Annons

Hexagons nya Nexus Connected Worker kopplar ihop processer på verkstadsgolvet med realtidsinformation

Hexagons Manufacturing Intelligence-division har släppt en uppsättning mjukvarulösningar för tillverkning som kopplar arbetare till realtidsdata för insikter och rapportering om drift, underhåll, kvalitet och revisioner: Nexus Connected Worker.
Det handlar om en uppsättning SaaS-applikationer som drivs av Hexagons Nexus-mjukvara, bolagets plattform för digital verklighet i samband med verkstadsproduktion. Sviten förenklar samarbete mellan avdelningar och har lösningar för systemintegration över hela företaget. Hexagon beskriver den som, ”en central plats för digitala representationer av tillgångar, processer och produktionsanläggningar för att stödja beslutsfattande i realtid.”
Parth Joshi, CPTO, chief product and technology officer, på Hexagon, menar i en kommentar att de nya Nexus Connected Worker-lösningarna kommer att ge värdefulla bidrag till digitaliseringen av kundernas processer på verkstadsgolvet:
- Helt klart och vi är glada över att kunna göra fler insikter tillgängliga för anställda i frontlinjen när vi utnyttjar data från ofta silofierade funktioner genom Nexus-plattformen. Nexus Connected Worker är det senaste tillskottet efter lanseringen av Nexus i mars, och en viktig milstolpe när vi fortsätter att berika de lösningar som är tillgängliga för våra användare och ge deras team möjlighet att fatta smartare tillverkningsbeslut.
Lösningarna inkluderar mjukvaror för tillverkningsdrift, underhåll och kvalitetsaktiviteter, och för utförande av revisioner.

Förmågan att kunna korrigera sånt som görs med hjälp av vägledning från data från verkstadsgolvet är en fördel för tillverkare som vill bli effektivare. Eftersom silofierade avdelningsindelningar länge har varit en operativa norm, är det fortfarande en utmaning att bryta ner dessa. Att förbättra datainsamlingen och vässa informationsdelning har i detta en ofta signifikant effektivitetsökande betydelse.

”Ger operativ smidighet”
Här hävdar nu Hexagon att Nexus Connected Worker ger precis den operativa smidighet och IoT-anslutning som behövs för att, ”en lyhörd arbetsstyrka ska kunna reagera på omedelbara behov och få insikter från data som har samlats in över tiden.”  

Det är förstås inte svårt att hålla med om värdet av detta. Att kunna nå mobila applikationerna från verkstadsgolvet, skapa och ta del av arbetsflöden som kan skräddarsys för att möta specifika behov inom olika branscher, kan bidra till ökad produktivitet. Viktigt i en industriell konkurrenssituation där varje framsteg flyttar fram positionerna i det industriella tillverkningsarbetet.
– Sant, konstaterar dr Asif Rana, CEO för Nexus Connected Worker på Sexhörning. Lösningarna har visat sig öka produktiviteten i en tillverkningsoperation med mer än 20 % i genomsnitt. Detta genom digitalisering av tillverkningsprocesser och realtidsåtkomst till viktig information, säger han och fortsätter:
– Genom att möjliggöra ett mer flexibelt beslutsfattande ger sviten också företag möjlighet att omvandla processer som driftstopp och slutlig produktkvalitetsinspektion, som spänner över olika avdelningar, till en verkligt uppkopplad arbetsstyrka. Vi har märkt att ledare kämpar för att få transformationer att fastna, men de har upptäckt att upptaget av nya lösningar förbättras organiskt när teamen blir mer produktiva och bemyndigade med enkel tillgång till aktuell information.

Fordonstillverkare minskade kvalitetsrapporteringstiden från en vecka till en dag
Software-as-a-service (SaaS)-applikationerna, som nu är anpassade och tillgängliga via Hexagons digitala verklighetsplattform Nexus, kommer att vidareutvecklas för att möta framtida behov hos den uppkopplade arbetaren. Nya användningsfall kommer att dra nytta av anslutning till andra relevanta applikationer och datakällor kopplade till Nexus, inklusive Hexagons appar för mätning och tillgångshantering.

I pressmaterialet pekar Hexagon på användningsfallet där tillverkaren av fritidsfordon, Airstream, med hjälp av Nexus Connected Worker övergick från en pappersbaserad inspektionsprocess till en digitaliserad process med en standardiserad inspektionsprocess för alla tillverkade fordon. Det förenklade inspektionsarbetsflödet gjorde det möjligt för Airstream att minska kvalitetsrapporteringstiden från en vecka till en dag och rapportera kvalitetsdata för 100 % av sina produkter.

Ökade hållbarheten men minskad skrotvolym
Ett annat övertygande exempel på Nexus Connected Worker är partnerskapet med ett stort mat- och dryckesförpackningsföretag. Detta ledande och mycket innovativa företag utmanades med övergripande produktivitetsfrågor med rötter i pappersbaserade processer. Lösningen gjorde det möjligt för kunden att distribuera mobilappar, automatisera datainsamling, använda analyser och rapportering och snabbt implementera korrigerande åtgärder för att förbättra anläggningens prestanda.

Genom att använda Nexus Connected Worker har förpackningsföretaget förbättrat den övergripande utrustningseffektiviteten (OEE) och har nu förmågan att samla in djupa insikter från realtidsdata. Förbättringarna inkluderade en minskning av skrot med 25 % för förbättrad hållbarhet.

Nexus Connected Worker inkluderar mjukvarulösningar för tillverkningsdrift, underhåll och kvalitetsaktiviteter, samt för utförande av revisioner. Den är tillgänglig nu som SaaS via Hexagons Nexus-plattform.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title