Annons

CAM: Hexagons Edgecam tar klivet in på 3D-printingarenan

Numera Hexagonägda CAM-lösningen, Edgecam, är en av de mest använda fristående mjukvarorna för spånskärande bearbetning och NC-programmering. Efter MasterCam är det den vanligaste förekommande mjukvaran på området. Edgecam är också, som PLM&ERP News tidigare rapporterat, en nybliven del av Hexagons Manufacturing Intelligence-division. Med köpet av Vero 2014 och CAE-bolaget MSC 2017 har det svenska bolaget satsat hårt på att täcka väsentliga delar inom smart produktframtagning – med lösningar för allt ifrån från CAD- och simulering i produktutvecklingsfaserna (MSC) till subtraktiv (”borttagande”) material bearbetning och mätning/validering av de bearbetade enheterna på sitt traditionellt starka metrologiområde.
När man nu släpper den senaste versionen av Edgecam, 2019 R1, är den största nyheten att man adderar kapabiliteter på ytterligare en viktig sida inom modern produktion: 3D-printing och additiv tillverkning.

Det är ett viktigt steg man tar genom att lägga till den nya additiva funktionaliteten. 3D-printing har under de senaste åren snabbt tagit klivet från att vara en hajpad teknologi med få industriella applikationer till att formligen explodera med implementerade lösningar som på många sätt revolutionerat tillverkningsprocesserna. Särskilt när det gäller kortare produktserier, där 3DP visat sig vara en överlägsen metodik jämfört med de traditionella inom subtraktiv bearbetning. Både vad avser tid, kostnader, kvalitet och förenklad design av komplexa lösningar.
Additiv teknologi är kort sagt mitt inne i en industrialiseringscykel och Hexagon är med på tåget. Det ska tilläggas att detta inte hindrar subtraktiv bearbetning från att vara en fortsatt tungt betydelsefull industriell teknik.

Hybrida lösningar tar form. Ett intressant fenomen på senare tid är att också hybrida lösningar börjat ta form; alltså kombinationer av subtraktiv och additiv teknik. Det är också här som Edgecam nu kliver in på arenan. Med stöd för den så kallade ”Direct Energy Deposition-metoden” erbjuder Edgecam nu en tillverkningscykel som styr en laser för att applicera nytt material för att bygga upp en form. Därefter bearbetas formen med Edgecams fräscykler för att skapa den slutliga komponenten.

I Edgecam 2019 R1 finns fullt ”ToolStore-stöd” för Additive Manufacturing, vilket innebär att former kan byggas med i stort sett alla fräscykler, inklusive avancerade funktioner som roterande och 5-axlig simultan bearbetning.

Bolagets märkesansvarige, John Buehler, säger att den nya ”Additive Lace-cykeln” är utvecklad för att skapa geometri genom att lägga på lager för lager av det nya materialet som fäster på den ursprungliga detaljen.Genom att använda samma intuitiva dialogruta som alla andra Edgecam-cykler erbjuder Additive Lace inte bara möjligheten att arbeta med olika CAD-element utan ger också användaren möjlighet att bestämma många kontrolltyper, som vinklar, mängd antal passeringar och underskär.
– Genom att använda samma intuitiva dialogruta som alla andra Edgecam-cykler erbjuder Additive Lace inte bara möjligheten att arbeta med olika CAD-element utan ger också användaren möjlighet att bestämma många kontrolltyper, som vinklar, mängd antal passeringar och underskär.

Men i sedvanlig ordning finns förstås också en rad andra förbättringar i den nya Edgecamversionen. Totalt innehåller 2019 R1 runt trettiotalet individuella förbättringar.

Förbättrad prestanda med upp till 60-procentiga tidsbesparingar. Det första man tänker på när en CAD- eller CAM-utvecklare släpper en ny version är prestanda. Allt ska gå fortare och förhoppningsvis också vara både enklare och bättre. Inom CAM och NC-programmering är behovet alltid att kunna generera snabba verktygsbanor för att minska produktionskostnaderna en sådan effekt. I nya 2019 R1 finns också tre förbättringar som ger prestandaförstärkningar i systemet inom både svarvning och fräsning.
Tiden för regenerering har reducerats med ca 20 procent när man redigerar kommandot ”Move Angular/Index”.
– Detta är ett svar på kunders återkoppling, säger John Buehler. Algoritmen för Waveform-bearbetning har förbättrats för att minska bearbetningstiden. Tidigare upptäcktes prestationsflaskhalsar när små ”stepovers” användes, eller på komponenter med smala kanaler och starkt krökta områden. Användare kommer nu att märka genomsnittliga tidsbesparingar på mellan 15 och 60 procent, beroende på komponentens komplexitet och dess cykelparametrar.

På sista raden emanerar dessa och andra förbättringar i hur Edgecams bearbetningsmotor genererar data. Bearbetning av stora komplexa komponenter är nu generellt betydligt snabbare. Detta har uppnåtts genom att mjukvaran beräknar prismatisk geometri inom verktygsbanan.

