Annons

Hans simuleringsmodell ger djupare förståelse för additiva tillverkningsprocesser

I nästan ett sekel har gasmetallbåge använts framgångsrikt i metallsmältningsprocesser. Under de senaste åren har tekniken etablerats inom 3D-printning som en löftesrik vidareutveckling av additiv tillverkning. Pradip Aryal visar i en doktorsavhandling vid Högskolan Väst hur en avancerad fysikbaserad simuleringsmodell ger djupare förståelse för processen, vilket öppnar för nya tillämpningar.
- Idag används gasmetallbågsprocessen vid additiv tillverkning för produktion av stora metallkomponenter som propellrar, turbinblad och till och med hela brokonstruktioner. Tekniken är högintressant för industrin eftersom den ger hög produktivitet vilket kan minska ledtider och kostnader, säger Pradip Aryal, ny doktor i produktionsteknik vid Högskolan Väst.
Med detta visas än en gång hur simuleringsmodeller är ett alltmer ovärderligt verktyg för tillverkningsindustrin. Genom att simulera produktionsprocessen i förväg är det möjligt att förutse potentiella defekter. Detta sparar inte bara tid och pengar utan minskar också materialspillet avsevärt.

Trots detta kan tekniken vara komplicerad, vilket ofta resulterar i att olika materialfel uppkommer under produktionsprocessen. En simuleringsmodell kan både underlätta processförståelsen och mekanismen bakom defektbildning, samtidigt som den erbjuder effektiva lösningar för att hantera och minimera de problemen, säger Pradip Aryal.

Fram till nyligen saknades avancerade prediktiva simuleringsmodeller, främst på grund av att de baserades på mycket förenklad fysik.

Omfattande simuleringsmodell
– I min forskning har jag utvecklat en mer omfattande simuleringsmodell och tagit betydande steg för att skapa en prediktiv modell, säger Aryal och fortsätter:
– För att bedöma modellens tillförlitlighet genomförde jag parallellt en serie fysikaliska experiment. Resultaten visade att simuleringsmodellen med hög säkerhet kan förutspå hur processparametrarna påverkar kvaliteten på den färdiga komponenten.

Skräddarsydda materialegenskaper
Han konstaterar vidare att simuleringsmodellen dessutom ger spännande möjligheter att skräddarsy specifika materialegenskaper hos slutprodukten. Detta öppnar helt nya möjligheter för industrin att utnyttja gasmetallbågprocessen i ännu större utsträckning.
– Det finns spännande möjligheter att utöka modellens potential. Att exempelvis utveckla djupare förståelse för olika aspekter av processen som porositet och sprickdefekter, och genom att finjustera processparametrar, uppnå exakt kontroll av materialegenskaper. Det är något jag gärna vill utforska vidare i samarbete med ett företag.”

Pradip Aryals doktorsavhandling finns här länkad: 
Metal fusion using pulsed Gas Metal Arc: melt pool modeling and CFD simulation.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title