Annons

SIMULERING & ANALYS: MSCs mjukvaror kuggas ihop med HEXAGONs metrologi- och CAM

Det betyder också att Hexagons erbjudande nu kuggar ihop MSCs simuleringsprogramvaror med Hexagon Metrology och Production Software, med CAM-lösningar som EdgeCAM, EspritCAM och NCSimul m fl, kommer in och integreras under Hexagon Manufacturing Intelligence med en gemensam chef.

Gränssnitt från Hexagons mainstream CAM-mjukvara Edgecam.

ROLLÉNS PLAN FÖR ATT BYGGA HELHETSLÖSNINGAR
I toppmoderna tillverkningsprocesser står inget för sig själv. Det hela måste hänga ihop. Ett sätt att beskriva vad Industri 4.0 är att koncept enligt denna modell innebär en överbryggning av fysiska och digitala system, som kan uppnås genom t ex IIoT och för ändamålet dedicerade mjukvaror. Detta förändrar tillverkningsprocesser som vi känner dem. Dessa nya, artificiella intelligens-aktiverade test- och produktionssätt kan hjälpa ingenjörer att övervaka fysiska tillgångar i realtid, inrätta autonoma beslutssystem i hela produktionslinjer och förbättra värdeskapande processer.

Hexagons koncernchef, Ola Rollén.

Sett i detta perspektiv har Hexagons visionäre chef, Ola Rollén, primärt inte bara köpt upp enskilda programvaror; han har framför allt köpt komponenter för att bygga upp helhetslösningar som kan möta detta, där det ena i princip ska vara sömlöst kopplat till det andra och öppet för att kunna ta emot, tolka och konfigurera information av de system som finns tidigare i värdekedjan.
Om PLM- och automationslösningar är ett slags paraply som håller ihop detta är förstås också kopplingarna mellan CAD och CAM sånt som spelar en viktig roll, liksom givetvis likaledes till detta sammanlänkade CAE-lösningar, simulerings- och analys-program, och förvisso också sånt som ingår i ett annat av Hexagons huvudområden, metrologi, lösningar för mätning och validering av tillverkade enheter.
På sista raden ska man kunna forma en sammanhållen, flexibel och öppen lösning, och inom Hexagon ska allt detta nu hanteras inom divisionen Manufacturing Intelligence (MI). Denna division har funnits ett tag, men utvecklas kontinuerligt för att möta framtidens krav på smart tillverkning.
Det är bl a i skenet av detta den nya strukturen och tillväxtplanerna för CAE-området var ett huvudnumret vid bolagets första simulerings-fokuserade konferens, HxGN Live Design & Engineering 2021 i förra veckan

INVESTERAR 12 PROCENT AV INTÄKTERNA I FoU
Hexagon byggt på och upp sin CAE-portfölj ända sedan man köpte MSC Software 2017. Målet har hela tiden varit att stötta sina kunder och att flytta gränserna för design, teknik och hantering av produktionsutmaningar i tidigare skeden av produktutvecklingen genom branschledande simuleringsmöjligheter och smarta tillverkningslösningar som också innefattar användningen av Hexagon och bolagets partnerekosystem.
– Vi har visat den stora bredden av och djupet i våra simuleringsmöjligheter. I presentationer från mer än 200 kunder, som spänner över alla sektorer och på alla nivåer – från analytiker till datavetare, designingenjörer till ledning – har vi fått se hur våra lösningar har gjort det möjligt för dem att designa bättre, smartare och snabbare, konstaterade Roger Assaker, president för Hexagon’s affärsenhet, ”Design and Engineering”.

Han hävdade vidare att bolaget investerar 12 procent av sina intäkter direkt i FoU och att man även har tillämpat drivkraften som dessa resurser ger för innovation även för CAE -verksamheten.
– På bara fyra år har vi samlat en portfölj som går utöver erbjudanden från de flesta simuleringsföretag, och som tillgodoser olika behov som alla kunder kan ha under produktens livscykel, oavsett deras utvecklingssätt eller bransch. Dessutom har vi byggt upp portföljen i en anda präglad av Hexagons kärnvärde, öppenhet. Det finns kort sagt inga ”leverantörssilos” i vårt erbjudande. Vårt uppdrag är att våra kunder ska uppnå smartare tillverkning av hållbara produkter genom design, och vi vill ge dem möjlighet att uppnå det på det mest effektiva sättet för deras arbetsflöden och verktygskedjor.

– På bara fyra år har vi samlat en portfölj som går utöver erbjudanden från de flesta simuleringsföretag, hävdar bolagets president för ”Design & Engineering”, Roger Assaker.

