Annons

HEXAGONs nya partnerskap med Scada Systems: Kompletterar lösningar för industrianläggnings-konstruktion med högklassig eldesign

Hexagon meddelar idag att man ingått ett partnerskap med Scada Systems. Samarbetet med Scada Systems cirkulerar kring de senares EDS-programsvit (Elecdes Design Suite) och innebär att Hexagon nu kan helt integrera elkonstruktion i sina lösningar och erbjuda en mer automatiserad och effektiv konstruktionsprocess.
Det finns flera goda skäl till att dagens annonserade samarbete är intressant. Oavsett om det handlar om design inom energibranschen eller att designa nya industrianläggningar, hantera infrastruktur eller utrustning, så är elprojektering ett område som blir allt viktigare och mer komplext. Därför letar konstruktörer och ingenjörer oftare efter mer kompletta och integrerade konstruktionslösningar som integrerar elektricitet och instrumentering med strukturer, rörläggning och annan utrustning. Integrationen sparar tid och ökar kvaliteten med färre fel och lägre redundans och det underlättar även en automatisering av konstruktionsprocessen.
- Det är med stor glädje vi utökar vårt samarbete med Scada Systems”, förklarar Peter van der Weijde, VP med ansvar för försäljning på Hexagons division Asset Lifecycle Intelligence, och fortsätter: “Med vår gemensamma produktportfölj kan vi erbjuda en komplett konstruktions- och tekniklösning för alla projekt med behov inom el- och instrumentering och ge alla våra kunder bättre möjligheter att automatisera.”

Scada Systems är en av världsledarna inom industrilösningar för energiproduktion och kraftöverföring. En följd av dagens annonserade samarbete är alltså att Hexagon direkt kan sälja Scadas EDS-lösning för att komplettera sitt redan omfattande erbjudande av konstruktions- och teknikprogramvara, som bland annat inkluderar CADWorx Plant Professional.
EDS-systemet som Scada Systems utvecklat, kan beskrivas som en intelligent 2D- och 3D-programvarulösning som hanterar inte bara instrumentation och elektriska scheman, utan även erbjuder automatiserad modellering av kabelvägar och kabeldragning. Den automatiserade 3D-kabeldragnings-lösningen säkerställer korrekt rapportering och att ingen kabel går till spillo. 

EDS-systemet som Scada Systems utvecklat, är ett intelligent 2D- och 3D-program för eldesign.

En bransch i fokus: förnybar energi
Vad driver dagens annonserade samarbete? Framför allt är det den mycket snabbt expanderande branschen inom förnybar energi.
Sektorns konstruktionsbehov förväntas öka snabbt de närmaste åren. Bland annat har Frankrike beslutat att 40% av landets elkraft ska vara förnybar 2030, jämfört med dagens 24.4%.
Vind- och solkraft kommer att kräva högpresterande lösningar som kan hantera inte bara konstruktionsdesign utan även industriell ledningsdragning och instrumentation. Tack vare partnerskapet med Scada System kan Hexagons lösning CADWorx Plant Professional möta dessa behov av en mer komplett lösning.
– När kraven på förnybar energi ökar, ökar även behoven av lösningar som kan hantera våra kunders alla konstruktionsbehov och som bättre kan hjälpa dem planera, konstruera och genomföra, säger Peter van der Weijde.

Peter van der Weijde.

Han tillägger att företag i branschen även i fortsättningen kan vara säkra på att Hexagons tekniklösningar hjälper dem hantera de snabba förändringarna inom områden som kraftproduktion och distribution och associera dem med Elecdes för el- och instrumentationskonstruktion. Det innebär att de kan dra fördel av ökad automatisering, ökad effektivitet och högre tillförlitlighet och exakthet i alla sina kommande projekt.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title