmässig utveckling och nya förvärv.

Johan Klingvall säger i ett uttalande om ledningsförändringarna i PDSVISION att det varit en omfattande sökprocess:
– Så är det och är jag glad att presentera vår nya verkställande direktör som ett naturligt steg i PDSVISIONs utveckling och kontinuerliga tillväxt. Med Mats Oretorp ombord stärker vi vår erfarenhet från att han driver större globala organisationer ur ett strategiskt och ledningsperspektiv. Vi är övertygade om att vi i Mats har hittat en person med en mycket viktig förmåga som leder vårt erfarna och engagerade globala team.

Rutinerade PLM-mannen Johan Klingvall, blir ny styrelseordförande i PDSVISION.

Klingvall blir ny styrelseordförande
Johan Klingvall blir alltså ny styrelseordförande för PDSVISION. Förutom styrelseuppdraget kommer han, enligt pressmaterialet, ”att fortsätta arbeta med PDSVISION organisationen på heltid för att fortsätta utveckla och växa verksamheten.”

Men det händer mer i samband med bytet av operativ chef. Styrelsen får förstärkning av Robert ”Bob” Thibeault och Robin Westberg, CapMan, som kommer att ingå i styrelsen.

Den förre, Robert Thibeault, är baserad i Boston USA, och har omfattande försäljnings- och chefsbefattningar som ledande teknikorganisationer inklusive Ansys, PTC och senast som rådgivare för Aptean. Det är tveklöst så att förmågan att kunna attrahera den nivå av ledare som Thibeault representerar är följden av den snabba expansionen som PDSVISION gått igenom. Han har en imponerande erfarenhet från 45 år i högteknologiska företag inom Corporate Finance, Sales Operations och Channel Business Development.
– Med Bob i styrelsen speglas det affärslandskap vi verkar inom i idag, där Nordamerika är vår största affärsregion, kommenterar Johan Klingvall.

PDSVISIONs styrelse kommer att bestå av:
Johan Klingvall (styrelsens ordförande)
Johan Pålsson
Robin Westberg
Johan Torstensson
Robert Thibeault

En som nu kliver av styrelsen efter fullgjort uppdrag är nuvarande styrelseordföranden och styrelseproffset, Christer Wallberg.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title