Annons

HANZA köper specialistföretag inom SKÄRANDE BEARBETNING

Börsnoterade verkstadsbolaget HANZA (noterat på First North) har köpt finska Toolfac, som är en högteknologisk tillverkare med fokus på skärande bearbetning.
Toolfac har ca 60 anställda och en årsomsättning om ca 80 miljoner kronor. Köpeskillingen är uppdelad i en kontantdel, en aktiedel och en tilläggsköpeskilling. Sammantaget bedömer HANZA att den kommer att landa på 34 miljoner kronor.
Toolfac kommer att integreras i HANZAs tillverkningskluster i Finland.

HANZA, som grundades 2008, har genom åren vuxit ordentligt och är idag ett omsättningsmässigt miljardbolag inom den tuffa tillverkningsindustrin. moderniserar och effektiviserar tillverkningsindustrin. Bland HANZAs uppdragsgivare finns ledande bolag som ABB, Perkin Elmer, Atlas Copco och Kone.
Man har som leverantör till avancerade och krävande industrier också utvecklat kompetenta processer. Genom att samla olika tillverkningsteknologier lokalt har bolaget också uppnått goda resultat i form av kortare ledtider, mer miljövänliga processer och ökad lönsamhet åt sina kunder.
Verksamhet finns i Sverige, Finland, Estland, Polen, Tjeckien och Kina.

Hög robotiseringsgrad och specialistkompetens. När det gäller det idag annonserade köpet av Toolfac handlar det alltså om skärande bearbetning. Det finska specialistföretaget präglas av en hög robotiseringsgrad och specialistkompetens inom hydraulik- och pneumatikkomponenter och ventilsystem. Omsättning uppgick 2018 till ca 80 miljoner kronor, med ett rörelseresultat om runt 9 miljoner.
Köpeskillingen utgörs av en kontantdel om 1,5 miljoner euro, som erlagts vid tillträdet, samt 1 000 000 aktier i HANZA. Vidare kan en tilläggsköpeskilling komma att utgå om maximalt 0,4 miljoner euro, baserat på Toolfac resultat 2019.
Utgående från den aktuella kursen på HANZA aktien och uppskattad tilläggsköpeskilling bedöms den totala köpeskillingen uppgå till ca 34 miljoner kronor, vilket motsvarar ett bolagsvärde på på ca 45 miljoner kronor, med nettoskulden inkluderad.
– Toolfac passar perfekt in i vår förvärvsstrategi – teknologiskt, geografiskt och kompetensmässigt, säger Erik Stenfors, VD HANZA. Det är ett välskött bolag med utmärkta kundrelationer och förvärvet utgör ett viktigt steg i HANZAs utveckling.
– Vi ser med glädje HANZA som ny ägare till Toolfac, säger Pekka Koponen, VD och delägare av Toolfac. Bolagets affärsmodell skapar helt nya möjligheter för Toolfac, samtidigt som vi också tillför en ny spetskompetens till HANZA.

Samordning av ERP-systemen beräknas kosta 4 miljoner. I press-meddelande tas också vissa integrationskostnader upp, som att samordning av ERP-systemen i Finlandsklustret bedöms uppgå till 4,0 miljoner. Med hänsyn tagen till integrations- och förvärvskostnader bedöms Toolfacs bidrag till HANZAs rörelseresultat under det första året (år 2019) därmed bli begränsat. Omsättningsmässigt bedöms Toolfac bidra med ca. 70 miljoner kronor för den period förvärvet ingår i HANZA koncernen år 2019.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title