Annons

Hårdnande konkurrens på robotsidan i Norden när FANUC storsatsar med Malmö som nav

Japanska robottillverkaren FANUC bygger nytt huvudkontor i Malmö och gör en storsatsning på att vässa sitt service- och försäljningsnätverk relaterat till den nordiska verksamheten. Bolaget är en tuff konkurrent till bl a ABB och brukar idag kategoriseras som världens ledande tillverkare av CNC-styrsystem, robotar och relevant kringutrustning för verkstadsindustrin.
- Med närvaron i ”stor-Köpenhamsregionen” kommer vi att kunna betjäna ett större område än tidigare. Vi ser att denna region erbjuder stora möjligheter till framtida utveckling inom fabriksautomation. Exempelvis finns en tredjedel av de etablerade företagen inom livsmedelsindustrin, som är en av våra huvudsegment, representerade i detta område, säger Cerold Andersson, direktör för FANUC Nordic.

Det är som sagt ingen liten spelare som nu utökar sin satsning i det nordiska industriella getingboet. Den japanska robotutvecklaren, med huvudkontor i närheten av Mount Fuji, är specialist på fabriksautomation. FANUC har i dagsläget installerat mer än 550 000 robotar, 4 miljoner CNC-styrenheter och 19 miljoner servomotorer på global basis. Bolagets produkter används framför allt inom fordonsindustrin, medicinsk teknik, logistik och konsumentvaror. Företaget har 263 kontor i 108 länder och sysselsätter över 7 000 personer över hela världen.
– Nordenregionen är särskilt intressant i sammanhanget, säger Cerold Andersson. Den omfattar företag med hög efterfrågan på automation och har därmed stora möjigheter att vässa och utveckla verksamheten genom att addera våra produkter och lösningar till sina befintliga processer. Jag ser också ett stort värde i att FANUS redan har partnerskap med universiteten i området, vilket i sin tur kommer kunna förse företagen med kompetenta medarbetare, som därmed driver upp bolagens industriella konkurrenskraft.

Den globala försäljningen av industrirobotar nådde en ny rekordnivå medå 387 000 enheter under 2017. Det är en ökning med 31 procent jämfört med föregående år (2016: 294 300 enheter). Kina hade den största ökningen av industrirobotar med 58%. Försäljningen i USA ökade med 6% – i Tyskland med 8% jämfört med föregående år. Dessa är de första resultaten från World Robotics Report 2018, publicerad av International Federation of Robotics (IFR).

Aldrig tidigare har ökningen på robotsidan varit så stor som 2017.  En generell iakttagelse på robotområdet är att antalet sålda robotar ökar rekordsnabbt. Utvecklingen har förstås kopplingar till den rådande högkonjunkturen och faktum är att ökningen aldrig tidigare varit så kraftfull som under det senaste året.  Enligt IFRs senaste rapport ökade robotförsäljningen med 30 procent under 2017, ett nytt rekord; trots att vi talar om en ökningstrend som hållit i sig under de senaste fem åren.
Detta säger något om konjunkturläget, men är också en indikation på att ny industriteknologi nu snabbt förändrar produktions- och distributionslandskapet.
För den som följer analytikern Gartners ”Hype Cycle”, innebär detta att utvecklingen kring nya teknologier brukar följa en principiell utvecklingskurva. Det hela går ut på att sånt som var hajpat för några år sedan genomgår en ”normal” mognadssekvens; först en hajp som ”boostar” intresset, vilken följs av en skarpt sluttande ”desillutionskurva”, innan de nya teknologierna börjar ta fart med piloter och applikationsutveckling som åter lyfter kurvan uppåt till vad Gartner kallar ”en produktivitesplatå”.
Sedan 2010 har sålunda efterfrågan på industrirobotar accelererat kraftigt på grund av den pågående utvecklingen av automatiserings- och tekniska förbättringar inom området.

FANUC har en serie samarbetsrobotar, ”cobotar”, CR-serien, som finns i olika storlekar.

Utvecklingen har öppnat dörrarna för samarbetsrobotar. Efterfrågan på industrirobotar inom tillverkningsindustrin har också öppnat många dörrar för samarbetsrobotarna, cobotar. Dessa är utrustade med avancerad sensorteknik som gör det möjligt att interagera säkert med människor. Förutom att kunna övervaka robotens position och hastighet, möjliggör sensorerna i roboten en säker miljö eftersom roboten direktstoppar vid kontakt med en människa. Den nya CR-15 roboten är ett exempel, utvecklad för industriella applikationer och sägs, ”fylla gapet mellan CR-7 och CR-35 i FANUCs befintliga ”cobotutbud”.
– Vi ser redan nu att den nya roboten kommer öka vår försäljning av kollaborativa robotar, då den nya modellen lämpar sig speciellt inom livsmedelsindustrin. Vi har nyligen etablerat ett samarbete på den norska marknaden som utvecklar en standardiserad lösning för livsmedelsindustrin. Med redan flertaletsålda robotar på kort tid av CR-15, med en lyftkapacitet på 15 kilo, är möjligheterna stora för ökad försäljning av FANUCs kollaborativa robotsortiment, säger Cerold Andersson.

Mer än dubblerade intäkter på fem år. Naturligtvis speglas också den uppåtgående robotförsäljningskurvan i FANUC Nordics finansiella rapport för 2017. Den går till och med hand i hand med IFR-rapporten och visar på en tillväxt på 36 procent enbart det senaste året.
Den femåriga utvecklingen på intäktssidan ser också intressant ut för den japanska robotutvecklaren: Omsättningen var 111 miljoner kronor 2013 (räkenskapsåret 2013/2014). För 2017 låg omsättningen på 296 miljoner kronor, inklusive en vinst på 27,1 miljoner. Cerold Andersson menar också att det även fortsättningsvis ser bra ut för de kommande åren.

Från Malmö stads sida  konstaterar Pehr Andersson, näringslivsdirektör att man bedriver ett aktivt arbete för att attrahera investeringar och arbetskraft till staden.
– Vi är därför glada när internationella företag, som FANUC, väljer att etablera sig i vår region, och ser det som ett kvitto på vår attraktivitet. Malmö är en stad som präglas av innovationskraft, entreprenörstänkande och samverkan, och vi är säkra på att FANUC kommer kunna utvecklas och växa här, säger Andersson.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title