Annons

Hexagons MSC Apex och avancerad simulering av nästa generations spiralformade fusionsreaktorer

SIMULERING & ANALYS. Svenskägda utvecklaren av simulerings- och analysmjukvara Hexagon MSC, som är en del av den blågula verkstadsjättens Manufacturing Intelligence-division, berättar i en pressrelease att Institutionen för Strålningsvetenskap och Teknik vid japanska Tokushima University och Helical Fusion Co har använt MSC Apex i samband med utvecklingen av nästa generations kärnfusion av helixtyp. Mer exakt handlar det om genereringen av MSC Nastran-indata i 3D neutrontransport vid Monte Carlo-simuleringsberäkningar.
Neutrontransport är inga enkla saker – det handlar om hur neutroner rör sig och interagerar med andra partiklar. Bakgrunden är att kärnforskare och andra berörda tekniker behöver veta var neutronerna befinner sig i ett system, vilken riktning de rör sig i och hur snabbt de rör sig; vilket förstås är ytterst viktigt vid utvecklingen av kärnreaktorer. Förenklat skulle man kunna säga att neutrontransport är liktydigt med strålning.
- I simuleringsanalyser av strålningstransport, arbetsflöden för att importera data från komplexa strukturer som spiralformade kärnfusionsreaktorer och i krökta strukturer som NURBS (kurvor och ytor som används inom datorgrafiken för att skapa mjuka övergångar och banor mellan ett antal fasta punkter), inklusive människokroppen, är beräkningsdomänen för strålningstransporter inte väl känd. Vi förväntar oss att MSC Apex Modeler, vilket är avancerad mjukvara för solid meshing, kommer att användas i allt större utsträckning och att nya lösare för strålningsrelaterade frågor kommer att födas i framtiden, säger professor Minoru Sakama, vid Institutionen för strålningsvetenskap och -teknik, School of Health Sciences, Medicinska fakulteten, Tokushima Universitet.

Tokushima University har alltså utfört 3D-neutrontransport-beräkningar för en avancerad s k ”designfilt” – vilket är en slags box som omgärdar plasman i fusionsreaktorn. Dessa ”filtar” extraherar värme från reaktorn för elektrisk kraftgenerering och producerar även bränsle (tritium) för den nukleära fusionen. Målet med detta har varit att utvärdera TBR (Tritium Breeding Ratio) i en avancerad ”designfilt” för en spiralformad kärnfusionsreaktor av helixtyp.

Simuleringsarbetet har genomförts inom ramen för forskningsprogrammet på National Institute for Fusion Science, Japan, där en plasmaexperiment-anordning av spiraltyp finns.
I juli 2022 startade den gemensamma forskningen med företaget Helical Fusion kring 3D-neutrontransport Monte Carlo-simulerings-beräkning.

Geometriutgång från strålningstransportanalys Monte Carlo-simuleringsberäkning PHITS (importerad MSC Nastran-indata från MSC Apex) och strålningstransportresultat (bana för neutronflöde).

Extremt svårt att exakt representera komplexa designstrukturer
För att utvärdera neutrontransport i förväg med noggrannhet är det särskilt viktigt att representera målstrukturen i beräkningsdomänen i strålningstransportanalys. I denna forskning är hög upplösning, som i designen av nästa generations kärnfusionsreaktor av helixtyp, oundgänglig. Det är dock extremt svårt att exakt representera komplexa designstrukturer som en spiralformad struktur i PHITS-beräkningsutrymme (Particle and Heavy Ion Transport Code System).
Tokushima University använde därför ”MSC Apex Modeler” för att generera MSC Nastran-indata som skulle importeras till PHITS-beräkningskoden från 3D CAD-data från nästa generations spiralformade kärnfusionsreaktorer. I detta arbetsflöde importerades 3D CAD-data till MSC Apex Modeler, geometrier redigerades och solid mesh genererades för att erhålla indata i MSC Nastran indataformat. Sedan laddades filutmatningen från MSC Apex i PHITS-beräkningskoden och beräkningen utfördes framgångsrikt.

Innan MSC Apex användes kunde den konventionella metoden inte hantera CAD-data. Därför hade de inget sätt att hantera fel som korsningar som genererades under meshing, eller kunde inte hantera data i GUI. Olika geometriredigerings- och solid meshing-funktioner i MSC Apex tillåter dock användaren att upptäcka korsningar och andra fel i GUI och att visuellt redigera geometrier med avancerade verktyg som ”Vertex/Edge Drag”.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title