Annons

11-miljonersdeal till IFS när Moeleven DIGITALISERAR limträproduktionen

Even Rognan Lutnæs, IT-chef på Moelven.

Exempel på Moelvens expertis inom limträ kan bland annat ses i taklagren på Gardemoens flygplats i Oslo, den olympiska arenan Vikingskipet i Hamar, samt världens högsta timmerbyggnad, Mjøstårnet i Brumunddal. I Sverige är Skagershuset ett lysande exempel; årets Stockholmsbyggnad 2014.
– Råvaran i limträet är redan hållbar och med IFS kan vi öka takten i vår målsättning att minska vårt svinn, optimera våra transporter och använda mindre energi, säger Even Rognan Lutnæs.

Testprojekt fram till jul – slutimplementering i Q4 2020
Moelven testar nu IFS Applications i ett testprojekt fram till jul, för att planera för den slutgiltiga implementeringen som går live under fjärde kvartalet 2020. Omkring 150 anställda kommer använda IFS-lösningen för att automatisera rutinuppgifter och bli mer effektiva. IFS Applications stödjer Moelvens fokus på hållbarhet, ger synergieffekter och integrerar mot de andra bolagen inom koncernen, där Wood-divisionen redan använder IFS lösning.

Innovation och hållbarhet går hand i hand
För IFS nordenbas, Elni Kullmer, är avtalet ännu en fjäder i hatten. Hon konstaterar att Moelvens avdelningar Wood och Timber har tidigare sett stora vinster med IFS Applications och tillägger att det nya projektet ger Moelven en helhetslösning för hela koncernen, vilket underlättar systemuppdateringar, digitalisering och innovation.
– Här ser vi ett perfekt exempel på när innovation och hållbarhet går hand i hand. Det är viktigt att visa att branschen börjar se digital projektledning som ett verktyg för att förbättra effektiviteten i sina företag. I detta samarbetsprojekt kommer IFS att göra en utveckling av den lösning som är nödvändig för att Moelven ska uppnå de resultat de vill ha. Här tjänar både vi som partners och klimatet på att skapa bättre lösningar för framtiden, säger Elni Kullmer, VD för IFS Norden.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title