Annons

FoU: Hon leder stort forskningsprojekt om framtidens batteri

Batterier, riktigt bra batterier, kommer att bli A och O som energikälla när världen rör sig mot hållbarhet och eldrift och fasar ut fossila bränslen. Därför behövs forskning och det visar sig att Sverige ligger långt framme när EU-kommissionen nyligen valde ut ett projekt för vetenskaplig forskning. Det handlar om professor Kristina Edström, ledare för Oorganisk Kemi vid Upplsala Universitet, och det s k Battery 2030+. Edström har valts ut som koordinator för detta. Visionen är att skap framtidens batterier och förse europeisk industri med spetsteknologi på området.

Battery 2030+ innefattar 17 partners från nio olika EU-länder. Projektet har valts ut för ett år av så kallad Coordination and Support Action och för olika forskningsprojekt inom programmet Horisont 2020. Projektet startade den första mars.
Visionen för batteri 2030+ är att uppfinna framtida batterier, vilket ger europeisk industri med avancerad teknik. Batterier är en av de viktigaste teknikerna för att uppnå en omfattande koldioxidminskning när det gäller emissioner från det europeiska energisystemet, särskilt inom transportsektorn (där elektromobilitet kan bidra) och inom elsektorn (med lagring av intermittenta förnybara energikällor).
Under den närmaste framtiden kommer vi att behöva nya generationer av ultrahöga prestanda, pålitliga, säkra, hållbara och prisvärda batterier. Tävlingen att utveckla framtida batteriteknologi är redan intensiv, men fortfarande väldigt öppen.

Ska skapa en plattform för upptäkt av nya material
Projektet koordineras alltså av Kristina Edström, professor i oorganisk kemi vid Uppsala universitet i Sverige.
– Vi ska ta itu med utmaningarna med att göra batterier med hög prestanda, säger Kristina Edström. Det innebär att man etablerar en accelerationsplattform för upptäckt av nya batterimaterial och använder maskininlärning och artificiell intelligens. Ett speciellt fokus kommer att vara gränssnitt i batterier där reaktioner uppstår som kan skada batteriets livslängd. Vi kommer att utforma smarta funktioner ner till batterinivå, och ägna särskild uppmärksamhet åt hållbarhetsfrågor.
Hon tillägger att forskningen rör sig inom de utmaningar som finns för att skapa hållbara energilagringslösningar för transporter och storskalig lagring men också för medicintekniska- och bärbara produkter.

Battery 2030+ samlar intressenter från såväl akademi och industri som politik och samhälle och täcker in hela värdekedjan från mineraler, material, produktion, användning och återvinning.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title