HEXAGON HAR ÅTTA CENTERS OF EXCELLENCE
Hexagons CAE-erbjudande definieras nu som åtta ”Centers of Excellence” (CoE), som grupperar sin portfölj av CAE-verktyg efter kunddefinierade mål. Vart och ett av dessa center fokuserar på olika typer av fysik, men som samtidigt möjliggör god driftskompatibilitet mellan arbetsflöden med gemensam plattformsteknik för samarbete. Härigenom möjliggörs multifysik, generativ design med datahantering och unika end-to-end-lösningar som kombinerar virtuell och verklig data. Varje CoE leds av en entreprenörssinnad specialist för att säkerställa att deras kunders behov tillgodoses i varje steg och inkluderar disciplinen produktutveckling, produktmarknadsföring och processplanering.

Assaker hävdade också att ett av Hexagons nyckelfokus för tvärvetenskaplig utveckling är artificiell intelligens (AI), som ger lösningar i varje CoE som är både fysik- och databaserade. Hexagon tillämpar AI för att förbättra noggrannheten, utnyttja data och möjliggöra problemlösning på sekunder snarare än timmar eller dagar, genom att bygga vidare på dess förmåga i FE (Finita Element) och FVA (Finit Volym Analysis) och annan numerisk simulering utan att äventyra trovärdigheten.

Både Hexagon och Sandvik har siktet inställt på att bli tillverkningsindustrins motsvarigheter till fotbollens världsstjärnor Messi och Ronaldo. Det är kort sagt med marknadens bredaste kompetens, mjukvaror och sömlöst kopplade kapabiliteter som Hexagon och Sandvik ska ”göra målen” i framtidens globala Industri 4.0-värld. På bilden ovan Lionel Messi. FOTO: Marc Atkins/Getty Images

KOPPLINGEN MELLAN PRDUKTIONSMJUKVAROR OCH METROLOGI
Hexagons chef för ”Design and Engineering” talade också om att utnyttja kopplingen mellan bolagets metrologi- och produktionsprogramvara för att införa högvärdiga lösningar inom smart tillverkning.-
– Demokratisering av användningen av CAE är implicit för detta – att göra förutsägbara insikter tillgängliga inte bara för designers, utan för att ta simulering från teknik till butiksgolvet och styrelserummet med nya användarupplevelser, sa han.

Nästan alla Hexagon D & E -verktyg kommer också att finnas tillgängliga genom ett licenssystem för att ytterligare minska inträdesbarriären. MSCOne, som inkluderar partnerprogramvara, och en ny Innovate -portal, som utgör en enkel destination för både nya och erfarna ingenjörer och designers att lära sig om Hexagons programvara, CAE -ämnen och utbildning.

FRÅN AUTONOMILÖSNINGAR TILL VIRTUELLA METALLFORMNINGSPROCESSER
Sammanfattningsvis inkluderar de nya ”Centers of Excellence” följande:
• Autonoma lösningar, för att simulera fler scenarier och göra nästa generations avancerade förarassistanssystem (ADAS) och autonom körning verklighet så snart som möjligt, centrerad kring den öppna Virtual Test Drive (VTD) plattformen.
• Computational Fluid Dynamics (CFD), för komplex multi-fysisk flödesdynamik för allt från konstruktion till aero-elasticitet och medicinteknik, med Cradle CFD.
• Akustik, ett baselement för biltillverkare och leverantörer, flyg- och försvarsföretag och tillverkare av konsumentprodukter som använder Actran.
• Strukturer som kombinerar moderniserade högproduktiva användarupplevelser med större noggrannhet och prestanda, från MSC Nastran till Marc och MSC Apex.
• Virtuell tillverkning och kostnad, ledande kostnadsteknik och virtuell tillverkning av metallformningsprocesser, virtuell montering och metalladditiva tillverkningslösningar, från från generativ design till tillverkning, bygger på FTI FormingSuite till Simufact-produkter och MSC Apex Generative Design.
• Systemdynamik, tillämpa oöverträffad inblick i rörelse, från att stödja elfordons drivlinor och roterande maskindesign till att förutsäga hållbarhet och buller, vibrationer och hårdhet (NVH) med Adams och Romax-portföljerna.
• Integrerad Computational Materials Engineering (ICME), med bästa tillgängliga teknik för att designa och använda material effektivt, förutsäga den tillverkade produktens prestanda, från polymerkompositer till metaller, med Digimat och MaterialCenter.
• Tillämpade lösningar med hjälp av Hexagon och dess partners teknik för att lösa verkliga designtillverkningsproblem för allt från vindkraftverk till elfordon.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title