Annons

Hexagonchefen rör om ordentligt i ERP-grytan: Köper hela INFORS EAM-verksamhet för 23,5 miljarder

I avtalet ingår vidare ett djupgående partnerskap mellan Hexagon och Infor samt Koch Equity Development, båda dotterbolag till Koch Industries.
– Beslutet att förvärva verksamheten är drivet av vår mission att sätta data i arbete för att möjliggöra autonoma och uppkopplade ekosystem som ökar effektivitet, produktivitet, kvalitet och säkerhet för våra kunder, säger Ola Rollén.

EAM-lösningar DRIVER TOPPMODERN TILLGÅNGSHANTERING
Allmänt om EAM ska sägas att denna typ av lösningar driver digital innovation inom tillgångsintensiva industrier, där digitala verkligheter eller digitala tvillingar i allt högre utsträckning används för att skapa en SSOT (”Single Source of Truth) och för att skapa en översikt av tillgångar i föränderliga situationer.
Detta innebär en ökad kunskap om skick och prestanda för tillgångar inom industriella sektorn (maskiner, lastbilar, ventiler, turbiner och pumpar), kritisk infrastruktur (vägar, järnvägar, rörledningar och kommunikationsnät) samt byggnader och fastigheter. Infor EAM är en skalbar och enkelt konfigurerbar lösning som kan anpassas till specifika behov i olika branscher, så som kollektivtrafik, livsmedel, fastighetsförvaltning och mycket mer.
Kunder inom tillverkning, energi, fastigheter, transport med flera använder Infor EAM för att bevaka, följa upp och öka avkastningen på sina tillgångar, samt minska risken för driftstopp och oförutsedda kostnader. Infor EAM optimerar affärsprocesser och förvaltning av tillgångar för att säkerställa att verksamheter bedrivs effektivt och förutsägbart. Några av Infor EAMs funktioner innefattar hantering av arbetsflöden, lageroptimering, kontroll av säkerhet och regelefterlevnad, planerings- och beslutsstöd av tillgångar samt mobilapplikationer. Dessutom har lösningen ett APM-verktyg (Asset Performance Management) vilket möjliggör att data kring skicket av en tillgång kan integreras med inhämtad data från kart- och positioneringslösningar, kameror och sensorer för bättre visualisering och spårning.

UNIK POSITION FÖR ATT DRIVA DIGITAL INFORMATION
– Genom att addera EAM till vår portfölj kommer vi att vara i en unik position att driva digital transformation för alla våra kunder. Integrationen av Infor EAMs lösningar för förvaltning av tillgångar med våra lösningar för digitala verkligheter kommer att markant förbättra tillgångens prestanda jämfört med vad ett EAM-system kan åstadkomma på egen hand, till exempel genom att bättre förutse underhåll, minska energianvändning och att stödja andra initiativ inom hållbarhet. Infor EAMs kunder och samarbetspartners kan förvänta sig en smidig övergång med tydliga synergier som möjliggör snabbare tillväxt och nya möjligheter, samt expansion till nya vertikaler och marknader, exempelvis Asien, fortsätter Ola Rollén.
Framöver kommer Hexagon och Infor, kända bl a för sin hårda satsning på molnbaserad mjukvara för specifika industrier (CloudSuite), ingå ett strategiskt partnerskap med återförsäljaravtal och möjlighet till merförsäljning av komplementära lösningar till gemensamma kunder i exempelvis fordons- och tillverkningsindustrin samt offentlig säkerhet.

STORSKALIGA PROJEKT
Ett flertal bolag inom Koch använder redan Infor EAM samt Hexagons lösningar för storskaliga projekt och industriella fastigheter. För att skapa ytterligare värde för bolagen genom hela livscykeln av deras tillgångar, från design till daglig drift, har Hexagon och Koch tecknat ett samförståndsavtal kring en strategisk allians för att utöka användningsområdena för Infor EAM och Hexagons lösningar.

Infor EAM har cirka 500 anställda och nästan 3 500 kunder globalt. Infor EAM kommer att ingå i affärssegmentet Industrial Enterprise Solutions men bidra till alla affärsområden inom Hexagon som förser tjänster mot tillgångsintensiva ekosystem, så som tillverkning, industriella fastigheter, gruvdrift, jordbruk, självkörande fordon, byggnader, infrastruktur, stadsplanering och försvar.
Som vanlöigt i dessa sammanhang gäller också att förvärvets slutförande är föremål för sedvanliga myndighetsgodkännanden, vilka förväntas erhållas under det fjärde kvartalet. Slutförandet av transaktionen är även föremål för diverse kontraktsklausuler, inklusive vissa rättigheter vid händelse av särskilda materiella förändringar i de båda parternas affärsverksamheter eller bolagsvärderingar.
*Nyckelfakta
• Köpeskillingen uppgår till cirka 2 750 dollar (USD) på skuldfri basis, varav:
o 800 MUSD kontant
o 132,6M B-aktier i Hexagon AB motsvarande cirka 1 950 dollar, baserat på den överenskomna aktiekursen 125,73 kronor
• Den exakta köpeskillingen avgörs av stängningskursen vid förvärvets slutförande
• Den kontanta köpeskillingen kommer att till fullo finansieras via existerande lånefaciliteter och efter förvärvet genomförts kommer Hexagons proforma nettoskuld i relation till EBITDA uppgå till cirka 1,75
• Infor EAM förväntas stärka Hexagons justerade resultat (före PPA och andra redovisningsjusteringar) från och med förvärvets slutförande

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title