Annons

OLA ROLLÉN på ny köprond: Förvärvar visualiseringsbolag

Hexagonchefen Ola Rollén – som PLM&ERP News nyligen pekade ut som världens globale CAM-kung (se artikeln ”Manufacturing Intelligence: Hexagon’s CEO is the New King of CAM”, publicerad på vår amerikanska systersajt, engineering.com) – har varit på ny köprond. Denna gång köper man Thermopylae Sciences and Technology, en mjukvaruleverantör som främst är inriktad på programlösningar för den amerikanska regeringen och försvarsmarknaden. Bolaget har specialiserat sig på geospatialapplikationer, mobila ramverk och molnbaserade positioneringstjänster.

”Positioneringsintelligens”, som Ola Rollén talar om i sammanhanget som ett viktigt skäl till förvärvet, har stor betydelse för realtidsbaserade försvaroperationer eller kompliserade problemställningar vid skyddade eller sekretessbelagda offentliga projekt.

Avancerade visualiseringslösningar.
Här har Thermopylae utvecklat avancerade visualiseringslösningar för att stödja taktisk kartläggning vid den här typen av verksamhetskritiska operationer.
– Bolagets programvara och domänkompetens ökar vår förmåga att leverera den visuella platsinformationen som krävs för att möjliggöra autonoma uppkopplade ekosystem, säger Ola Rollén. I slutänden kommer det som vi kan addera genom Thermopylaes portfölj att berika 5D-upplevelsen, som levereras genom våra egna Hexagon Smart M.App- och Luciad-portföljer – vilka båda möjliggör smarta digitala realiteter med 3D-, 4D- (realtids sensordataintegration) och 5D (dynamisk analys). Inte bara ger förvärvet en bred internationell marknadsmöjlighet genom anpassning av Thermopylae-tekniken, det ger också ytterligare möjligheter för Hexagon för att påskynda de amerikanska myndigheternas antagande av våra 5D-visualiseringsfunktioner.


Thermopylaes mjukvaruportfölj och dess lösningar är tillämplig på en mängd andra marknader är försvar och offentlig verksamhet. Inom den privata sektorn kan det gälla sånt som fastigheter, finans, försäkring, detaljhandel och media

Bygger på Googlestacken.
Lösningarna bygger på Googles tekniska upplägg och Thermopylaes portfölj har tagit sikte på att hantera de utmaningar som hänger samman med kritiska problemställningar i försvars- eller säkerhetsklassificerade regeringsmiljöer. Men det stannar inte där. Rollén pekar också på att portföljen även är tillämplig på en mängd marknader inom den privata sektorn, inkluderat sånt som fastigheter, finans, försäkring, detaljhandel och media – med existerande och potentiella kunder från startupnivå till Fortune 50-företag.
Thermopylaes huvudkontor i Arlington, VA, USA, kommer att fungera som en del av Hexagons Geospatial-division, som rapporteras inom segmentet Geospatial Enterprise Solutions. 2017 försäljningen uppgick till 20 miljoner dollar.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title