Annons

Industri 4.0: Europas smartaste sågverk installerar Optiware

PLM&ERP News har i en tidigare artikel berättat om Moelven Industriers satsning på att bygga upp Europas – kanske t o m världens – smartaste sågverk. Genom en långtgående digitalisering investerar bolaget, som är en av Europas största aktörer inom sågverksindustrin med 46 anläggningar i Sverige och Norge, i lösningar för Industri 4.0-inspirerad automation, IoT, Big Data Analytics och smarta underhållslösningar.
Ett av målen är att minska energiförbrukningen och i detta spelar toppmodern IoT-teknik huvudrollen. Övergripande är målet att - inom ramen för projektet, ”Det smarta digitala sågverket”, med stöd av Vinnova, Moelven Valåsen, RISE, RemaSawco och Schneider Electric:
* öka tillgängligheten i sågverket med 15 procent
* minska energiförbrukningen med tio procent
* och att öka värdeutbytet med tio procent.
Men, det finns flera inslag i digitaliseringsprocessen och dagens nyhet i sammanhanget är att Moelven, som ett led i digitaliseringsprojektet, har ingått ett avtal med Optiware om installationen av API Pro EAM, som det gemensamma underhållssystemet för alla enheter i koncernen.

– Vi vill driva den mest ekonomiskt sunda och hållbara verksamheten. Vi letade därför efter ett nytt digitalt underhållssystem som möjliggör analys av data. Vårt mål är att förutsäga underhållsbehov och spara kostnader över hela gruppen, säger IT-direktör Even Rognan Lutnæs, Moelven.

Even Rognan Lutnæs, IT-direktör på Moelven.

Han noterar vidare att man är övertygade om att detta kommer att leda till lägre underhållskostnader på lång sikt.
– Men också mindre oväntade stopp och ökad effektivitet i våra anläggningar. Då sparar vi pengar och kan vara mer produktiva, säger Lutnæs.

Konsolidering på ett system. Moelvenkoncernen har haft olika system för underhåll, men genom att välja ett gemensamt system som gäller hela koncernen kan Moelven dra nytta av de stora mängderna data på ett helt nytt sätt.
– Det här är Big Data and Industri 4.0 i praktiken och det kommer att leda till skalfördelar. Vi utför många liknande underhållsåtgärder på våra olika enheter i Norge och Sverige. Syftet med det nya underhållssystemet är att kunna analysera och snabbt få insikt om nödvändigt underhåll, förklarar Moelvens IT-direktör.

Axxos-lösningar på plats. Slutligen kan är OPTIWARE ingen nykomling i Moelevensammanhanget; bolaget levererar redan produktionsuppföljningssystemet AXXOS OEE till Moelvens produktionsenheter.
– Moelven har redan kommit långt med produktionsuppföljning och förbättringar. Med denna lösning, som inkluderar både OEE-systemet och underhållssystemet, kommer Moelven att kunna skapa effektiva underhållsprocesser och dra nytta av verkliga produktionsdata som underlag för prediktivt underhåll, säger Patrik Haldén, direktör för OPTIWAREs EAM Nordics-avdelning.

– Moelven har en mycket stark vision och strategi för digitalisering av verksamheten. Beslutet att lägga till API PRO som koncernstandard för underhållshantering bekräftar att vi lever upp till vår målsättning: Att leverera teknik och tjänster för att optimera produktiviteten och att stödja våra kunders övergång till Industry 4.0, säger OPTIWARECHEFEN och CEO, Michael Ries, i en kommentar.

IoT, sensorer och styrning från Schneider. Men, som ovan sagts, så består digitaliseringssatsningen på Moelven också av IoT-relaterade lösningar. Här spelar automations- och energieffektiviseringsspelaren Schneider en viktig roll.

För att Moelven ska kunna nå målen här är insamling och analys av stora datamängder centralt. Ett större sågverk har idag många elektroniska stödsystem som övervakar och styr produktionen. En effektiviseringspoäng är att få de olika systemen att kommunicera med varandra för att fullt ut kunna nyttja data från varje enskild del av såglinjen.
Ett trettiotal elmätare och elkvalitetsmätare från Schneider Electric har monterats och kopplats mot Schneider Electrics styrsystem Wonderware.
I nästa steg ska ytterligare cirka 200 punkter kopplas upp och därefter planeras energikartläggning och energioptimering.
Bland annat läser ett stort antal sensorer och kameror av produktionsflödet och styr till viss del tillverkningen. Sensorerna länkas samman och all data som varje sensor samlar in ska föras samman, analyseras via analyticslösningar för att man ska kunna utnyttja resurserna på effektivast möjliga vis.
– Moelven har totalt närmare 50 fabriker och planen är att använda denna modell på flera andra fabriker. Datainsamlingen ökar dessutom spårbarheten. Det blir möjligt att se exakt ur vilken stock varje planka kommer, vilket innebär att det interna kvalitetsarbetet också blir effektivare, säger Magnus Sjöström, Key Account Manager på Schneider Electric.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title