Annons

Han leder Semcon-projekt kring autonoma fordon i Gävle hamn

Bakgrunden är att Gävle är en av Sveriges största hamnar och varje dag transporteras stora mängder gods till och från hamnen, där Yilport står för driften. Precis som exempelvis gruvor och produktionsanläggningar är hamnar avgränsade områden vilket innebär att de är perfekta miljöer för autonoma lösningar.
– Vi har fått i uppdrag att kartlägga och analysera vilka fördelar och värden som autonoma lösningar skulle ge Yilport för en specifik logistikprocess. Förstudien kommer att fokusera på en process, säger David Darwall.

Vilka fördelar och värden kan autonoma lösningar ge Yilport för en specifik logistikprocess i Gävle Hamn? Detta ska Semcon undersöka i en förstudie som tar sikte på att utveckla en lösning inom ramen för en enda process.

SPETSKOMPETENS SOM HELHETSLEVERANTÖR
Den logistikprocess som först ska undersökas är containers som flyttas med lastbil från containerlagring till kaj där sedan kranar lyfter över containern till båt. I projektet kommer Semcon att kartlägga alla delar av processen, kostnader, behov och utmaningar för att kunna förstå processen på djupet. Därefter kommer en kravspecifikation, konceptlösning och business case att levereras till Yilport.
– På Semcon har vi en unik spetskompetens som helhetsleverantör av autonoma lösningar, allt från att designa och utveckla till att implementera inom många olika användningsområden och i många olika branscher oberoende av fordonstyp och tillverkare, säger David Darwall.

PLATTFORM FÖR AUTONOMA OPERATIONER
Till sin hjälp har Semcon ett nära samarbete med Yeti Move, som tillhandahåller en plattform för att styra och övervaka autonoma operationer. Yeti Move är en mjukvaruleverantör och samägs av Semcon, Øveraasen och Husqvarna.
Yilport ansvarar för driften av 22 hamnar världen över där samma process för att flytta containers används, vilket innebär att det finns stora ekonomiska vinster med att hitta en lösning som går att applicera på all deras produktion globalt.
– För Yilport är det viktigt att hela tiden ligga i framkant av teknik-utvecklingen för att kunna erbjuda våra kunder effektiva lösningar och i Semcon har vi hittat en partner vi verkligen tror på. Automation i hamnar är vanligt men ingen har riktigt löst att få det att fungera tillsammans med annan trafik och här är Semcon i framkant, säger Håkan Bergström, försäljningsdirektör för Yilport Nordic.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title