Annons

HÖGSKOLAN VÄST: Sju kvinnliga doktorander stärker PRIMUS forskning

Kvinnor har länge varit underrepresenterade inom produktionsteknisk forskning. Högskolan Väst arbetar aktivt för att skapa en jämn balans mellan kvinnor och män inom alla delar av högskolans verksamhet.
– Vi ser många fördelar med att fler kvinnor söker sig till vår forskningsmiljö. Med en jämnare fördelning mellan kvinnor och män får vi en bättre arbetsmiljö. Det är ett långsiktigt och målmedvetet arbete som bland annat genomsyrar vårt rekryteringsarbete, säger Lennart Malmsköld.

HÄLFTEN INOM PRIMUS ÄR KVINNOR
Han påpekar vidare att idag är nära hälften av alla doktorander kvinnor i forskningsmiljön Primus.
– För varje år ökar antalet kvinnor som forskar eller doktorerar inom våra forskningsområden. Det är en mycket positiv utveckling både för vår forskningsmiljö och för hela teknikbranschen.
– Att våra nyanställda doktorander dessutom kommer från flera olika länder innebär att vi får större mångfald. I vår forskningsmiljö finns nu inte mindre än 24 nationaliteter och fem religioner representerade, summerar Primus programchef.


Nya doktorander 2021
* Linda Squillaci, industridoktorand med fokus på pulverbäddsbaserad additiv tillverkning med laser som energikälla. Linda genomför sina doktorandstudier vid Högskolan Väst, samtidigt som hon deltar i nystartade forskarskolan Smart Industry Sweden. Linda har studerat vid universitet i Rom och Sheffield, arbetat som civilingenjör på GKN i England och som testingenjör i Sverige.

* Ksenija Peggar, doktorand inom Industriellt arbetsintegrerat lärande. Hon medverkar i forskningsprojektet Verb där virtuell beredning av skärande bearbetning är i fokus. Ksenija studerar den kompetensutveckling och de lärprocesser som sker inom ramen för arbetet med att implementera digitala verktyg inom industrin.

* Gökce Aydin, doktorand inom svetsteknologi med fokus på additiv tillverkning med laser som energikälla. Hon medverkar i projektet Tapertech där forskarna undersöker hur man kan skräddarsy prestandan hos komponenter av höghållfast stål vid additiv tillverkning med ljusbåge och laser. Gökce har studerat i Turkiet och Tyskland och har erfarenhet av materialvetenskap med inriktning mot stål och materialkarakterisering.

* Liene Zaikovska, doktorand inom produktionsteknik med inriktning mot processimulering för pulverbäddsbaserad additiv tillverkning med laser (L-PBF). Hon ingår i högskolans AM-forskarteam och är kopplad till projektet PODFAM där man studerar hur additiv tillverkning kan användas för att bygga 3D-geometrier i metalliska material. Liene har studerat kandidat- och masterutbildningar vid Högskolan Väst och har arbetat som forskningsingenjör på CEVT och GKN Aerospace.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title