Annons

Högeffektiv batteriteknik från ABB när bolaget utvecklar ny elektrisk gruvtruck tillsammans med Hitachi

Användningen av ABB:s system för energilagring med hög effekt och lång livslängd kommer att minska fordonets tomvikt och minska både de initiala kostnaderna och livscykelkostnaderna för fordonet. Laddning under drift eliminerar laddningsstopp, vilket ökar fordonets effektivitet och produktivitet. När fordonet körs i nedförsbacke laddas energilagret under den regenerativa bromsningen genom att den mekaniska energin omvandlas till användbar elektrisk energi – vilket förbättrar fordonets totala effektivitet.

MINSKA UTSLÄPPEN AV VÄXTHUSGASER
Det finns en växande trend inom gruvindustrin att elektrifiera gruvmaskiner för att minska utsläppen av växthusgaser. Gruvoperatörerna förväntar sig att teknikledande företag driver elektrifieringen och accelererar processen. Eftersom gruvkostnaderna måste minskas och produktiviteten vid gruvanläggningarna ökas behöver man både utveckla effektiv teknik för att bidra till att minska utsläppen av koldioxid och samtidigt bibehålla konkurrenskraften och säkerställa
prestanda.- Styrkorna och kunskaperna från de båda företagen kommer att användas för den tidiga utvecklingen av elektriska gruvtruckar för batteridrift, säger Sonosuke Ishii, senior VP och exekutiv ledare på Hitachi Construction Machinery, och tillägger.
– Dessutom kan ABBs energilagringslösningar också användas för laddning av stillastående gruvtruckar och tekniken är redo för framtidens eldrivna bränslecellsfordon. Båda företagen kommer att fortsätta med utvecklingsarbetet och samtidigt blicka framåt.

ETT FÖRSTA RESULTAT AV ETT AVTAL MELLAN PARTERNA
Den här gemensamma utvecklingen är ett första samarbete enligt det avtal som Hitachi Construction Machinery och ABB undertecknade i mars 2021 för att påskynda energiomställningen mot en koldioxidneutral framtid inom gruvdriften. De båda företagen kommer att samarbeta för att leverera lösningar till marknaden som minskar utsläppen av växthusgaser från tunga maskiner som används inom gruvdriften.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title