Annons

Han ska leda IT-infrastrukturbolaget Conscias satsning på cybersäkerhet

– Digitaliseringen har länge ökat attackytorna. Nu görs cyberattacker varje dag och de syns i svenska media i stort sett dagligen. Kostnaderna för säkerhetsrelaterade incidenter ökar dramatiskt och alla kan drabbas, inte längre bara de största verksamheterna. Att blunda för riskerna eller enkelt bygga bort dem går inte längre. Det krävs breda, effektiva säkerhetstjänster som vår SOC eller våra molntjänster och det krävs expertis, och få slår Emanuel Lipschütz inom nätverkssäkerhet, säger Conscias VD Lars Kyhlstedt.

Allmänt ska sägas att Conscia Group erbjuder 200 expertkonsulter och har en bred portfölj av lösningar och tjänster inom cybersäkerhet. Som en Cisco Gold Partner med 30 Cisco expertcertifieringar bara i Sverige har Conscias konsulter god kunskap om teknologin från världens största leverantör av cybersäkerhetslösningar, Cisco.
Conscias säkerhetslösningar och tjänster vilar på etablerade ramverk som MITRE, NIST, ISO och CIS20.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title