Annons

Han tar över som chef för Siemens Digital Industries när Göran Persson går i pension

– Jag ser fram emot att jobba nära svensk industri igen efter nio år utomlands, säger Mikael Leksell. Siemens Digital Industries ska vara förstahandsvalet för ett industriföretag som söker en partner för sin digitala transformation, oavsett storlek eller bransch.
Han kommer alltså vid sidan av sin nuvarande roll också att ta över positionen som chef för Siemens affärsområde Digital Industries efter Göran Persson, när den senare nu går i pension. Förändringen verkställs den 1 april. Persson kommer dock att finnas kvar i Siemens sammanhanget, nu som rådgivare fram till den 30 september.

FRAMGÅNGSRIK KARRIÄR. Göran Persson, går i pension, men blir kvar som rådgivare.

Om Göran Persson ska i övrigt konstatera att han har en mångårig och framgångsrik karriär på Siemens bakom sig, med flera ledande roller inom främst industriområdet, men även inom den tidigare divisionen Infrastructure & Cities.

Komplex matrisorganisation
Allmänt kring det gigantiska Siemens kan konstateras att detta bolag, med närmare 400 000 anställda, drivs enligt en synnerligen komplex matris-organisationsmodell. Baselement i denna är de två stora operativa bolagen Siemens Smart Infrastructure (SI) och Siemens Digital Industries (DI), som framför allt innehåller fabriks- respektive processautomation, motion control samt software (PLM). Vid sidan av dessa bolag finns sedan flera bolag där det ”stora Siemens” har strategiska innehav; bolag som antingen ligger för börsavknoppning, eller som redan är avknoppade för separat notering. Exempel på det förra är Siemens Energy, exempel på det senare är Siemens Healthineers (som alltså redan är avknoppat). Gemensamt för dessa strategiska innehav är att Siemens har stora majoritetsposter i dessa.
Över detta finns sedan Siemens Financial Services som ett s a s ”skär rakt” igenom alla bolag.

Vidare i Siemensorganisationen räknas Norden och Sverige som ett ”masterland” (”leadcountry”), med Danmark, Norge och Finland sorterade ”under” detta ”masterland”. Mikael Leksells roll i detta är att han är ”leadcountry-chef” via Siemens AB, därmed också nordenansvarig och i och med Göran Perssons pensionering också ansvarig för DI Sverige (Siemens Digital Industries).
I denna organisation är Nils Klippenberg nordisk chef för SI och Bjarne Lykke Sörensen nordisk chef för DI. Men som sagt, PLM och software tycks ligga lite organisatoriskt utanför detta, med en separat ”rapporteringskedja” ända upp till globale PLM-chefen, Tony Hemmelgarn.
Inte helt lätt att få en tydlig bild över gångarna här alltså, även om PLM-sidan kan sägas ha ett ”eget spår” i organisationen.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title