Annons

HPC&CAE: EDRMedesos nya molnmodell på ScaleX

Traditionellt har ANSYS-simuleringsverktyg drivits på on-premise lösningar, alltså i lokalt installerade infrastrukturer och dataresurser som därmed varit synnerligen krävande ifråga om tillgänglig processorkraft. Men de senaste årens utveckling inom HPC i molnet (Hhigh Performance Computing), håller nu i ett slag på att förändra denna marknad. Med de senaste årens framsteg inom specialinfrastruktur med processorer, GPU och FPGA-enheter har efterfrågan på HPC-lösningar i molnmiljöer ökat exponentiellt. Utvecklingen är på inget vis märklig, fördelarna med HPC-lösningar baserat på ”cloud hosting” är flera: Tillgång till skalbar databehandling till en bråkdel av vad lokalt installerade ramverk kostar är en; kraven på en omfattande resursstark och ständigt uppdaterad infrastruktur en annan.
När svenska ANSYS-partnern och CAE-konsulten EDRMedeso - en av ANSYS större partners även i ett globalt perspektiv - idag meddelar hur deras nya molnmodell kommer att se ut blir det en bekräftelse mitt i spåret för denna HPC-utveckling. Genom att gå med i ”HPC-i-molnet-hosten” Rescales strategiska partner-ekossystem kommer man att ge sina kunder och användare tillgång ScaleX-plattformens närmast obegränsade simuleringsmöjligheter i molnet.

Med detta partnerskap med Rescale, tar EDRMedeso ytterligare ett steg på vägen mot sin ”Perfect Engineering-vision”. Grundtanken i denna är att leverera marknadsledande lokal support, utbildning, träning, konsulttjänster och HPC-expertis. Man vill i detta stå för nyckelfärdiga lösningar för sina befintliga och nya kunder.
– Datorkraft är ofta en flaskhals när våra kunder använder våra Digital Labs, säger EDRMedeso-chefen Niklas Lindwall. Med de skalbara och lättillgängliga lösningarna från Rescale är vi övertygade om att vi kan hjälpa våra kunder att bli ännu mer innovativa samtidigt som de levererar sina produkter snabbare till marknaden.

Han tillägger att, ”vi letar alltid efter best-in-class-partners” och med Rescale har vi en ny sådan.”

Automatiserar applikationslogistiken. Rescales ”HPC Cloud Platform” automatiserar ”logistiken” och fördelningen kring tekniska applikationer. Molnet eller on-premise – användare kan nu direkt utöka beräkningsresurser till tusentals kärnor och välja hårdvarukonfigurationer som är optimerade för alla ANSYS-simuleringslösningar.

– Vi är stolta över partnerskapet med EDRMedeso, säger Rescales Tyler Smith, chef för partnerekosystemet. Vi ser EDRMedeso som en pionjär i att stå för tankeledarskap på sin marknad. EDRMedeso delar vår vision om att överföra simuleringsbelastningar till molnet och HPC. Tillsammans skapar vi med detta en nyckelfärdig fullstack-lösning som ger kunderna ett mer kostnadseffektivt alternativ till beräkningen på egen hand.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title