Ny avstickningscykel och mer kring Sandviks Coroturn Prime-verktyg. Men det finns mera. En ny avstickningscykel är tillgänglig för svarvkunder.
Den nya cykeln uppfyller den stora efterfrågan på en cykel som inte enbart utför avstickning, utan dessutom gradar bakkanten under operationen.
– Liksom alla andra svarvcykler erbjuder cykeln utökad hjälp genom dialogbilder och tar hänsyn till aktuellt ämne, kommenterar Buehler.
Vidare på svarvsidan kan användare dra nytta av vidareutvecklingen i finskärscykeln så att en s k ”up-cutting-funktion” stöds. Detta möjliggör hög produktivitet i finbearbetningen när Sandvik Coromants CoroTurn Prime-verktyg används.

”Up-cutting” reverserar riktningen på verktygsbanan för att ge maximal effekt av Prime geometrin. Dessutom kan matningen uttryckas som spåntjocklek, såväl som i det traditionella formatet av matning per revolution.
Fler förbättringar inom svarvning. I grovsvarvning har funktionen ”Stock Runout” förbättrats för att ge bättre kontroll av verktygsbanan vid utgång ur ingreppet. Med möjlighet att styra såväl vinkel som längd ger det användare stora möjligheter att anpassa verktygsbanor efter deras specifika behov. Både gängsvarvning och spårstickning har kompletterats med funktionalitet från andra svarvcykler. ”Safe distance” i gängsvarvning ger ökad och bättre kontroll över startposition för gängskäret, säger John Buehler och tillägger att spårstickning kan styras mer noggrant genom justering av start och slutsträcka.
– Både gängsvarvning och spårstickning har kompletterats med funktionalitet från andra svarvcykler. ”Safe distance” i gängsvarvning ger ökad och bättre kontroll över startposition för gängskäret, säger John Buehler och tillägger att spårstickning kan styras mer noggrant genom justering av start och slutsträcka.

I flerspindliga svarvar har spindeldefinitionen förbättrats genom att C-axelposition för huvud och motspindel kan anges, vilket ytterligare garanterar kollisionsfri dockning mellan spindlarna.

Flera förbättringar inom Edgecam Inspect. John Buehler pekar vidare på att Edgecam Inspect som, trots att systemet är mindre än två år, fortsätter att vässas i högt tempo och i Edgecam 2019 R1 introduceras inte mindre än 13 nya förbättringar.

– För det första byts den matematiska motorn bakom produkten till att använda de PCDMIS-bibliotek som levereras av moderbolaget Hexagon. Alla geometriska beräkningar, använder nu en högre nivå av certifierade och godkända algoritmer, konstaterar Hexagons märkesansvarige.

Han noterar också att man har introducerat fler anpassningsmöjligheter. Tidigare kunde användarna bara använda standardmätrapporten, men nu kan de utveckla sina egna programtillägg för att anpassa rapporten, tillsammans med att de kan utveckla egna probecykler, vanligtvis i Renishaw eller M & H-format.
– Tidigare kunde användarna bara använda standardmätrapporten, men nu kan de utveckla sina egna programtillägg för att anpassa rapporten, tillsammans med att de kan utveckla egna probecykler, vanligtvis i Renishaw eller M & H-format.

Vidare – ”probing-funktioner” kan hanteras lättare, eftersom alla kommandon skapas automatiskt i separata lager.
– Även om den solida modellens geometrin är felaktig, eller om modellen inte är tillgänglig, betyder den nya manuella funktionen att det fortfarande är möjligt att inspektera en region, förklarar Buehler.

På begäran hanterar ”probning” nu fler solida plan dessutom kan axelböjning utvärderas. John Buehler:
– Den slutgiltiga förbättringen till detta område ger två nya varianter i funktionen ”Work Offset”: Typ och Axel. Detta ger större kontroll och en mer detaljerad kontrollrutin medan de kommunicerar med maskinen via NC Gateway.

Extra kollisionskontroll i hålcykel. Hålcykeln har nu ytterligare kollisionskontroll. Medan kraftfull kontroll och styrning har funnits i ett antal versioner – till exempel att verktyg omdirigeras för att undvika en fixtur – ger Edgecam 2019 R1 ytterligare kontrollerar genom att hål som på något sätt hindras av någon del av en fixtur.

Där en sådan kollision finns, tar systemet bort borrpositionen och varnar användaren.

Kollisonskontroll vid fasfräsning. ”Gouge Check Gap” har lagts till ”Chamfering Cycle” för att
ge ännu bättre kontroll över verktygsbanan. Specifikt kan angränsande element som potentiellt kommer i kontakt med koniskt verktygs skärkant nu kunna uteslutas.

Stöder alla de senaste CAD-formaten. Edgecam 2019 R1 stöder den senaste versionen av alla CAD-filer. ”Med fokus på några format kommer användare att märka till exempel stöd för SpaceClaim 19 (ACIS V28), Parasolid version 30.1.247, Inventor 2019 och Creo 5.0. Alla andra CAD-format kommer att tillgodoses när en nyare version blir tillgänglig.
Det är särskilt spännande att oavsett vilken licens en användare har, kommer de att kunna ladda alla Designer-filer – * .v_t och * .vdf-tillägg.
– Designer är vår senaste CAD-produkt, med direkt modelleringsteknik. Detta kommer att bli ett viktigt steg för användare som ännu inte har provat kraften i Edgecams Solid Machinist, avslutar John Buehler.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title