Annons

WASP: Han får fint Wallenbergpris för sin forskning kring AUTONOMA SYSTEM

Olov Andersson tog examen i april 2020 med sin avhandling, “Learning to make safe real-time decisions under uncertainty for autonomous robots”, från professor Patrick Dohertys forskningslabb vid Linköpings universitet. För närvarande har Andersson en WASP-finansierad postdoc-tjänst i Autonomous Systems Lab (ASL), som leds av professor Roland Siegwart, vid ETH Zürich. Labbet är en världsledande miljö för forskning inom autonoma system.

ENASTÅENDE PRESTATION
– Olov Andersson fortsätter att inspirera oss och kommunicerar vikten av WASP och WASP-forskningsarenorna, både inom WASP och till det bredare internationella forskarsamhället, konstaterade Anders Ynnerman, WASP programdirektör, under prisceremonin, Han fortsatte:
– Dessutom erkänner WASP Olov Anderssons senaste och enastående prestation som en del av det vinnande teamet ”Cerberus i DARPA Subterrain Challenge”, en prestigefylld tävling inom autonoma system. Andersson är en förebild för nuvarande WASP-doktorander och visar förmågan att skapa unika karriärmöjligheter och minnesvärda upplevelser bortom doktoranden.

UTMÄRKTA NÄTVERKSMÖJLIGHETER
Under vinterkonferensen presenterade Olov Andersson sitt nuvarande arbete som postdoktor och sina visioner för framtiden. Han betonade vikten av WASP för sin forskarkarriär:
– Jag skulle särskilt vilja lyfta fram WASPs forskningsarenor, WARAs. Det ger ett intressant tillfälle att prata med olika människor och företag om vad deras problem är, och vilka lösningar de behöver samt möjliga tekniker i praktiken.
Pristagaren framhöll även andra nätverksmöjligheter inom WASP, som sommarskolorna och under stipendier, som han menade, ”ger synergier och inspiration för framtida arbete.”

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title