Annons

IDC’s MarketScape 2020: Oracle’s NetSuite i ledarposition, men det finns utmaningar…

IDC konstaterar i sin rapport att Oracles NetSuite är en global affärsenhet inom Oracle och var banbrytande för ”molnrevolutionen 1998”. Man etablerade i detta världens egentligen första företag dedikerat till att leverera affärsapplikationer via internet.
Idag tillhandahåller Oracle NetSuite en rad moduler ionom ramen för molnbaserade ekonomi- och ERP-lösningar, samt HR, PSA och omni-channel programvara.
NetSuites modul för ekonomihantering inkluderar funktioner för allmän redovisning, fakturering, ekonomisk planering/rapportering, intäktsredovisning, konsolidering och GRC.
Man beräknar i IDC’s rapport att bolagets lösningar idag har ca 20 000 plus kunder, mer än 27 språklösningar och finns representerade i mer än 200 länder.
Bolagets NetSuites erbjuds som sagt som en SaaS-lösning i en ”multitenant-distribution” i applikations-, databas- och molninfrastrukturlagren

Oracle NetSuite PBCS tillåter organisationer i alla storlekar att hantera planering och budgetering.
Lösningen är utformad för att hantera ekonomiska, försäljnings-, kontrakts- och operativa planeringsfrågor genom fullständig planering, budgetering och prognos.

Implementationer enligt ”best practice”
När det gäller implementeringssidan av verksamheten skriver IDC att, ”Oracle NetSuite förpackats i branschvertikala användarcase baserat ”best practice” som är specifika för respektive bransch. Denna marknadsföringsstrategi kallas ”SuiteSuccess”. En poäng som understryks i detta är att Oracles NetSuites ”SuiteSuccess” har visat på en förmåga att få igång kunderna på 90 dagar eller mindre.
NetSuite, noterar man vidare, körs på en SaaS-plattform med en enda kodrad och alla kunder finns på samma version av produkten. Eftersom NetSuite är en enda plattform har kunder en källa för kundinformation över plattformen.

En önskan om mer AI och mer av mobilitet
Men självklart är inte allt enbart guld och gröna skogar, utmaningar finns. T ex att
användningen av AI är begränsad: Oracle NetSuite har ännu inte helt implementerat maskininlärning som en del av dess ekonomiska tillämpning. Detta begränsar slutanvändarnas förmåga att automatisera uppgifter på lägre nivå som transaktionskartläggning, kontoavstämning och transaktioner mellan företag.
Men NetSuite har släppt inledande AI/maskininlärningsmöjligheter specifikt inom områdena kontoavstämning, matchning av leveranskedja, SuiteAnalytics och man utvecklar ytterligare AI- och maskininlärningsfunktioner för release i kommande versioner.

Mer då? Ja, en önskan om mer mobilfunktionalitet har framförts av några kundreferenser i IDC’s undersökning: ”Kundreferenser nämnde att de skulle vilja se mer mobilfunktionalitet, särskilt när det gäller kostnadshantering och fakturahantering. Denna fråga, baserad på den verkställande informationen, ligger dock på den närmaste produktutvecklingskartan.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title