Annons

CAE: Hexagon stärker portföljen inom smarta fabrikslösningar – köper simuleringsspecialist

Klimatproblematiken och elektrifieringstrenden rör om ordentligt på marknader relaterat till exempelvis Automotive och Aerospace. Vi ser idag hur man steg för steg förbereder sig för att storskaligt kunna hantera de teknologiska utmaningar trenden för med sig.
Svenska Hexagon är ett av företagen med intressen riktat mot dessa växande marknader när det gäller både produkt- och produktionsutveckling. Idag meddelar bolaget att man köper brittiska Romax Technology, som är en av de främsta leverantörerna av mjukvara inom digital design. Det handlar då om CAE och S&A (Simulering & Analys). Bolaget är specialiserat inom konstruktion och simulering av elektromekaniska drivsystem.
- En av vår tids största utmaningar är kampen mot klimatförändringar och behovet av att reducera utsläppen av växthusgaser. Förvärvet av Romax Technology möjliggör att vi kan möta det ökade behovet av elektrifiering genom att förse våra kunder med integrerade verktyg för utveckling av nästa generations energieffektiva eldrivna fordon. Elektrifiering är en växande trend inom bil- och flygindustrin, men innebär också nya möjligheter för Hexagon i utvecklingen av förnybara energisystem, säger Hexagons koncernchef, Ola Rollén, i en kommentar.

Bolaget skriver i pressmaterialet om affäören att större fokus på energieffektivitet och en accelererande övergång mot elektrifiering har medfört nya tekniska utmaningar och ett ökat behov av avancerade simuleringsverktyg tidigare i en produkts livscykel. Man pekar i detta sammanhang också på att Romax Technology har mer än 30 års erfarenhet av elektromekaniska simuleringar och optimering av multifysiska modeller där hänsyn till flera fysiska fenomen måste beaktas samtidigt.

Helhetslösning för design och simulering
Företagets molnbaserade plattform Roman Nexus tillhandahåller en helhetslösning för design, simulering och leverans av nästa generations eldrivna system, vilken möjliggör ökad grad av samarbete mellan ingenjörer och parallell optimering av elektriska och mekaniska modeller. Genom simulering av hela systemet – motor, växellåda, kullager och höljen – kan effektiviteten hos drivsystemen för bilar, flygplan och vindkraftverk optimeras, och räckvidden hos elbilar ökas.

Romax Technology har sitt huvudkvarter i Nottingham, Storbritannien, och har globalt cirka 240 anställda med fler än 250 kunder inom bil-, flyg-, vindkrafts-, och järnvägsindustrin. Företaget kommer att ingå i Hexagons division Manufacturing Intelligence. Förvärvets slutförande är föremål för sedvanliga myndighetsgodkännanden. Under 2019 uppgick företagets omsättning till 27 miljoner euro, alltså närmare 285 miljoner svenska kronor.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title