Annons

HÖGSKOLAN VÄST: Världsledande industribolag deltar i forskning om beläggningar för nästa generation jetmotorer

Ett problem i sammanhanget är att keramkompositer påverkas negativt av vattenångan som finns i motorns förbränningsgaser, konstaterar Markocsan vidare:
– Lösningen är att ytbelägga keramkompositen med ett tätt skikt för att undvika kontakt med gaserna. Termisk sprutning kan vara en utmärkt ytbeläggningsteknik för dessa beläggningar som på engelska benämns ”environmental barrier coatings”. 

Billigt och relativt enkelt
Termisk sprutning är ett billigt och relativt enkelt sätt att belägga ytor med material som skyddar metaller, kompositer och andra material för olika former av slitage. Högskolan Västs forskare är sedan många år internationellt erkända för sin forskning inom termisk sprutning. 
– Våra tidigare forskningsresultat inom termisk sprutning har väckt intresse hos flygindustrin. Nu har några av de stora aktörerna inom flygmotorbranschen kontaktat oss för att de vill medverka i det här projektet. Att konkurrerande företag som Pratt & Whitney och Safran vill samverka i den här forskningen visar hur stor påverkan klimatkrisen har, och kanske också vilket förtroende de har för högskolans forskning.
– Flygindustrin vill utröna om termisk sprutning kan vara en lämplig teknik för ytbeläggning i den nya generationen av flygmotorer. Vi hoppas kunna bidra till att lösa en del av de problem som finns med att utveckla tillräckligt täta skikt med optimal mikrostruktur.

Keramisk komposit
Forskarna ska nu bygga kunskap om hur ytbeläggning på keramisk komposit med termisk sprutning påverkar kompositens mikrostruktur. Målet är att utveckla en produktionsprocess som ger ett optimalt resultat och som är överförbart till industrin. Det treåriga forskningsprojektet finansieras av Vinnova. Partner i projektet är GKN Aerospace, Pratt & Whitney, Safran, Saint-Gobain, Northwest MetTech och TS Engineering.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title