Annons

Heldigitaliserad drift från ABB och Nordic Iron Ore-satsning väcker nytt liv i nedlagd gruva

ABBs rekommendation gäller automation, digitalisering och elektrifiering för långsiktig, säker, hållbar och effektiv gruvdrift. Teknikleverantören har analyserat en detaljerad genomförbarhetsstudie från Nordic Iron Ore och har gjort betydande framsteg med definitioner och leveransomfattning för gruvans automation och elektrifiering.

ELEKTRIFIERINGS- OCH AUTOMATIONSLÖSNINGARNA
Vid planeringen av gruvdesignen använder ABB sitt omfattande utbud av elektrifierings- och automationslösningar, ingenjörskunskaper, digitala applikationer och samarbetstjänster inom ramen för ABB Ability MineOptimize. ABB Ability MineOptimize integrerar enskilda gruvlösningar till ett säkert och strukturerat anläggningsövergripande system som optimerar alla stadier i livscykeln – från design och byggande till drift och underhåll – för alla slags dagbrott eller underjordsgruvor och processanläggningar.

ABBs Björn Jonsson.

I detta menar ABBs Björn Jonsson, Hubmanager på ABB Process Industries att bolaget automationslösningar och digitala lösningar lever upp till de utmaningar det innebär att utforma och utveckla en ny gruva med bland annat det distribuerade styrsystemet ABB Ability System 800xA och den molnbaserade lösningen ABB Ability Genix Dashboard, som stödjer digitaliserade arbetssätt med rapporter och ökad transparens.
Ett annat exempel är ABB Ability Operations Management System, som maximerar samordningen mellan veckoproduktionsplaner och dynamiska situationer i gruvan för högre produktivitet, effektivitet och maximal lönsamhet. ABB har också undersökt kraven på elektrisk infrastruktur för Blötberget omfattande bland annat ytplacerade och underjordiska behållare, ställverk och transformatorer.

– ABB kan tillhandahålla stöd på ett tidigt stadium i gruvutvecklingen för elektrifiering och automation, och vi samarbetar rutinmässigt med gruvföretag från inledande genomförbarhetsstudier till full utveckling, säger Björn Jonsson, och tillägger att, ”gruvor i Sverige använder sig redan framgångsrikt av lösningar från oss med just det distribuerade styrsystemet 800xA och det integrerade Ability Ventilation Optimizer.”

STARK SVENSK KOMPETENS
Nordic Iron Ores chef, Lennart Eliasson, pekar på just detta med en stark svensk kompetens när det gäller gruvdrift, som en avgörande faktor i projektet:
– Gruvdrift och stödindustrin till denna är en betydande del av den svenska ekonomin, med några av de mest avancerade och effektiva gruvverksamheterna i världen.
Men han tillägger också att det finns tuffa utmaningar:
– Absolut finns det många utmaningar när man öppnar en ny gruva. Vi vill utnyttja den starka tekniska kunskap som finns i Sverige för att öppna en gruva med låg miljöpåverkan som också är konkurrenskraftig och säker. Det tidiga engagemanget från ABB som har erfarenhet av att arbeta med innovativa gruvor i Sverige säkerställer att konstruktion och planering av gruvan kan ta ett betydande steg framåt och med förbättrad noggrannhet i prognosen för kostnader och intäkter.

Blötberget planeras för driftstart under 2024. Järnmalmsgruvan var i drift fram till 1979, då den stängdes till följd av låga järnmalmspriser. Nordic Iron Ore bildades 2008 med huvudsyftet att återuppta gruvdriften i Blötberget och Håksberg och att undersöka potentialen för Väsmanfältet, som tillsammans utgör Ludvika gruvor i södra Dalarna.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title