Annons

Hexagons nya Nexus river silos i produktframtagningen

Det är inte sällan under det senaste decenniet vi har hört programutvecklare hävda att de fått fram lösningar för att riva ner barriärer mellan olika intressenter och avdelningar inom produktframtagningen. ”Dags att riva alla silos,” har varit ett slagord som många bekänt sig till, men hur långt man kommit i praktiska termer har varierat. En nyckel i sammanhanget är att man jobbar med öppna plattformar; öppna i bemärkelsen att man inom ramen för plattformen kan kommunicera obehindrat tredjepartslösningar.
Detta är nu precis vad Hexagon tagit sikte på med sin nya molnplattform, Nexus. Denna tillåter tillverkare att koppla ihop Hexagons och tredjeparts systemverktyg inom ekosystemet för att möjliggöra realtidssamarbete och tillåta feedback mellan teknik och tillverkning. Och detta, ”på ett sätt som aldrig tidigare har uppnåtts i branschen”, för att citera pressreleasen om Nexus.
Nexus är per denna vecka öppet för alla och driver de fyra första lösningarna:
• En molnbaserad app för mätning av trendanalys och samarbete
• Ett uppkopplat arbetsflöde
• En lösning för att optimera design för additiva tillverkningsprocesser
• En app som drivs av maskininlärning som gör det möjligt för företag att spara miljoner genom att förutsäga prestandan hos nya material innan de tillverkas och en molnbaserad materialdatahanteringsapp.
Den nya Hexagon plattformen, utvecklad inom bolagets Manufacturing Intelligence-division, har utvecklats tillsammans med Microsoft och bygger på den senaste molntekniken.
- Företag över hela världen vill knuffa fram gränserna för innovation och Industry 4.0-upplägg. Men här finns problem – processer och datakällor är ofta etablerade på ett sätt som hämmar teammedlemmarnas samarbete över discipliner. Om företag ska kunna skörda fördelarna med smart tillverkning måste vi förändra vårt sätt att arbeta. Med Nexus är vårt mål enkelt – att föra samman innovativa hjärnor över discipliner och ge dem kraft, kommenterar Parth Joshi, CPTO, Chief Product and Technology Officer, för Hexagons Manufacturing Intelligence division.

Parth Joshi hävdar vidare att man genom att utnyttja Hexagons expertis inom innovation och genom att koppla samman människor, teknologier och data kan, ”hjälpa företag att förverkliga idéer snabbare än någonsin tidigare. Vi är spända på att se vad kunderna kommer att göra med tekniken från och med idag.”

Använder senaste molntekniken från Microsoft
Nu ska noteras att det färska Nexus-släppet som sagt inte omfattar hela det program man tänker förse plattformen med. Mer om de första lösningarna som är kommersiellt tillgängliga från nu längre ner i artikeln.

Men hur som helst tillämpar man med Nexus den senaste molntekniken för att blockera flaskhalsar i innovationsarbetet. Detta genom sättet man möjliggjort för globala team att samarbeta i realtid över produktens livscykel – från design och ingenjörskonst till produktion och kvalitet – för att tillsammans lösa design- och tillverkningsproblem och påskynda tiden till marknaden. Hur då?

Nexus kopplar ihop utrustning, data och processer för att skapa en digital verklighet där insikter är tillgängliga för människor i realtid. Allt i sammanhang och på ett ställe, så att de kan fatta mer välgrundade beslut.
Hexagon-kunder kommer att kunna ansluta det de behöver från sin portfölj av hundratals design- och ingenjörs-, produktions- och mätprogramvaruapplikationer och -enheter, såväl som tredjepartsteknologier.
CIMdata-analytikern och VPn Stan Przybylinski, pekar i sammanhanget särskilt ut värdet kopplat till digitala trådar:
– I vår smarta, uppkopplade framtid kommer alla att vara på någons digitala tråd. Samtidigt söker industriföretag i allt större utsträckning till molnet för att stödja sina kritiska affärsbehov. Med Nexus hjälper Hexagon sina kunder att lättare konsumera sin betydande digitala lösning portfölj i molnet, vilket hjälper dem att optimera sina digitala trådar som en del av deras övergripande IT-landskap.

