Annons

IFS och PTC demonstrerar starka lösningar för smarta fabriker på Chalmers lab

Svenska ERP-utvecklarens, IFS, Applications-lösning har sträckt in sina tentakler på många håll och särskilt intressant är att man finns med som en proaktiv spelare på tillverkningsområdet och sånt som smarta fabriker.
I detta sammanhang ligger man t ex bakom en uppmärksammad experimentverkstad på Chalmers. På Stena Industry Innovation Lab hos Chalmers har man byggt en test- och demonstrationsanläggning för nästa generations smarta fabriker. Här erbjuds framtidens ingenjörer snabba kommunikationssystem med 5G, en öppen robotmiljö och så kallad augmented reality-montering. Laboratoriet erbjuder även möjligheter för industrin att testa nya tekniska möjligheter i praktiska testbäddar, exempelvis andra robotsystem. Hjärnan i systemet är IFS affärssystem, men även från PLM-sidan finns en intressant medspelare engagerad i form av PTC med på banan; PTC vars ThingWorx (IoT) och AR-lösning Vuforia (Augmented Reality) finns med i den digitala verktygsuppsättningen.
– Maskinerna utför arbetet men IFS håller ihop helheten kan man säga, berättar Örjan Ekström som är senior lösningsarkitekt på IFS Nordics.

På Lindholmen i Göteborg är SII-Lab inne på sitt andra år – en satsning som ska bidra till att göra Sverige till ett land att räkna med när det kommer till framtidens tillverkningsindustri. Genom samverkan mellan akademi, stat och företag som IFS och PTC från ERP- och PLM-områdena, tas nu viktiga steg för att göra Sverige till en internationell aktör inom det som populärt brukar kallas för den fjärde industriella revolutionen.

Örjan Ekström, IFS.

Håller ihop helheten
På Stena Industry Innovation Lab (SII-lab) hos Chalmers har man byggt en test- och demonstrationsanläggning för nästa generations smarta fabriker. Här erbjuds framtidens ingenjörer snabba kommunikationssystem med 5G, en öppen robotmiljö och så kallad augmented reality-montering. Laboratoriet erbjuder även möjligheter för industrin att testa nya tekniska möjligheter i praktiska testbäddar, exempelvis andra robotsystem. Hjärnan i systemet är IFS affärssystem.
– Maskinerna utför arbetet men IFS håller ihop helheten kan man säga. Sedan finns det även andra lösningar som kopplar ihop maskiner och gör avrapporteringar. Vårt system sköter produktstrukturer och listor på planerad tillverkning till exempel. Även det faktiska utfallet rapporteras in mot IFS, förklarar Örjan Ekström.

Teori och praktik i vass kombination
SII-lab gör det möjligt för framtidens ingenjörer att brygga teoretiska kunskaper om nya tekniker med praktisk tillämpning redan under utbildningen.
– Detta är viktigt för industrins och samhällets digitala transformation där nya tekniker utgör helt nya verktyg för framtidens ingenjörer och företag att styra och utforma industriella processer och affärssystem, berättar Patrik Fager som är forskare knuten till Stena Industry Innovation Lab.

Skillnaden med att skapa en produktionslina i ett universitetslaboratorium jämfört med på ett industrigolv är att man bland annat ges större frihet att testa nya saker.
– Här jobbar man mer fritt, målet måste inte vara att göra den mest optimala lösningen. Det kan vara minst lika intressant att se hur många teknologier man kan koppla ihop. Det blir som en öppen experimentverkstad som gör att man kommer fram till nya idéer. Dessa hade man kanske inte hade fått fram på ett företag där fokus är på att vara kostnadseffektiv, säger Örjan Ekström.

Stora framsteg på bara ett par år
Det pratas en hel del idag om digitalisering inom tillverkningsindustrin och industri 4.0. Enligt Örjan Ekström har man inte ett val längre utan man måste tänka på digitaliseringen. Om man inte redan gör det, det vill säga.

– Det finns early adopters som redan kommit långt. Vi har kunder som kör uppkopplat och med hjälp av system från IFS kontrollerar exempelvis robotar på golvet i sina anläggningar och använder sig av machine learning-algoritmer. Det går snabbt nu jämfört med bara för några år sedan när vi drog igång det här projektet.

Åsa Fast-Berglund, Chalmers.

Kollaborativa robotar
Intressant i kontexten är f ö också att IFS teamar upp med PLM-utvecklaren PTC på Chalmers SILab. Till sin hjälp i forskningsarbetet använder sig SII-Lab bl a av PTCs kunskaper och tekniska applikationer, som ThingsWorx (IoT), Vuforia (AR), Creo (CAD) och Windchill (PLM). Tillsammans med PTC får labbet därmed tillgång till det som brukar benämnas, ”den digitala tråden”. Det handlar om att ha en ryggrad, som end-to-end kan koppla ihop alla aktiviteter så att de s a s kan ”prata” med varandra hela vägen, från idé och ritning till färdig slutprodukt hos kund.
– Bland annat forskas det på kollaborativa robotar och på interaktionen mellan människa och robot, säger Åsa Fast-Berglund, biträdande professor vid avdelningen produktionssystem och ansvarig för denna Chalmers-satsning på industriell digitalisering. Det är ju viktigt att robotarna anpassas efter människan, och inte tvärtom. Det blir också fokus på internlogistik, plockrobotar, virtuell träning för operatörer, med mera. Vi forskar också kring digitala tvillingar, både i visualiseringar av fabriker och genom olika simuleringar.

PTC’s roll som katalysator för nya teknologier
När det gäller PTC ska noteras att bolaget intagit en proaktiv position inom PLM och när det gäller kopplingarna till Industri 4.0 och IIoT (Industrial IoT). Ambitionerna är att skapa ett teknologiskt ledarskap, något som blivit tydligt i samband med de senaste årens konvergens mot digital teknik där framför allt IoT-koncepten, augmented reality (AR), 3D-printing, digitala tvillingar och Industri 4.0-upplägg ställt mycket av de gamla industriella sanningarna inom produktframtagningsområdet på huvudet.
– Med PTC kan globala tillverkare och ett ekosystem av partners och utvecklare utnyttja detta löfte om fysisk digital konvergens idag och snabbare driva framtidens innovation för att ge varaktiga konkurrensfördelar, säger Filip Stål, PTCs nordenchef.
PLM&ERP News har haft ett inplanerat platsreportage från denna spännande miljö, men detta har skjutits på framtiden relaterat till Coronaviruset..

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title