Annons

I valet och kvalet: Därför säljer 3D Systems av CAM-lösningarna Cimatron och GibbsCAM

De här affärerna blev definitivt klara under förra veckan och innebär förutom att 3D Systems fokuserar verksamheten mot 3D-printsidan att man också kunde konsolidera verksamheten finansiellt i o m att de cirka 64 miljoner dollar försäljningen gav var ett netto, efter att en del av köpeskillingen gått åt till att betala ned skulder för att förbättra den finansiella ställningen och gå vidare i sin omorganisationsplan.

”Avyttringarna stärkte vår balansräkning, vilket gjorde det möjligt för oss att både betala våra skulder och avsluta ATM-programmet mycket tidigare än planerat,” summerar 3D System-chefen, Jeffrey Graves, affären.

AFFÄREN STÄRKTE BOLAGETS BALANSRÄKNING
Jeffrey Graves konstaterade också i en kommentar att, ”avyttringarna stärkte vår balansräkning, vilket gjorde det möjligt för oss att både betala våra skulder och avsluta ATM-programmet mycket tidigare än planerat.”
3D Systems-basen tillade att man under sommaren 2020 la fram en fyrastegsplan för att leverera ökat värde till kunder och aktieägare.
– Denna plan inkluderade en omorganisation till två affärsenheter, Healthcare och Industrial Solutions och en omstrukturering av vår verksamhet för att få effektivitet.
I detta upplägg ingick sålunda en avyttring av icke-kärntillgångar och investeringar för accelererad, lönsam organisk tillväxt.
– Precis, vi är också tillfredställda över att vi nu se betydande framsteg från dessa ansträngningar, vilket återspeglas i accelererad topptillväxt och snabbt stärkande rörelsemarginaler. Vårt teams förmåga att leverera mer än 20 procentig tillväxt ifråga om intäkter under två kvartalet i rad i båda affärsenheterna, samtidigt som vi genomför en omfattande omstrukturering.
Detta, menade han, var ännu mer imponerande sett från en bakgrund av fortsatta tuffa från COVID-viruseffekter, vilket påverkat verksamheten, som ett resultat av bolagets kunders problem.
Dr Graves sa också att fördelarna med bolagets organisatoriska anpassning, teknik- och applikationsledarskap och vad han kallade för, ”obevekliga fokus på operativt genomförande” att man nu är mer optimistiska än någonsin inför framtiden.

Exempel på gränssnittet i Cimatron.

30 ÅR PÅ BANAN
Till bakgrunden hör att 3D Systemes funnits på banan under lång tid. För mer än 30 år sedan tillförde bolaget sina innovationer kring 3D-utskrift till tillverkningsindustrin. Idag, när man menar sig vara en ”ledande partner inom additive manufacturing-lösningar, som tar innovation, prestanda och tillförlitlighet till nya nivåer i varje interaktion.”
– Tack vare vårt unika utbud av hårdvara, programvara, material och tjänster drivs varje applikationsspecifik lösning av expertis från våra applikationsingenjörer som samarbetar med kunder för att förändra hur de levererar sina produkter och tjänster, tillade Jeffrey Graves.
3D Systems lösningar adresserar en rad avancerade applikationer på sjukvårds- och industrimarknader som medicin och tandvård, flyg- , försvars- och fordonsindustri.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title