Kopplingar till MSCs generativa design och Simufacts processimulering
Här är de första lösningarna på Nexus, som är kommersiellt tillgängliga från och med nu:

  • Metrology Reporting, en Nexus-app: Appen kopplar samman Hexagon och tredjeparts metrologiska datakällor i Nexus säkra molnmiljö så att företag av alla storlekar omedelbart kan rapportera om tidigare outnyttjad kvalitetskontroll-data från sin utrustning för att upptäcka trender och identifiera toleransproblem. Alla användare kan generera interaktiva tredimensionella CAD-baserade rapporter och insiktsfulla trenddiagram, KPIer och efterlevnadsdokumentation och uppdaterad data till kollegor, kunder eller leverantörer.
  • Materials Connect, en Nexus-app: Ett helt nytt, molnbaserat bibliotek för materialdata, som ger tillverkare eller materialleverantörer möjlighet att hantera materialdata, fysiska testdata och beteendemodeller för användning i produktdatastödd teknik (CAE) arbetsflöden.
  • Materials Enrich, en Nexus-app: En första i sitt slag Enrich-app, den använder Nexus-plattformens maskininlärningsmöjligheter och molnaccelererade materialbeteendesimuleringar för att hjälpa användare att hitta och simulera optimala material som kanske aldrig har tillverkats eller uppmätts, förbättra prestanda och hållbarhet för sina produkter.
  • Design for Additive Manufacturing (DfAM), en Nexus-lösning: Ett förkonfigurerat upplägg som gör det enklare och mer effektivt för team att tillsammans utveckla en optimal 3D-utskriven metalldel och förbereda den för en framgångsrik printning med en laserpulverbäddfusion (PBF)-process. Kunder kan använda Nexus webbgränssnitt för att ansluta Hexagons MSC Apex Generative Design och Simufact Additive processsimulerings-programvara med AM Studio från CADS Additive and Materials Connect via molnet, och enkelt hantera användaråtkomst till projekt.

Problemlösning tillsammans i realtid
Det senare är ett bra och viktigt framsteg. Processer kring design av 3D-printning har traditionellt varit komplext – med minst tre olika ingenjörer och separata programvaror som löser problem isolerat. Denna brist på sammankoppling kan leda till dyra och tidskrävande manuella processer och förlust av värdefull data.
Med Nexus rivs dessa silos så att alla ingenjörer som är involverade i processen kan komma åt den programvara de behöver och ansluta sina verktyg för att arbeta igenom problem tillsammans, i realtid.
I pressmaterialet skriver Hexagon att, ”Nexus kommer att göra det möjligt för användare att bygga vidare på sin befintliga portfölj av teknologier genom att främja upptäckten av nya verktyg, utbildning och support över en oöverträffad portfölj av mjukvara och hårdvara från Hexagon och dess partner-ekosystem.”

Notabelt är vidare att Nexus-lanseringen inkluderar partners Oqton, som kommer att koppla DfAM och liknande förproduktions-arbetsflöden till sitt Manufacturing Execution System (MES), vilket gör det möjligt för kunder att dra nytta av data för att förbättra ledtiderna, ta itu med kvalitetsproblem och stärka operatörerna.
Även EDA-mjukvaruföretaget Altium (Electronic Design Automation) kommer också att koppla sin portfölj till Nexus för att ge ingenjörer större insikt för att designa och tillverka produkter med elektroniska system.
– Vi är mycket glada över att samarbeta med Hexagon för att koppla vår Altium 365-plattform med Nexus – vårt gemensamma engagemang för öppenhet innebär att vi snabbt kan erbjuda kunderna värde. Det kommer att möjliggöra vår vision om en ”Intelligent by Design”, industrilösning som ger team möjlighet att utvärdera effekten av designval tidigare med hjälp av den enorma intelligens som Nexus och vårt Altium 365-ekosystem erbjuder över produktens livscykel, säger Ben Schrauwen, grundare och SVP, för Oqton.

En enda inloggning
De ovan nämnda första lösningarna kan nås och hanteras via Nexus webbgränssnitt, med en enda inloggning och användarupplevelse. Kunder kan dessutom bjuda in vilken extern användare som helst till plattformen för att dela information, till exempel dela aktuella ”live” mättrend-rapporter upp och ner i försörjningskedjan, med ett klick.
I takt med att fler appar och lösningar kopplas till Nexus kommer det att bli lättare för företag att göra förbättringar av hur de fungerar och att lösa problem med kollegor i samma företag eller över hela leverantörskedjan.

Nexus är designat för att hjälpa företag av alla storlekar, göra fördelarna med molnet tillgängliga utan oöverkomliga kostnader, långvarig systemintegration eller IT-kostnader. Det finns inget krav på att ”flytta till molnet” eftersom plattformen kopplar samman skrivbords- och molnverktyg, och eftersom kunderna bara behöver dela den data som deras teammedlemmar behöver, optimeras prestanda och immateriella rättigheter skyddas i varje steg. Plattformens öppna arkitektur gör det möjligt för större företag att koppla ihop team som använder Nexus med sina företagsprogram-plattformar, upprätthålla sina etablerade affärs- och regulatoriska processer samtidigt som de berikar den digitala tråden där det behövs med saknad data.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title