Annons

SAMARBETE MED SAAB: Hans forskning ska ge autonoma robotar ”ögon”

Projektet Autodive är ett samarbete mellan Örebro universitet, Alfred Nobel Science Park, Region Örebro län och Saab Dynamics, med finansiering av Europeiska regionala utvecklingsfonden. Forskaren Da Sun vid Örebro universitet har genom detta projekt alltså tagit fram tekniker för hur man kan fjärrstyra robotar.
– Det ger operatören möjlighet att styra en eller flera robotarmar för att utföra uppgifter under vatten, säger Da Sun.

AUTONOMI – EN STOR UTMANING
I projektet har han hjälp av Saab Dynamics, som redan i dag har en flotta undervattensrobotar. Jimmy Jonsson, bildbehandlingsexpert och innovationsledare vid Saab Dynamics innovationskontor, anser att forskningen vid Örebro universitet är mycket användbar för företaget.
– Den största utmaningen inom robotiken är autonomi, att få flera agenter att samarbeta. Många tenderar att ta för stora steg åt gången för att lösa de här problemen, men Da bryter ner dem på ett bra sätt, säger Jimmy Jonsson.
För Da Sun är målet att tekniken blir så pass avancerad att robotarna kan uppfatta omgivningen.
– Teknologin ger robotarna ögon som låter dem identifiera hela världen, omgivningen och deras uppgifter.

I KÄNSLIGA VATTEN
Gas, olja, och telekommunikation är bara några exempel på industrier som använder sig av undervattensrobotar. De är också viktiga i känsliga vatten som inte får förorenas, som vattentankar och marina miljöer.
– Vi hoppas kunna starta ett djupare samarbete mellan oss och Örebro universitet. Det finns väldigt mycket intressant teknik som man utvecklar här på universitetet som har stark koppling till våra produkter, avslutar Jimmy Jonsson.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title