Annons

Hur har flyg- och försvarsindustrin lyckats i användningen av digitala tvilling- och trådkoncept?

En av de branscher som alltid stuckit ut med tidig användning av nya teknologier är Aerospace- & Defense-området (flyg och försvar, A&D). En intressant aspekt på detta handlar om hur man använder och utvecklar de senaste årens stora hajp kring digitala tvillingar och trådar. Att konceptet fått ordentligt fotfäste inom A&D, liksom automotive-sektorn, behöver man inte tvivla över, men i vilken omfattning och hur ser man på teknikernas framtid?
PLM-analytikern CIMdata har tittat på saken i en studie och en allmän konklusion är att flyg- och försvarsindustrin - till skillnad från många andra segment, som bara implementerat mindre och då oftast isolerade testförsök - använder digitala tvilling- och trådkoncept i större omfattning än andra; från design och tillverkning till drift och underhåll. Men det finns en hel del mer att hämta, enligt CIMdata.
Analytikerns James Roche har i ett par bloggposter skrivit om det industriella perspektivet gällande framför allt den digitala tråden. Roche är CIMdatas expert på PLM-praktik inom Aerospace & Defense-segmentet och en välkänd profil inom området. Vidare är han också medlem i CIMdatas Aerospace & Defense PLM Action Group (AD PAG)-initiativ. Denna grupp, som i ett PLM-perspektiv har som målsättning att påverka utvecklingen inom IT-stödet för flygindustrin, består bl a av storheter som Airbus, Boeing, GE Aerospace, Gulfstream, Pratt & Whitney, Rolls-Royce och Safran.
I den undersökning som CIMdata gjort, med en rad intervjuer av representanter från lösningsleverantörer, nyckelkunder till dessa och AD PAG-medlemmar, framkommer mycket av intresse. Totalt mottogs 90 fullständiga och validerade enkätsvar, som också har analyserats. ”Undersökningen var öppen för alla branscher, men den var inriktad på och främjades mest inom flyg- och försvarsindustrin, och nästan 60 % av svaren kom från den branschen,” skriver Roche. Två av de mest intressanta konklusionerna från svaren var att, ”digitala tråd-investeringar inom ekosystemet för industriella användare är redo för snabb tillväxt.” Samtidigt var dock ”den konceptuella förståelsen av digital tråd inom industrin mycket omogen”. Hur förklarar man detta med bristen på konceptuell förståelse av digital tråd-begreppet? Jag frågade CIMdatas James Roche:
- Följande information från forskningen bidrog till formuleringen: I intervjuer med 10 branschledare bad vi om deras definition av digital tråd och fick 10 olika definitioner. Endast en angav en extern auktoritet som källan till sin definition. Vidare, av de 90 svaren på vår online-enkät framgår att nästan hälften inte har en gemensamt överenskommen definition inom sitt företag. Dessutom refererade mindre än en fjärdedel till en publicerad definition.
- Däremot, summerar Roche, visar studien forskningen att specialister inom dessa företag har en förvånansvärt konsekvent syn på vad den digitala tråden är och gör.
Den som vill veta mer om denna intressanta studie, kan ta del av James Roches presentation om saken och high-lights från den eBook, som är resultatet av CIMdatas undersökning. Klicka på länken nedan, under ingressen, för anmälan till presentationen som äger rum den 9 maj. Länk till webinarie-anmälan finns längst ner i artikeln nedan.

Ta del av webinariet och få länken till Eurosteps eBook där det alltså finns en hel del nyttig att hämta för den som planerar eller redan kommit igång med digitala trådar. Länk till anmälan är: 

Webinar: The Digital Thread – How will it impact your business? | Eurostep

Eurostep är först ut med att lansera ”eBooken” och det ursprungligen utsatt till den 27 april då CIMdatas Roche  för första gången – tillsammans med en av de fem sponsorerna, Eurostep – skulle presentera highlights från rapporten. Detta har dock blivit uppskjutet till den 9 maj, så än finns chansen att ta del av detta spännande forskningsmaterial.
Eurostep kommer att ge sin syn på de resultat som kom fram och även motivera hur väl bolagets ShareAspace-mjukvara passar för att bygga en digital tråd. Klicka på länken ovan för att registrera dig.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title