Annons

Het digital utveckling inom gruvteknologi: ABB lanserar ny molnplattform för vassare driftanalyser av gruvspel

Till saken hör också att ABB har gruvspel med mer än 1 000 lösningar installerade över hela världen. Men det händer kontinuerligt nya saker och med den nya 3.1-versionen av ”ABB Ability Performance Optimization for hoists” säkerställs tidig upptäckt av avvikelser i driften och bygger på tidigare versioner för att förbättra drifttid, tillgänglighet, prestanda och produktivitet hos gruvspel genom att tillhandahålla agerbar information om nyckeltal (KPIer). Lösningen finns vidare tillgänglig på plattformen ABB Ability Edgenius, och möjliggör för snabba analyser och insikter i anläggningens verksamhet.

NYA NYCKELTALSFUNKTIONER
Den nya versionen erbjuder nya nyckeltalsfunktioner som baseras på input från kunder och ABB-experter. Nya nyckeltal kan ställas in för tillgänglighet för servicehissar, statistik över hisscykler, EMS-statistik, drifttider för anläggning av bromsar, förladdningstryck för ackumulatorer, retardationsvariation, spänning i gejderlinor, krypavstånd och kopplingstid. Bedömningar av cybersäkerhet och lösningar för att skydda kunddata ingår.

Prediktiv analys av ett gruvspels tillstånd hjälper verksamheter att undvika oväntade, tidskrävande och kostsamma driftstopp.

Prediktiv analys av ett gruvspels tillstånd hjälper verksamheter att undvika oväntade, tidskrävande och kostsamma driftstopp. Data samlas in automatiskt, separeras och hanteras, och övervakas och analyseras sedan på ett säkert sätt för att generera agerbara insikter som kan bidra till att öka produktionsprestanda, identifiera säkerhetsrisker och ge optimerad underhållsplanering. ABBs experter kan analysera datan så att potentiella problem kan identifieras innan de inträffar, och nödvändiga åtgärder kan tas vid rätt tidpunkt. Det förbättrar utrustningens tillgänglighet och den övergripande säkerheten för gruvspelsverksamheten.
– ABB Ability Performance Optimization for hoists är en viktig lösning och tjänst för att utnyttja digitalisering för att optimera tillstånd, säkerhet och produktivitet och för att stödja fjärrstyrning av gruvspel. Den senaste versionen skapar en ännu mer cybersäker brygga mellan informationsteknik (IT) och operativ teknik (OT) för gruvspelskunder. Det är en förbättrad produkt som ger bättre insikter med fler nyckeltal och möjliggör snabbare respons till upptäckt av fel genom e-postmeddelanden, summerar Bengt Hedlund.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title