Annons

Hexagons PRESTO halverar cyklerna för kvalitetsinspektion: ”Ökar mätkapaciteten och minskar tiden till marknaden”

Vi ska i dagens artikel på tillverkningssidan titta på en intressant nyhet från Hexagons Manufacturing Intelligence-division. Det handlar om divisionens nya automatiserade robotinspektions-cell PRESTO, som man hävdar, ”gör det möjligt för tillverkare att minska kvalitetsinspektions-tider, öka effektiviteten och effektivisera arbetsflöden.”
Bakgrunden är att dagens tillverkare står inför enorma utmaningar när hela branscher förändras. Biltillverkare står till exempel inför sin största omställning på ett sekel. För att behålla eller vässa sin konkurrenskraft måste ny teknik integreras, flexibiliteten öka och effektiviteten att leverera nästa generation av smarta, uppkopplade elfordon, måste upp på nya nivåer.
Kvalitetsinspektioner och mätkapacitet är en aspekt på detta. Vi talar om ett område inom tillverkningen där det finns en del att göra på många ställen. I en perfekt värld kan de processer som detta kräver automatiseras, samtidigt som kvalitetskontrollen förbättras och där tiden till marknaden i slutänden kortas.
Men systemen för inspektionsprocesser är idag är ofta komplexa, dyra och kräver en robotexpert för att driva dem – något som är särskilt svårt i en tid då sektorn står inför brist på kompetens och arbetskraft. Med robotinspektions-cellen PRESTO, menar Nicolas Lachaud-Bandres, direktör för automatiserade lösningar inom Hexagon, kan dessa processer automatiseras och cyklerna för kvalitetsinspektioner i det närmaste halveras.
Lösningen bygger på Hexagons mjukvara HxGN Robotic Automation, aktuell inom framför allt fordonssektorn för att integrera Hexagons toppmoderna 3D-skanning och absoluta positionerings-teknologier och mjukvara i en enda nyckelfärdig uppsättning.
”Tillverkare har inte råd att göra om verktygen till en hel produktionslinje för att anpassa den till att bygga elektriska fordon (EV) istället för förbränningsmotorer (ICEs) eller ställa in inkommande inspektion av en bildörr från en leverantör,” hävdar Hexagon och konkluderar att kvalitetsinspektionen anpassas för en dynamisk, oförutsägbar tid, och möjliggör framtiden för mindre serieproduktion av större volymer.
Bolaget får också beröm av välrenommerade analytikern Frost & Sullivans industrichef, Ram Ravi. Vad är det som imponerar på Ravi?

Först och främst påpekar Frost & Sullivan-analytikern att Hexagon PRESTOs nya nyckelfärdiga lösning allmänt ger användarna möjlighet att effektivisera inspektionsprocesser och optimera produktlivscykler:
– Med sin väletablerade hård- och mjukvaruportfölj visar Hexagons modulära tillvägagångssätt för automatiserad inspektion sitt engagemang för att hantera förändrad kunddynamik. PRESTO kommer att göra det möjligt för OEM-tillverkare av bilar, att klara av marknadens dynamiska krav – som övergången till elektrisk mobilitet – genom att öka mätkapaciteten och därmed minska tiden till marknaden, kommenterar han.
Inget dåligt betyg alltså.

”Framtiden för automatiserad inspektion”
Nicolas Lachaud-Bandres, direktör för automatiserade lösningar inom Hexagon, konstaterar i en kommentar att de flesta tillverkarna är angelägna om att automatisera inspektionsprocessen.
– Men system är ofta komplexa, dyra och kräver en robotexpert för att driva dem – något som är särskilt svårt i en tid då sektorn står inför brist på kompetens och arbetskraft.

Han kopplar vidare detta till att man på Hexagon ser det som sitt uppdrag att ge tillverkare snabb tillgång till kritisk kvalitetsdata.
– Så vi tror att denna ”vägspärr” för att automatisera inspektioner måste tas bort. Det är därför vi har skapat PRESTO – en lösning som möjliggör framtiden för automatiserad inspektion genom att göra den tillgänglig inte bara för stora OEM, utan alla deras leverantörer. Det är en färdig lösning som är enkel att installera, implementera och använda och som kan hjälpa tillverkare att minska inspektionstid och kostnader, utan behov av robotexpertis varje gång något förändras.”

PRESTO robotcell för kvalitetsmätning/-inspektion.

Nyckelfärdigt paket
PRESTO möjliggör sålunda ”end-to-end-inspektion” i ett nyckelfärdigt paket och drivs av vad Hexagon menar är, ”den bästa 3D-laserskanningstekniken i branschen.” Detta säkerställer i sin tur att alla ytor, även högreflekterande material, lätt kan inspekteras. Den är utformad för att möjliggöra framtiden för automatisk inspektion genom att:

  • Minska inspektionstiden: Jämfört med andra lösningar på marknaden kräver PRESTO inte att en del är speciellt förberedd för inspektion och utan att den behöver rengöras i efterhand. Den automatiska robotcellen är också snabb och enkel att ställa in, vilket innebär att den totala tiden för att inspektera en del, till exempel en bildörr, kan minskas med upp till hälften. PRESTO bearbetar också data i realtid, vilket säkerställer att ingenjörer kan komma åt information snabbt och inte behöver vänta med att efterbehandla data när en del har skannats.
  • Optimera produktens livscykel: PRESTO kopplar inspektion till resten av tillverkarens ekosystem. Lösningen kan programmeras helt offline med en digital tvilling av cellen. Detta gör att programmeraren kan gå vidare med kvalitetsinspektionen medan operatören utför mätningarna, vilket ger maximal utrustningseffektivitet och avkastning på investeringen. Data från inspektionen kan också jämföras med den digitala tvillingen, vilket säkerställer att designen matchar verkligheten.
  • Gör kvalitetsinspektion enklare: PRESTO kräver minimal installation, automatiserar processer och är designad för att vara lika enkel att använda som en smartphone. Systemet är också designat för att kunna användas av kvalitetspersonal utan robotikexpertis, vilket ger en säkrare och effektivare miljö för tillverkarna. Detta hjälper tillverkare som står inför brist på kvalificerad arbetskraft, såsom robotingenjörer, som nu kan frigöras för att utföra fler värdeskapande uppgifter. Avgörande är att snabbheten och enkla installationen innebär att systemet snabbt kan justeras för att inspektera olika partier, delar eller fordon på en delad monteringslinje, vilket erbjuder oöverträffad flexibilitet.
  • Förbättrad säkerhet: Denna robotcell är byggd med säkerhet i åtanke. Tydliga väggar säkerställer att andra på fabriksgolvet säkert kan se vad som händer och den mobila arbetsstationen gör det möjligt för operatören att fritt välja rätt avstånd för att säkert övervaka inspektionen.
Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title